INNKALLING TIL ÅRSMØTE/100-ÅRSJUBILEUM I NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG  LØRDAG 16. NOVEMBER 2019

Møtested Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
Oppmøte kl 10.00

Program:

10.00- 10.30              Registering. Kaffe og kaker

10.30-10.45               Velkommen v/leder i Nord-Trøndelag historielag og en presentasjon av vertskommunen og Verdal Historielag v/Roald Veimo

10.45-12.30                Årsmøte (Dagsorden)

12.30                          Presentasjon av Årboka 2019

12.45-1315                 Boksalg/bytte av lokale årbøker

14.00                          Festmiddag

Påmelding av utsendinger til Magnus Fiskvik 

E-post magnus.fiskvik@ntebb.no innen fredag 8. november

Vedtektene: Paragraf 5. Utsendingar

Medlemslaga har 3 utsendingar kvar på årsmøte. Medlemslag med over 300 medlemmer har 5 utsendingar kvar.

Det er ønskelig med navn på utsendingene for raskere registering når dere kommer.

Deltakeravgift kr. 400.- pr. utsending inkludert festmiddag.

Vil også be om at kontingenten fra lokallagene blir betalt før årsmøtet.

NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG. 
Skatval 13.10.2019

Magnus Fiskvik, sign
Styreleder