Kursholder: Geir Ove Svinø, daglig leder i StyreWeb

Hensikten med kurset var informasjon for de som er interessert i å vurdere StyreWeb, samt for tillitsvalgte i historielag som allerede benytter StyreWeb.

Del 1: Generell presentasjon av mulighetene i StyreWeb, tilpasset behovet i et historielag

Del 2: Praktisk kurs/demonstrasjon av de mest sentrale funksjonene i StyreWeb

– Medlemsregister
– Kommunikasjon
– Arkiv (dokumenter, møteprotokoll)
– Økonomi (regnskap og fakturering)
– Hjemmeside
– Arrangement

Det møtte representanter for over halvparten av lokallagene, totalt 11, fra Snåsa i nord til Stjørdal og Frosta i sør, tilsammen 25 deltakere. Geir Ove Svinø ga en meget god innføring i hvordan ulike nettbaserte løsninger kan samordnes i et «nettkontor».

StyreWeb er meget fleksibelt, hvert lokallag kan selv velge hvilke moduler de ønsker å ta i bruk utover medlemsregisteret som er kjernen i systemet, og en betaler kun for de delene en benytter.

Så langt har 4500 foreninger og lag tatt systemet i bruk, og det er ingen tvil om at det ligger effektivisering/økonomiske besparelser her. De lokale opplysningene (medlemslister) er naturligvis sikret i en felles database og personvernet er meget godt ivaretatt etter gjeldende lover og regler for datasikkerhet.

De 10 lokallagene som var opptatt med andre gjøremål eller valgte bort kurset, er på ingen måte «fortapt», men kan teste/lese om systemet på www.styreweb.com eller ta direkte kontakt med StyreWeb på kundeservice@styreweb.com eller 72 90 90 01.

Magnus Fiskvik, leder                                                            

Sveinung Havik, ref.