Til lokallagene i Nord-Trøndelag Historielag.

Det er stor etterspørsel etter kursing i bruk av StyreWeb. Styret i NTHL har bestemt seg for å bruke deres tjenester til sin virksomhet. Det samme har Landslaget gjort og 394 lokallag så langt.

NTHL ønsker at alle eller flest mulig av lokallagene knytter seg til samme system for å utnytte programmets felles kommunikasjon, mellom lag, medlemmer og regnskap.

Landslaget har forhandlet seg frem til er rabatt på 20% på all programvare.

NTHL vil i løpet av mars måned holde kurs i bruk av programmet for alle ledere og kasserere i lokallagene. Det blir arrangert 5 timers studiekurs med Leder i StyreWeb Geir Ove Svinø som kurslærer. Tid og sted kommer vi tilbake til senere, kurset blir på Verdal/Levanger, men hvor har vi ikke bestemt.

Andre kurs får vi komme tilbake til senere.
Fristen for påmelding er den 15. februar 2019.

Lykke til med arbeide i lokallagene. Ønsker noen av lagene besøk fra NTHL sitt styre, så bare ta kontakt det setter vi stor pris på.

Beste hilsen
Magnus Fiskvik
leder