Monthly Archives: October 2022

Invitasjon til Halvårsmøtet 3.12.2022 klokken 11.00-15.00

Museumsbesøk 15.00-15.45 «Frivillighet»

Nord-Trøndelag Historielag inviterer til halvårsmøte i Kirkestallen ved Værnes Kirke i Stjørdal

11.00         Leder ønsker velkommen

11.10         Hogne Heir presenterer prosjektet bevaring og arkivering av bildemateriale

12.30         Karbis, snitter og noe drikke. Kaffe.

13.00         Årboka ved Åke Jünge

14.00… Continue reading