Her finner du:

Dagens ukjente

HK0116.jpg
Bilde 7. Det var høytidelig å bli tatt bilde av. Men hvem er det? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

 .

Utleieinstruks for leietakere av Skatval Samfunnshus.

1.   Oppe: Bord vaskes og settes på plass under vinduet. Stoler vaskes og settes inn i boden for stoler.
Nede: Bord og stoler vaskes og settes oppe på avsatsen, stablet etter beste evne.

2.   Alt av kjøkkenutstyr (glass, fat, bestikk, kopper osv) som er brukt, skal vaskes og settes på riktig plass.

3.   Kjøkkenbenker, ovner og vareheis vaskes.

4.   Alle gulv skal kostes!

5.   Leietaker skal under ingen omstendighet forlate huset uten å vaske opp for eksempel spy og urin!
Manglende rengjøring av dette faktureres ekstra med kr. 500,- pr. flekk.

6.   Søppel fjernes og kastes i søppelcontainer. Matavfall i svartsekk i brundunk.

7.   Utvendig skal flasker, glass, papir, sneiper og annet søppel ryddes opp.

8.   Alt utstyr eller inventar som blir ødelagt eller kommer bort, skal erstattes.

9.   Låse alle dører og lukke alle vinduer før man drar fra lokalet.

Alle ovennevnte punkter skal være utført før man forlater lokalet, dersom ikke annet er avtalt på forhånd.

Om noe av dette ikke er utført i henhold til avtale, vil leietaker bli fakturert kr 500,- ekstra for hvert punkt som ikke er utført.

Vennligst ikke forandre på den forhåndsinnstilte temperaturen, da det kan føre til store problemer for programmeringen av systemet. Ta kontakt med styret om det er problemer med varmen.

Leietakere er selv ansvarlig for flaggheising. Flagget ligger i vaskerommet i kjelleren, og legges tilbake etter bruk.

Ved behov for hjelp, eller eventuelle spørsmål, ring Marit Alstad.

Nøkkel til huset hentes ut på Skatval Landbrukslag. Åpningstidene der er

Mandag – fredag kl 07.00 – 16.00
Lørdag kl 09.00 – 13.00

 

Avtalt leiepris:______________________

Avtalt leiedato:_____________________

Leietaker:_________________________________________________

Utleier:___________________________________________________

For styret Skatval Samfunnshus A/L