Utleieinstruks

Utleieinstruks for leietakere av Skatval Samfunnshus SA

 1. Skatval Samfunnshus anses ikke å være leid før husleien er betalt i sin helhet på forhånd. For å få utlevert nøkkel til huset må kvittering på betalt husleie fremvises. Husleien betales inn til kontonummer: 4212 11 69252. Merkes med navn på leietaker og tidspunkt for leien av Samfunnshuset.
 2. Lokalet skal være ryddet innen kl 12 påfølgende dag, om ikke mulig må lokalet leies for 2 dager. Dette grunnet renhold.
 3. Oppe: Bord vaskes og settes på plass i stolboden. Stoler settes på stoltraller og settes i stolboden.
  Nede: Bord og stoler vaskes og settes inn til veggen, stables etter beste evne
 4. Opphold dere kun i rom dere har leid.
 5. Gjør deg/dere kjent med nødutganger og slokkeutstyr.
 6. Alt av kjøkkenutstyr (glass, fat, bestikk, kopper osv.) som er brukt, skal vaskes og settes på riktig plass.
 7. Kjøkkenbenker, ovner og vareheis vaskes.
 8. Mopp, kost over alle golv etter selskapet.
 9. Leietaker skal under ingen omstendigheter forlate huset uten å vaske opp for eksempel spy, urin, blod eller annet søl på vegger, golv og annet inventar. For ekstra rydding/vasking faktureres hver påbegynte time med kr 1000.
 10. Søppel fjernes og kastes i søppelcontainer (nøkkel på kaffekjøkkenet oppe). Glass og metall i egen container.
 11. Utvendig skal flasker, glass, papir, sneiper og annet søppel ryddes opp.
 12. Ødeleggelser av bord, stoler, speil og annet inventar faktureres også. Ødeleggelser rapporteres til utleier umiddelbart etter leiedato.
 13. Låse alle dører, lukke alle vinduer i låst stilling før man drar fra lokalet, dersom ikke annet er avtalt på forhånd.
 14. Leietaker er selv ansvarlig for flaggheising. Flagget ligger på kaffekjøkkenet, legges tilbake etter bruk.
 15. Ved behov for hjelp, eller eventuelle spørsmål, kontakt styret i Skatval Samfunnshus.
 16. Nøkkel til huset hentes ut på Skatval Landbrukslag. Åpningstiden der er: Mandag – Fredag kl. 09.00 – 17.00 Lørdag kl. 09.00 – 13.00
 17. Parkering må skje foran huset og ikke være til hinder for brann og utrykning / brøyting samt veien opp til Stjørdal Pistolklubb må være tilgjengelig. Borttauing på egen risiko.

Avtalt leiepris:_______________________

Avtalt leiedato:_______________________

Leietakers navn, mobil og e-post: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

NB! Merk innbetaling med leietakers navn og dato for leie.

Utleier: _______________________________________________________

For styret i Skatval Samfunnshus SA


Rita Bremseth mobil 92 444 221, Utleier Randi Vollan 934 90 904