Litt av vår historie

Litt av Samfunnshusets historie

Etter at Skatval Ungdomslag ble stiftet i 1895, ble det etter hvert klart at laget måtte ha sitt eget lokale. De første årene ble lagets møter og tilstelninger holdt på forskjellige steder. Gjennom basarer og andre tiltak ble finansiering av et ungdomshus gjort mulig.

I 1904 kjøpte laget 1 dekar av Peter Bjerve, daværende eier av Arnstad Østre. Våren 1905 sto huset ferdig, og «Varden» ble høytidelig innviet 17. mai dette året. Det viste seg imidlertid snart at det ikke var plass nok i huset, og på 10-årsdagen for åpningen kunne et tilbygg, som bl.a. inneholdt kjøkken og restaurant, tas i bruk. Etter den tid gikk det flere tiår uten store endringer på huset.

Omkring 1960 vokste interessen for et samfunnshus i bygda, og det ble dannet et andelslag for å forestå bygging og drift av et slikt hus. Byggingen foregikk i 1961, og det nye huset ble innviet i 1962. Etter den tid er det bygningsmessig bare forholdsvis mindre endringer som er utført.

I 1994 kjøpte Skatval Samfunnshus AL Vardehaugen, et område på omlag 5 dekar, av Arnstad Østre v/Sverre Kvål.