Utleie av Skatval Samfunnshus

Du kan leie en eller begge etasjene
til akkurat det arrangementet du ønsker!

Kontaktperson for utleie:
Irene Sæther, telefon +47 901 50 197

                    Utleiepriser fra 01.01.2023

Stor Sal (privat)                          kr    6.000,-
Lille Sal (privat)                          kr    4.000,-
Barneselskap/møter               kr    1.500,-
Hele huset                                     kr  10.000,-
Ungdomsfester 18 – 25 år    kr 10.000,- +
kr 5.000 i Dep.
Lag og foreninger, skoler og barnehager i bygda betaler halv leie.
Kapasitet:
Storsal: 425 personer,  oppdekt: 190
Lillesal:   90 personer   oppdekt:  90-100
Prisen for barneselskap/barnebursdag
gjelder for private arrangement og innebærer at leietaker vasker selv.
..
Øvrige utleiepriser inkluderer vask, og forutsetter at alle punkter i
utleieinstruksen blir tatt til etterretning og fulgt.