Her finner du:

Dagens ukjente

IMG_0060.jpg
Bilde 11. På dette bildet står det "Forbordskaran". Men hvem er hvem? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Du kan leie en eller begge etasjene
til akkurat det arrangementet du ønsker!

 

Kontaktperson for utleie:
Randi Vollan, telefon 934 90 904

e-post  rvollan@outlook.com

 

Utleiepriser 2022

Storsal (privat)           kr  4.500,-
Lillesal (privat)           kr  3.500,-
Barneselskap/møter  kr  1.000,-
Hele huset                  kr  8.000,-
Offentlig tilstelning    kr 10.000,-


Kapasitet:

Storsal: 425 personer   oppdekt: 190
Lillesal:   90 personer   oppdekt:  90-100

 

Utleieprisene inkluderer vask, og forutsetter
at alle punkter i
utleieinstruksen blir tatt til
etterretning og fulgt.