Golvfest 10.11.2007

Golvfesten 10.11.2007

Så er Bygdakvelden og «Golvfesten» vellykket gjennomført!

Samfunnshuset har fått nytt golv etter mange års tøff bruk. Et Samfunnshus har imidlertid ikke mange inntektskilder, og for å gi huset en bedre økonomisk situasjon etter denne store investeringen og mange andre som står i kø, ble det først satt i gang en kronerulling, og den 10. november 2007 ble det arrangert en god, gammeldags bygdakveld.

Ruth Karin Hugås Karlsen ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for tilstelningen. Det er atter igjen basert på dugnadsinnsats, denne gangen fra alle andelseierne, gjennom revyinnslag fra Skatvalsrevyen, korsang av Bygdaljom, servering av kaffe, kaker og pølse av Skatval Bygdekvinnelag, vakthold av Skatval Hornmusikklag, og ikke minst fine gevinster fra de øvrige andelseierne. Styrene i Skatvalsrevyen og Samfunnshuset sto for organiseringa av festen.

Litt senere på kvelden ble det foretatt overlevering av pengegaver fra noen av de største støttespillerne:

kr 60.000 fra Skatval Handelslag
kr 50.000 fra Skatval Gammeldans-forening, og
kr 30.000 fra Skatvalsrevyen,  og
med et forståelig nok noe mindre beløp men absolutt like viktig: fra Svartrussen 2007!

 Tusen hjertelig takk for disse fantastiske gavene, og til alle de som til nå har vært med på kronerullinga!

              

Fotos: Thomas Hammer Bekkavik, Lill-Wenche Welle, Grethe Hegge

Det første som møtte festdeltakerne var Kari Helene Aurheim og mannens blide åsyn …

… og serveringa ble ordnet av disse to smilende damene fra Bygdekvinnelaget, Kari Røkke Holm og Kirsten Myhr

  

Kvelden åpnet med godt og vel en times revy- og korinnslag, med både gamle og nyere nummer.

Karin Sandodden og Asbjørn Saksvik brøt av Ruth K i innledninga hennes, Karin var fornærmet fordi de ikke hadde fått reservert plasser, så viktige som de var når det var tilstelning på Skatval, og de syntes nok sikkert også at det var nok preik for denne gangen! Karin kunne ikke dy seg for å komme med sine kommentarer om forholdet til kaillen og til livet generelt, enne gangen på rim.

Da man åpnet sceneteppet var man ikke helt ferdig med den siste klargjøringen av scenen.

Der fant man Svein Stamnes liggende i en krok på scenen, hvor han tydeligvis hadde ligget siden hans siste opptreden i 2001! Men han kom raskt til seg selv, litt tørst etter den lange hvilen, men fullt i stand til å bidra med et nummer, Velstands-blues.

Deretter kom Rolf Fiskvik og hans varierte opplevelser på campingtur, blant annet hans møte med en svenske som representerte «Svenska Hem», noe som ble mistolket til «Hemska Sven» av kona.

Terje Stamnes fornektet seg ikke i sin meget maleriske fremstilling av sydenturen med den Keiko-lignende svigermora.

Trond Grandalsmo gjenoppfrisket kunnskapen om hvordan en ekte Stjørdaling behersker dagens bilkjøring.Han gikk elegant over i sangen om Steinvik Lager, et sted som egentlig kan brukes til det meste, iflg Trond.

Så entret trekkspilleren scenen. Alle bildene er ikke av helt god kvalitet, men det ser det ikke ut til at personen er heller; litt forslått og blodig og med opprevne klær, men i meget godt humør etter å ha vært på trekkspillfestival i Tydal’n. Og fast bestemt på at på trekkspillfestival skal han igjen, ja!

Skatvals eget kor, Songlaget Bygdaljom, bidro deretter med tre sanger. Korets dirigent Trine Furunes mintes Oddmund Forbord som nettopp har gått bort. Han var en ivrig og solid medspiller både i Skatvalsrevyen og i Bygdaljom. Den siste sangen ble sunget til minne om Oddmund.

  

Revydelen ble avsluttet med den prisbelønte sketsjen «Byssan Lull», den vant gruppen «Beste sketsj» på Høylandet sommeren 2007, og høstet som vanlig stor applaus. Terje spiller en meget kranglevoren baby som terger stefaren sin, og det er godt gjort av Rolf å ikke sprekke på et tidligere tidspunkt når han har med en så infernalsk unge å gjøre.

Vi kan nok si med sikkerhet at alle festdeltagerne moret seg stort ved gjensynet av de mange gode revynumrene som har vært presentert av Skatvalsrevyen gjennom mange år. Og å høre Bygdaljom igjen er flott, der er det stadig utvikling

I beste revystil var det også laget en egen sang for anledningen, den ble sunget av Bygdaljom og revydeltakerne sammen, akkompagnert på piano av Trine Furunes. (Melodi: Halleluja)

Vi mått ha golv i stua her
Vi mått ha folk som jobba der
å’n Halstein Røkke hain vart arkitekten.
Ja, huset samla hop ein gjeng,
dæm jobba uten å få peng,
så no kainn di få sveng dåkk på parketten.
På parketten
På parketten
På parketten
På parketten

Så takk te aill som kom i kveld,
vi håpe kveill’n bringe heill.
Vi slutte no å går av taburetten.
Men kveill’n deinn e einno ung
å golvet tåle lett og tung,
no må di opp å prøv dåkk på parketten
På parketten
På parketten
På parketten
På parketten

Og ganske riktig, kvelden var ikke slutt, nå ble det en liten pause mens Trio Pondus installerte seg på scenen. Da ble det solgt lodd, og alle loddbøkene ble solgt ut i løpet av et kvarter! Trekninga ble holdt i den første pausen i dansen.

Trio Pondus var veldig gode til å få med publikum, og det var ikke få ganger hvor salen tok over synginga! De spilte god, allment anerkjent dansemusikk, og publikum svarte med å fylle dansegulvet så godt som hele kvelden, det var en riktig danseglad gjeng som var der.

Det ble også plass til linedance, hvor deltakerne, både kvinner og to menn, virkelig utfoldet seg, for dette kunne de!

Litt over 01.30 var festen over, med folk på golvet til siste melodi.

En halv time senere var salen ryddet av arbeidsgjengen, dette er en aktivitet som de færreste festdeltakere ser, men som er en meget viktig jobb hvis vi skal få komme tilbake til et festlokale en annen gang.

Her kan du se flere bilder fra den vellykkede Golvfesten:

%%wppa%%%%slide=10%%