Generell branninstruks

 

Branninstruks Skatval Samfunnshus SA

Brannansvarlig skal sørge for: – Rømningsveier fri for hindringer
– Slokkeutstyrets plassering og virkemåte
Ved brannalarm: -Brannansvarlig skal straks gå til branntavle
– Brannvakter skal straks gå til sine utpekte rømningsveier/nødutganger
– Starte systematisk søk i bygget etter mulig brannsted
– Påse at alle blir varslet
– Varsling kan gjøres ved at lys blir slått på og eventuelt musikk blir slått av/stoppet

Når det brenner:

RING STRAKS BRANNVESENET 110

HA GJERNE ALARMSENTRALEN PÅ ØRET NÅR DU SJEKKER OM DET BRENNER
NOE STED, DETTE KAN SPARE TID VED UTRYKNING

GI RIKTIG ADRESSE TIL ALARMSENTRALEN:

 SKATVALSVEGEN 46,  7510 SKATVAL

MELD FRA TIL PERSONER SOM ER I UMIDDELBAR FARE

Redde: -Redde alle som er truet av røyk eller brann –Vær spesielt oppmerksom på
personer som er bevegelseshemmet eller ikke hører alarmen
Slukke: -Prøv å slukke brannen –Lukke alle dører og vinduer som leder inn til
brannstedet, dette kan kvele brannen.
Evakuere: -Utpekte brannvakter skal hjelpe til med å evakuere bygget (sørge for at
rømningsveier/nødutganger blir åpnet) –Evakuer fra brannområdet –Brannansvarlig
skal sørge for at brannvesenet får informasjon ved adkomst og brannvesenet kommer
seg uhindret fram
Hold deg alltid orientert om: -nærmeste rømningsvei/nødutgang – slokkeutstyrets
plassering og virkemåte

….
Skatval Samfunnshus SA sin ansvarlige brannleder er:

Jan Inge Vollan  480 65 872

….

…..
Rita Bremseth mobil 92 444 221, Utleier Randi Vollan 934 90 904