Her finner du:

Dagens ukjente

IMG_0047.jpg
Bilde 10. Disse to damene er helt ukjente. Vet du hvem det er? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

 I tillegg til branninstruksen nedenfor plikter leietaker å signere branninstruks for leietakere.

Branninstruks Skatval Samfunnshus

Brannansvarlig skal sørge for: – Rømningsveier fri for hindringer – Slokkeutstyrets plassering og virkemåte

Ved brannalarm: – Brannansvarlig skal straks gå til branntavle – Brannvakter skal straks gå til sine utpekte rømningsveier – Starte systematisk søk i bygget etter mulig brannsted – Påse at alle blir varslet – Varsling kan gjøres ved at lys blir slått på

Når det brenner:

RING STRAKS BRANNVESENET 110

MELD FRA TIL PERSONER SOM ER I UMIDDELBAR FARE

Redde: – Redde alle som er truet av røyk eller brann – Vær spesielt oppmerksom på personer som er bevegelseshemmet eller ikke hører alarmen

Slukke: – Prøv å slukke brannen – Lukk alle dører og vinduer

Evakuere: – Utpekte brannvakter skal hjelpe til å evakuere bygget (sørge for at dører blir åpnet) – Evakuer fra brannområdet – Brannansvarlig skal sørge for at brannvesenet får informasjon ved ankomst og brannvesenet kommer seg uhindret fram

Hold deg alltid orientert om: – nærmeste rømningsvei – slokkeutstyrets plassering og virkemåte

SKATVAL SAMFUNNSHUS Ansvarlig brannleder Per Magnar Forbord