Her finner du:

Dagens ukjente

HK0073.jpg
Bilde 12. Det ser ut som om en av disse tre er Johan Skjervoldsmo, men hvem er han og hvem er de andre? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

 I tillegg til branninstruksen nedenfor plikter leietaker å signere branninstruks for leietakere.

Branninstruks Skatval Samfunnshus

Brannansvarlig skal sørge for: – Rømningsveier fri for hindringer – Slokkeutstyrets plassering og virkemåte

Ved brannalarm: – Brannansvarlig skal straks gå til branntavle – Brannvakter skal straks gå til sine utpekte rømningsveier – Starte systematisk søk i bygget etter mulig brannsted – Påse at alle blir varslet – Varsling kan gjøres ved at lys blir slått på

Når det brenner:

RING STRAKS BRANNVESENET 110

MELD FRA TIL PERSONER SOM ER I UMIDDELBAR FARE

Redde: – Redde alle som er truet av røyk eller brann – Vær spesielt oppmerksom på personer som er bevegelseshemmet eller ikke hører alarmen

Slukke: – Prøv å slukke brannen – Lukk alle dører og vinduer

Evakuere: – Utpekte brannvakter skal hjelpe til å evakuere bygget (sørge for at dører blir åpnet) – Evakuer fra brannområdet – Brannansvarlig skal sørge for at brannvesenet får informasjon ved ankomst og brannvesenet kommer seg uhindret fram

Hold deg alltid orientert om: – nærmeste rømningsvei – slokkeutstyrets plassering og virkemåte

SKATVAL SAMFUNNSHUS Ansvarlig brannleder Per Magnar Forbord