Her finner du:

Dagens ukjente

HK0005.jpg
Bilde 1. Ektepar, men hvem? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

BRANNINSTRUKS FOR LEIETAKER

Leietakers ansvar:

1 .   Leietaker skal utpeke en brannansvarlig over 18 år som plikter å være edru og til stede

under arrangementet.

2.    Leietaker/brannansvarlig plikter å sette seg inn i medfølgende branninstruks og levere den tilbake

til utleier  i underskrevet stand.

3.    Leietaker skal sammen med brannansvarlig gjøre seg kjent med plassering av håndslukkeutstyr,

nødutganger, brannslange og branntavle.

4.    Leietaker/brannansvarlig må påse at nødutganger til enhver tid holdes åpen og fri for hindringer.

5.    Leietaker/brannansvarlig skal sørge for at antall personer i bygget ikke overstiger:

Storsal: 425 personer
Liten sal: 90 personer

6.    Hele huset er for øvrig røykfritt.

7.    Sørg for å utpeke brannvakter, minimum 1 pr rømningsvei.

8.    Brannvaktene skal av brannansvarlig få utpekt sitt ansvar før arrangementets start.

9.     Ved brann skal brannansvarlig og brannvakter ta på seg brannvester som er blitt utlevert av utleier.

10.   Leietaker/brannansvarlig skal etter arrangementets slutt sørge for en gjennomgang av hele huset

og påse at alt  er avslått, slukket og låst.

Sted og dato: ______________________________________

 

Leietaker: ______________________________________________________________________

 

Brannansvarlig: __________________________________________________________________

 

Utleier: SKATVAL SAMFUNNSHUS