Her finner du:

Se nyheter fra:

Dagens ukjente

HK0101.jpg
Bilde 5. Denne karen er merket "ukjent fra Hammerhaugen". Vet du hvem det er? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

BRANNINSTRUKS FOR LEIETAKER

Leietakers ansvar:

1 .   Leietaker skal utpeke en brannansvarlig over 18 år som plikter å være edru og til stede

under arrangementet.

2.    Leietaker/brannansvarlig plikter å sette seg inn i medfølgende branninstruks og levere den tilbake

til utleier  i underskrevet stand.

3.    Leietaker skal sammen med brannansvarlig gjøre seg kjent med plassering av håndslukkeutstyr,

nødutganger, brannslange og branntavle.

4.    Leietaker/brannansvarlig må påse at nødutganger til enhver tid holdes åpen og fri for hindringer.

5.    Leietaker/brannansvarlig skal sørge for at antall personer i bygget ikke overstiger:

Storsal: 425 personer
Liten sal: 90 personer

6.    Hele huset er for øvrig røykfritt.

7.    Sørg for å utpeke brannvakter, minimum 1 pr rømningsvei.

8.    Brannvaktene skal av brannansvarlig få utpekt sitt ansvar før arrangementets start.

9.     Ved brann skal brannansvarlig og brannvakter ta på seg brannvester som er blitt utlevert av utleier.

10.   Leietaker/brannansvarlig skal etter arrangementets slutt sørge for en gjennomgang av hele huset

og påse at alt  er avslått, slukket og låst.

Sted og dato: ______________________________________

 

Leietaker: ______________________________________________________________________

 

Brannansvarlig: __________________________________________________________________

 

Utleier: SKATVAL SAMFUNNSHUS