Branninstruks for leietaker

BRANNINSTRUKS FOR LEIETAKER

Leietakers ansvar:

 1. Leietaker skal utpeke en brannansvarlig over 18 år som plikter å være edru og tilstede under hele arrangementet.
 2. Leietaker/brannansvarlig plikter å sette seg inn i medfølgende branninnstruks og levere den tilbake til utleier i underskrevet stand.
 3. Leietaker skal sammen med brannansvarlig gjøre seg kjent med plassering av håndslukkeutstyr, nødutganger, brannslange og branntavle.
 4. Leietaker/brannansvarlig må påse at nødutganger til enhver tid holdes åpne og fri for hindringer.
 5. Leietaker/brannansvarlig skal sørge for at antall personer i bygget ikke overstiger:                                  Storsal: 450 personer
  Liten sal: 90 personer (kjeller)
 6. Hele huset er for øvrig røykfritt
 7. Leietaker/brannansvarlig skal sørge for å utpeke brannvakter, minimum 1 pr. rømningsvei/nødutgang.
 8. Brannvaktene skal av brannansvarlig få utpekt sitt ansvar før arrangementets start.
 9. Ved brann skal brannansvarlig og brannvakter ta på seg brannvester som er blitt utlevert av utleier.
 10. Leietaker/brannansvarlig skal etter arrangementets slutt sørge for en gjennomgang av hele huset og påse at alt er avslått, slukket og låst.
 11. Brannalarm må ikke under noen omstendighet skrues av!

 

Sted og dato: ___________________________________________

 

Leietaker: ______________________________________________

 

Brannansvarlig: _________________________________________

 

Utleier: Skatval Samfunnshus SA: __________________________

Rita Bremseth mobil 92 444 221, Utleier Randi Vollan 934 90 904