Her finner du:

Se nyheter fra:

Dagens ukjente

HK0073.jpg
Bilde 12. Det ser ut som om en av disse tre er Johan Skjervoldsmo, men hvem er han og hvem er de andre? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Styret valgt på årsmøtet 25. mars 2021:

  

Leder:

Trine Helene Hammer-Forbordsaune

Styremedlemmer:

Nestleder Ada Helene Hjelseng

Sekretær Are Breimo

Kasserer Mette Flekstad

Styremedlem Gunn Tove Vik

Varamedlem Karin Merete Steinvik

Varamedlem Tøri Beate Hokling

 

Korrespondanse til korpset kan skje via epost:

skatval.hornmusikklag@gmail.com eller adresse:

Skatval Hornmusikklag
Postboks 9
7511 Skatval