Her finner du:

Dagens ukjente

IMG_0060.jpg
Bilde 11. På dette bildet står det "Forbordskaran". Men hvem er hvem? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Styret valgt på årsmøtet 6. februar 2020:

  

Leder:

Trine Helene Hammer-Forbordsaune

Styremedlemmer:

Nestleder Ada Helene Hjelseng

Sekretær Tale Anette Valstad Østenby

Kasserer Mette Flekstad

Styremedlem Gunn Tove Vik

Varamedlem Are Breimo

Varamedlem Jorunn Aarsbog

 

Korrespondanse til korpset kan skje via epost:

skatval.hornmusikklag@gmail.com eller adresse:

Skatval Hornmusikklag
Postboks 9
7511 Skatval