Styret i Skatval Hornmusikklag

Styret valgt på årsmøtet 25. mars 2021:

  

Leder:

Trine Helene Hammer-Forbordsaune

Styremedlemmer:

Nestleder Ada Helene Hjelseng

Sekretær Are Breimo

Kasserer Mette Flekstad

Styremedlem Gunn Tove Vik

Varamedlem Karin Merete Steinvik

Varamedlem Tøri Beate Hokling

 

Korrespondanse til korpset kan skje via epost:

skatval.hornmusikklag@gmail.com eller adresse:

Skatval Hornmusikklag
Postboks 9
7511 Skatval