Her finner du:

Se nyheter fra:

Dagens ukjente

HK0101.jpg
Bilde 5. Denne karen er merket "ukjent fra Hammerhaugen". Vet du hvem det er? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Vil du bli medlem?

Pr 31.12.2019 hadde Skatval Historielag 316 medlemmer inklusive 2 æresmedlemmer.

Hvis du vil bli medlem betaler du den aktuelle kontingenten til vår bankkonto (se nedenfor) og oppgir hvilket år medlemskontingenten gjelder for.

Årskontingent for 2020 er

kr 150,- for hovedmedlem  –  inklusive neste års medlemsblad Våttån
kr 100,- for tilleggsmedlem, dvs ektefelle/partner, uten Våttån.

Kontingenten betales til

konto 4474 06 10772

Skatval Historielag
Myramarka 3
7510 Skatval

 

DU ER HJERTELIG VELKOMMEN!