Her finner du:

Se nyheter fra:

Dagens ukjente

HK0122.jpg
Bilde 4. Staselig i militæruniform, men hvem er det? Hvis du har noen tips om dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Vil du bli medlem?

Pr 31.12.2021 hadde Skatval Historielag 348 medlemmer inklusive 2 æresmedlemmer.

Hvis du vil bli medlem betaler du den aktuelle kontingenten til vår bankkonto (se nedenfor) og oppgir hvilket år medlemskontingenten gjelder for. (Eks. Medlem NN 2022)

Årskontingent for 2022 er som tidligere år_

kr 200,- for hovedmedlem  –  inklusive neste års (2023) medlemsblad Våttån
kr 100,- for tilleggsmedlem, dvs ektefelle/partner, uten Våttån.

Kontingenten betales til

konto 4474 06 10772

Skatval Historielag
Myramarka 3
7510 Skatval

 

DU ER HJERTELIG VELKOMMEN!