Her finner du:

Se nyheter fra:

Dagens ukjente

IMG_0024.jpg
Bilde 9. Disse tre damene er helt ukjente. Vet du hvem det er? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Vil du bli medlem?

Pr 31.12.2020 hadde Skatval Historielag 335 medlemmer inklusive 2 æresmedlemmer.

Hvis du vil bli medlem betaler du den aktuelle kontingenten til vår bankkonto (se nedenfor) og oppgir hvilket år medlemskontingenten gjelder for. (Eks. Medlem NN 2021)

Årskontingent for 2021 er

kr 200,- for hovedmedlem  –  inklusive neste års medlemsblad Våttån
kr 100,- for tilleggsmedlem, dvs ektefelle/partner, uten Våttån.

Kontingenten betales til

konto 4474 06 10772

Skatval Historielag
Myramarka 3
7510 Skatval

 

DU ER HJERTELIG VELKOMMEN!