Vil du bli medlem?

Vil du bli medlem?

Pr 31.12.2023 hadde Skatval Historielag 364 medlemmer inklusive 3 æresmedlemmer.

Hvis du vil bli medlem betaler du den aktuelle kontingenten til vår bankkonto (se nedenfor) og oppgir hvilket år medlemskontingenten gjelder for.  (eks. Medlem NN 2024)

Årskontingent for 2024 er som tidligere år:

kr 200,- for hovedmedlem  –  inklusive neste års (2025) medlemsblad Våttån
kr 100,- for tilleggsmedlem, dvs ektefelle/partner, uten Våttån.

Kontingenten betales til

konto 4474 06 10772

Skatval Historielag
Myramarka 3
7510 Skatval

 

DU ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Legg igjen en kommentar