Konfirmanter i Skatval 1859 – 2008

Konfirmanter i Skatval – 1859 – 2008


Forordet til Konfirmantboka

Så er Skatval Historielag igjen klar med ei ny bok. Denne gang med ei bok som skiller seg ut fra de som laget tidligere har utgitt.

Ideen til «Konfirmanter i Skatval 1859 – 2008» har vi fra Byneset Historielag som i 2006 kom med sin konfirmantbok. Prosjektet ble drøftet flere ganger i Boknemnda før det ble enighet om at en lignende utgivelse for Skatval ville være et godt tiltak. Men Boknemnda var opptatt med forberedelsene til bind V, slik at vi ikke hadde kapasitet til noe nytt prosjekt. Det vart enighet om å oppnevne ei egen nemnd til å samle inn bilder av konfirmantene. Fem damer ble forespurt og takket ja.

Det var et lykkelig valg. De gikk til jobben med stor arbeidslyst og entusiasme. Følgende ble med:

 Rannveig Nordgård, leder, Solveig Berget, Laura Saksvik, Marit Sandvik og Malmfrid Skjervold.

Våren 2008 var alle tilgjengelige bilder og navn på plass. Dessuten vart kirkebøkene fra 1859 skrevet av, slik at det er 150 årskull med konfirmanter som blir presentert. Olav Vinge var behjelpelig med avskrift fram til år 1900. Boknemnda vil hermed takke damene for innsatsen og gratulerer dem med godt utført arbeid. Jon Loar Fiskvik har scannet bildene, Jan Hoås og Helge Gresseth har vært behjelpelig med layout og grafisk arbeid. Alle takkes for det.

Skatval, september 2008

Boknemnda i Skatval Historielag

Arnt Steinvik, leder
Olav G Alstad   Gunnbjørn Fiskvik   Sigmund Hammerhaug   Olav Vinge

Eksempler fra boka:

   
kirkelig_2008.jpg
borgerlig_2008.jpg
Side_49.jpg
navn_kirkelige.jpg
navn_borgerlige.jpg
bakside.jpg
forside.jpg
Innhold.jpg
side_11.jpg
side50.jpg
kirkelig_2008.jpg
borgerlig_2008.jpg
Side_49.jpg
navn_kirkelige.jpg
navn_borgerlige.jpg
bakside.jpg
forside.jpg
Innhold.jpg
side_11.jpg
side50.jpg
kirkelig_2008.jpg
borgerlig_2008.jpg