Bok I-II-III Gårds- og slektshistorie

Bind I, II og III, «Gårds- og slektshistorie bind I-III», erstatter den aller første Skatvalsboka som ble utgitt tidlig på 1950-tallet.

Bind I omfatter gårdsnummer 1 – 39  –  utgitt i 2000 (utsolgt hos Historielaget, men finnes digitalt på Nasjonalbiblioteket (nb.no )
Bind II omfatter gårdsnummer 40 – 58  –  utgitt i 2001
Bind III omfatter gårdsnummer 59 – 79  –  utgitt i 2002

I bind I og II finner du register over eiendommer og deres eiere for hver bok. I bind III finnes disse registrene samlet for alle tre bøkene.

Hvis du er på jakt etter gårdsnummer innenfor Stjørdalsområdet som er høyere enn 79, må du gå til Stjørdalsbøkene for Stjørdal, eller gårds- og slektshistoriebøkene for Lånke, Hegra eller Meråker.

Det var presentasjon av den 2. boka i serien på Skatval skole lørdag 18.11.01. Det 3. bindet ble presentert på Skatval skole lørdag 15.11.2002.

Det var dessverre så mye feil og utelatelser i forrigeutgave av Skatvalsboka slik at den nye er ment å erstatte denne fullt ut vedrørende slektsdelen.

Det som står i den gamle boka om tiender, landskyld etc. er ikke tatt med i den nye boka. Her henvises leseren til de gamle bøkene som dessverre ikke er å få i bokhandelen lengre, men som kan finnes på bibliotekene i nærområdet eller Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Eksempler fra bøkene