Bok V – Et maktsentrum i Trøndelag

Skatvalsbøkene bind V –  Vår historiske arv  –   Et maktsentrum i Trøndelag

Dette er en meget innholdsrik bok, se innholdsfortegnelsen nederst på siden.

Forordet til bind V:

Hermed foreligger bind V, det andre bindet i den generelle Skatvalshistorien. Den omhandler perioden fra omkring år 1000 og fram til år 1700. Det har blitt en fargerik bok, ført i pennen av Per Agnar Auran. Han har gjort en kjempejobb i løpet av de to år som er gått siden bind IV kom ut. Litteraturlisten som er utarbeidet viser at det er store mengder stoff han har pløyd gjennom. Vi i Boknemnda har mange ganger følt at vi har hatt vansker med å «følge med i timene». En stor takk til forfatteren!

Skatval Historielag har en intensjon om å utgi en mest mulig komplett bygdehistorie. At det i blant blir en del Norgeshistorie, er nødvendig for å sette lokalhistorien inn i den rette sammenhengen.

Det kan vel faktisk sies slik at det ville vært vanskelig å unngå å komme inn på norsk historie når så mye av den har funnet sted her i bygda vår. Vi nevner bare innebrenningen av Sigurd Jarl på Oglo, og begivenhetene på Steinvikholmen.

På grunn av den veldige stoffmengden til dette bindet, vurderte Boknemnda en tid å dele dette på to bind, men dette ble ikke aktuelt: For det første ble dette en dyrere løsning, og for det andre var det vanskelig å finne en naturlig måte å dele stoffet på. Vi håper ingen blir skremt av bokens størrelse, og ønsker leseren lykke til med lesningen. Her er det mye god historie!

Responsen på bind IV har vært positiv, noe vi håper blir gjeldende også for bind V. Et godt salg er avgjørende for eventuelle utgivelser av ennå flere bind i årene som kommer. Økonomisk er opplegget slik at salget av en bok finansierer neste. Kan ellers nevnes at vi er godt i gang med Skatval kommunehistorie i 1902-1962, som etter all sannsynlighet blir neste bind.

En takk til Jan Hoås for god støtte underveis. Sammen med Helge Gresseth har han sørget for bokas layout. Boknemnda vil også takke for bilder som er blitt brukt i boka. Videre takker vi Olav Vinge som nemndas sekretær, blant annet har han sørget for referater, kopiering og tilrettelegging av møter.

Skatval, september 2007

Boknemnda i Skatval Historielag

Arnt Steinvik, leder
Olav G Alstad    Gunnbjørn Fiskvik    Johan L Fløan
Sigmund Hammerhaug    Olav Vinge

Eksempler fra boka:

   
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 Innholdsfortegnelsen

 • Middelalderen
 • Vekst og nedgangstider
 • Skatvalshalvøya, sentralt i Trondheimsfjorden
 • Tiendepengeskatten 1520
 • Gårder, hustyper og bruksstørrelser
 • Skatter og manntall
 • Trøndere og skatvalsbygger
 • Tro og nasjonal strid
 • Den første navngitte skatvalsbygg
 • Erkebiskopen som byggherre
 • Slaget på Stiklestad og den trønderske motstandskampen
 • Slottsliv og skjebnetider
 • Forsvar og beleiring
 • St Olav og starten på Olavsdyrkinga
 • Erkebiskopens forhold til folket på Austråt
 • Gamle og lokale pilgrimsveier
 • Erkebiskopen og Luciesaken
 • Olsok – en nasjonal festdag
 • Erkebiskopens strid for norsk selvråderett
 • Inndeling av administrative og juridiske landområder
 • Steinvikholm slott under dansk og svensk herredømme
 • Skipreider og leidang
 • Administrasjonsstillinger i elde tider
 • Midnattsoperaen på Steinvikholm slott
 • Eldre norsk mynt, mål og vektenheter
 • Jordeieforandringer ved reformasjonen
 • Hvem eide jorda i gammel tid?
 • Det var forskjell på folk!
 • Jorddrotter og leilendinger
 • Et tidsbilde av aristokratenes livsforhold på 1600-tallet