Bok IV – Den første tid

Skatvalsbøkene bind IV  –  Vår historiske arv – Den første tid

Boken inneholder:

Geologi, klima, vegetasjon
Dyrelivet, fugler og fisk
Menneskene på Skatval fra 8-9000 f.Kr. til ca 1030 e.Kr.
Språkutvikling
Runer, samiske boplasser
Bumerker
Dialekt og gardsnavn

Forfattere er:  Tor Bjørgen, Torbjørn Aasvang, Per Agnar Auran, Arne Moksnes, Jon Kristian Skei og Arnold Dalen.

Forordet til Bind IV:

Under arbeidet med de tre bindene til Skatval Gårds- og slektshistorie, var det mye prat om en videre oppfølging med en generell historie for Skatval. Årsmøtet 2003 i Skatval Historielag drøftet saken og det var stemning for at arbeidet måtte settes i gang. Styret ga den avtroppende Boknemnda, med Arnt Steinvik som leder, dette oppdraget. Nemnda vart utvidet med historielagets leder Johan L Fløan.

Det første møtet i det nye prosjektet ble holdt den 12. mars 2003. Det var enighet om å starte med den eldste historia og naturgrunnlaget for bosettinga. Det var også enighet om å engasjere flest mulig lokale skrivere med den nødvendige kompetanse. Boknemnda må si seg godt fornøyd med at de forespurte personene var villige til å stille opp. Hjertelig takk!

Billedmaterialet er stort sett skaffet til veie av de enkelte skriverne, men Gunnbjørn Fiskvik har levert bildene til Dalen sin artikkel. Jon Loar Fiskvik har skannet de fleste bilder til boka. En takk til de to. Til slutt en takk til Olav Vinge som er nemndas sekretær, og ellers skribent om nødvendig. Han betjener kontoret hver onsdag mellom klokken 10 og 12, og er vår kontakt utad.

Det grafiske arbeidet har også denne gangen Jan Hoås og Helge Gresseth stått for. Som tidligere er resultatet blitt meget bra.

Nemnda ser for seg at det kanskje må 3-4 bind til for å få Skatvalshistoria mest mulig komplett. Om vi lykkes med det vil tida vise. Økonomien i prosjektet vil her ikke minst bli avgjørende.

Vi er spente på om dette første bindet av Skatvals historie faller i lesernes smak, og hvordan responsen blir. Det er hermed presentert, og vi ønsker god lesning.

Skatval september 2005

   
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0