Skatvalsbøkene og andre trykksaker

Skatvalsbøkene

Det er gjennom mange år lagt ned et stort arbeide i Skatvalsbøkene. I 1930-årene ble det laget gårds- og slektshistoriebøker for alle delene av det som tidligere var Nedre og Øvre Stjørdal, dvs Stjørdal, Skatval, Lånke, Hegra og Meråker. I dag har alle disse, bortsett fra Stjørdal, utarbeidet nye bøker, basert på de gamle bøkene, men med ny informasjon om eiendommer og deres beboere pr utgivelsesdato.

Bind I – III, «Gårds- og slektshistorie». Skatval Historielag utga sin nye serie med gårds- og slektshistorie i tre bind, den første i år 2000, den andre i 2001 og den tredje i 2002.

Bind IV, «Vår historiske arv  –  Den første tid» ble utgitt i 2005, og tar for seg Skatvalsområdet, med natur, dyre- og fugleliv og ikke minst menneskenes levekår, slik det var fra tidenes begynnelse og fram til ca 1030.

Bind V, «Vår historiske arv – Et maktsentrum i Trøndelag»,  utgitt i 2007, tar for seg menneskenes historie, liv og virke, fram til omkring 1700-tallet.

Bind VI, «Vår historiske arv – Skatval kommune 1902 – 1961», som utkom i 2010, gir et fyldig og variert bilde av de 60 årene Skatval var egen kommune.

Bind VII, «Konfirmanter i Skatval – 1859 – 2008». I 2008 ble det utgitt en annen type bok, en konfirmasjonsbok, som er en fantastisk dokumentasjon av alle de flotte ungdommene som i disse 150 årene vokste opp på Skatval. Fra de tidligste årene finnes det forståelig nok ikke bilder, men fra 1929 er alle år med, unntatt 1929 og 1930 hvor vi i stedet har bilder av 50-års-konfirmantene, og to konfirmasjoner under krigen hvor det ikke ble tatt noe bilde.

I menyen til venstre finner du flere detaljer om Skatvalsbøkene, som alle kan bestilles fra Historielaget eller kjøpes hos bokhandlere.

Prisen pr bok for Skatvalsbøkene bind I – VII er kr 100,- solgt enkeltvis.
Ved kjøp av alle 7 bøkene som en pakke er den totale prisen kr 500,-.
Eventuell porto kommer i tillegg.

Send en epost med navn, adresse og bestilling til vår epostadresse:  skathist@skatval.no . Husk å oppgi navnet ditt som referanse ved betaling. Innkomne og betalte ordrer ekspederes hver torsdag.

——————————–

Andre trykksaker utgitt av Skatval Historielag:

«Skrifter etter Johan Peter Holan og Peder J Wold» Diverse nedtegnelser om forhold på Skatval i siste halvdel av 1800-tallet. Utgitt 1986.
Ikke i salg: Utsolgt. Kan leses på vårt kontor i Framhuset, Skatval.

——————————–

«Skatval gjennom tidsaldrane»,  «et forsøk på å framstille bygda si historie frå «dei eldste tider» fram til byrjinga av de tjuande århundre:» som forfatter Arne Forbord selv skriver. Utgitt 1987, 97 sider.
Ikke i salg: Utsolgt. Kan leses på vårt kontor i Framhuset, Skatval.

——————————–

«Husmannsplasser i Skatval»: Korte omtaler av husmannsplassene og deres beboere, og alfabetisk register over registrerte plasser. Fortegnelse over plasser inntegnet på medfølgende kart. Utgitt i 1997, forfatter Olav Vinge.
Ikke i salg: Utsolgt, men kan leses på vårt kontor i Framhuset, Skatval.

——————————–

«Utvandringen til Amerika»: Oversikt over de som utvandret fra Skatval. Heftet bygger på en oversikt laget av Arne Forbord i 1978, med tillegg av nye opplysninger. Innholdet omfatter: Etternavn/fornavn, eiendom/plass, fødselsår, reist år og enkelte tilleggsopplysninger. Utgitt 2004, forfatter Olav Vinge. Pris kr. 100,-.

——————————–

«Våttån»: Historielaget har fra 2013 utgitt et medlemsblad hvert år, med lokalhistorisk stoff fra Skatval. Mange bidragsytere og variert innhold. Noen årganger er fortsatt tilgjengelige, og kan kjøpes hos Historielaget, Framhuset, Skatval . Siste års Våttån: kr 200, tidligere år: kr 100,-.

——————————–

«Taterkultur og taterleirplasser på Skatval»: Utgitt 2018, forfatter Arve Pettersen. Pris: kr 50,-.

——————————–

«Turbok: Setervollene på Forbordsfjellet, Holfjellet og Langstein»: Omfatter 21 setervoller. Hver enkelt voll er beskrevet med en kort historisk omtale, beskrivelse av turveien til setervollen, gps-koordinater, detaljkart, anslått tidsforbruk og til og med anbefalt fottøy! På detaljkartet er parkering, tursti og setervollens beliggenhet inntegnet. Oversiktskart over hele fjellområdet.
Turboka kan kjøpes på Skatval Historielag (Framhuset, Skatval), Skatval Landbrukslag og hos Ark Bokhandel (Torgkvartalet, Stjørdal).
Hvis du kjøper boka på Skatval er prisen kr 100,-.

 ——————————–
 

      

 

Legg igjen en kommentar