Steinvikholm slott

Steinvikholm slott

ble bygd i perioden 1525-32 som en siste skanse for den katolske kirke i Norge. I dag er holmen mest fremme i media som åstedet for operaen Olav Engelbrektsson som beskriver hendelsene de siste månedene før erkebispen flyktet til utlandet 1. april 1537.

Dette og mer til kan du lese om i en av Skatvalsbøkene:
Bind V – Vår historiske arv – Et maktsentrum i Trøndelag


Foto: Frode Inge Helland