Middelalderkirkene

Middelalderkirkene på Skatval

Skatval  –  ved Skatval kirke

Auran

Fløan

Fløan kirke var en middelalderkirke. Den lå på FløanSkatval i Nord-Trøndelag ca. 12 km nord-vest for nåværende Stjørdal sentrum. Første gang den er nevnt i skriftlige kilder er i Aslak Bolts jordebok fra 1432. Kirken er dendrokronologisk datert til 1420. Det er imidlertid historiske indikasjoner på at det også før den tid stod en kirke på dette stedet. Materialer fra Fløan kirke ligger lagret på Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg i Trondheim.

Fløan kirke var laftet av tømmer og var således en av få norske kirker bygget på denne måten. Enkelte historikere trekker sammenlikninger med kirker i Sverige når det gjelder byggemåten.

Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Fløan_kirke»

Forbord

Kaldalen – Vassbygda