Her finner du:

Dagens ukjente

HK0101.jpg
Bilde 5. Denne karen er merket "ukjent fra Hammerhaugen". Vet du hvem det er? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Styremedlemmer – valgt på årsmøtet 26. februar 2020

.

Verv Navn Telefon Epost
Leder Jan Mæresmo 97612984 jmaeres@online.no
Nestleder Hans Arne Skjervold 47023102 hans.skj@outlook.com
Styremedlem Grethe Hegge 47897871 grethe@7510.no
Styremedlem Karin Kristoffersen 99374496 kasando54@gmail.com
Styremedlem Otto Indergaard 90019421 ottohindergaard@gmail.com
Varamedlemmer: Olav Haugan
Oddbjørn Mæhre 
Helge Beitland

.
Revisorer: Jostein Myhr
Bjørn Johan Nytrø

.
Valgkomite: Ole Hammer
Gudmund Aasen
Marit Mæhre

.

Utsendinger til årsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag: Styret i laget