Her finner du:

Dagens ukjente

HK0101.jpg
Bilde 5. Denne karen er merket "ukjent fra Hammerhaugen". Vet du hvem det er? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Styremedlemmer – valgt på årsmøtet 26. februar 2019

.

Verv Navn Telefon Epost
Leder Jan Mæresmo 97612984 jmaeres@online.no
Nestleder Hans Arne Skjervold 47023102 hans.skj@outlook.com
Styremedlem Otto Indergaard 90019421 otto.indergaard@iogs.no
Styremedlem Karin Kristoffersen
Styremedlem Einar Hårstad
Varamedlemmer: Grethe Hegge 47897871 grethe@7510.no
Olav Haugan
Oddbjørn Mæhre 

.
Revisorer: Jostein Myhr
Bjørn Johan Nytrø

.
Valgkomite: Berit Håland Forbord
Ole Hammer
Gudmund Aasen

.

Utsendinger til årsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag: Styret i laget