Her finner du:

Dagens ukjente

HK0101.jpg
Bilde 5. Denne karen er merket "ukjent fra Hammerhaugen". Vet du hvem det er? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Boknemnda er en gruppe under historielaget, som har eksistert siden laget begynte å gi ut de store Skatvalsbøkene i 2000. Boknemnda har hatt totalansvaret for produksjon og salg av bøkene.

For tiden er det ingen ny, større bok under arbeid, men boknemnda laget i  2012 et hefte med lokalhistorie fra Skatval, «Våttån». Dette er et medlemsblad, og ble for første gang sendt ut til medlemmenes husstander i mars 2013. Etter den tid har Våttån blitt levert ut i februar/mars hvert år.

Boknemnda har fortsatt planer om å utgi et nytt nummer hvert år, fordi det finnes så utrolig mye lokalt stoff som snarest burde bli samlet og skrevet ned, og som passer ypperlig i et medlemsblad som Våttån.

Boknemnda består i 2020 av:

Asbjørn Skjervold, leder
Gunnbjørn Fiskvik
Else Solvoll
Ole Hammer