Boknemnda

Boknemnda er en gruppe under historielaget, som har eksistert siden laget begynte å gi ut de store Skatvalsbøkene i 2000. Boknemnda har hatt totalansvaret for produksjon og salg av bøkene.

For tiden er det ingen ny, større bok under arbeid, men boknemnda laget i  2012 et hefte med lokalhistorie fra Skatval, «Våttån». Dette er et medlemsblad, og ble for første gang sendt ut til medlemmenes husstander i mars 2013. Etter den tid har Våttån blitt levert ut i februar/mars hvert år.

Boknemnda har fortsatt planer om å utgi et nytt nummer hvert år, fordi det finnes så utrolig mye lokalt stoff som snarest burde bli samlet og skrevet ned, og som passer ypperlig i et medlemsblad som Våttån.

Boknemnda består i 2020 av:

Asbjørn Skjervold, leder
Gunnbjørn Fiskvik
Else Solvoll
Ole Hammer