Årsmelding 2014

Året 2014 har vært et svært aktivt år for Skatval Historielag. Det har vært avholdt 10 styremøter i tillegg til møtevirksomhet i kontortida. Medlemstallet var ved årsskiftet 328.

Styret har bestått av:

Jan Mæresmo, leder
Johan Forbord, nestleder
Marit Mæhre, sekretær
Jostein Skatval, kasserer
Sissel Hammer, styremedlem

Grethe Hegge, varamedlem
Otto Indergaard, varamedlem
Hans Arne Skjervold, varamedlem

Boknemnda, som har bestått av Asbjørn Skjervold, Else Solvoll, Arnt Steinvik og Gunnbjørn Fiskvik, har gjort et flott arbeid med medlemsbladet «Våttån». Redigeringsarbeid og layout er utført av Grethe Hegge med sikker hand. Historielaget kan være stolt av dette fine medlemsbladet som inneholder en mengde interessante artikler. Asbjørn Skjervold har vært leder for boknemnda.

I boknemnda for årboka for Stjørdalsbygdene har Marit Mæhre vært medlem og tatt hand om kassererjobben. Det ble innkjøpt 78 årbøker av Skatval Historielag. Bøkene viste seg å være lette å selge, noe som viser at det er stor interesse for lokalhistorie i dalføret.

Valgkomiteen har bestått av Harald Mæhre som har vært leder, Kari Kvål og Kirsten Myhr. Johan Søren Forbordsaune har hjulpet til med regnskapet, og Jostein Myhr og Bjørn Johan Nytrø har vært revisorer.

Onsdagskaffen har hatt stort oppmøte med aktiviteter som små foredrag, gamle bilder, allsang, quiz, reiseskildringer og ikke minst film fra Pe Torsa. En stor takk til Ingrid Røkke og Kari Kvål som står på for å muliggjøre onsdagstreffet.

I samband med feiringa av 1814, kontakta styret Per Egil Hegge for å få han til å snakke om Georg Sverdrup og andre Eidsvollsmenn fra Nord-Trøndelag på et arrangement 26. april.

Grandavandringa ble holdt 14. juni med Nordland- og Vifstad-gårdene som tema. Per Nordland orienterte og ledet tilhørerne langs en gammel ferdselsvei til Ole Vig-støtta, hvor det ble servert kaffe og vafler.

Lørdag 9. august arrangerte Skatval Historielag busstur til Åsen og Åsen Historielag med omvisning og kaffe på et gammelt fargeri, Lunds fargeri. Videre dro historielaget til Munkeby klosterruiner og til det nybygde klosteret. Der fikk vi en omvisning av en av munkene. Dagen ble avslutta med middag og orientering på Støre gård.

Den 22. oktober arrangerte laget en temakveld om skatvalsdialekta med Tor Erik Jenstad. Det var oppnevnt et panel av lokale personer som skulle komme med innspill. I tillegg til dialektdiskusjonene underholdt Jenstad med gammeldansmusikk.

Forbordsfjellet med setervoller og fugleliv var temaet da Melvin Mølnås og Oddbjørn Mæhre holdt foredrag 18. november. Salen ble fylt til siste stol, noe som viste at dette var et interessant tema for bygdafolket.

Julebordet ble arrangert 4. desember med velsmakende julemat, allsang og en god julehistorie. Bjørn Tøndel, Bjørn Tuseth og Jan Mæresmo spilte julemusikk. Det har vært mange deltakere på alle arrangementer. Det er styret veldig fornøyd med.

Til slutt vil vi fortelle at kontingenten har vært 150 kr for hovedmedlem og 100 kr for ektefelle/samboer, noe som holdes uforandra i 2015.

Økonomien i Skatval Historielag er fortsatt god, og rekneskapet for 2014 viser et lite overskudd.

Vi takker alle historielagets medlemmer for at dere støtter opp om Skatval Historielag.

 

Styret i Skatval Historielag