Årsmelding 2018

2018 har vært et godt år for Skatval Historielag. Aktiviteten har vært stor. Det har vært 7 styremøter og en rekke mindre møter i kontortida. Ved årsskiftet var det 314 medlemmer i Skatval Historielag, noe som fortsatt er et høyt tall.

Styret har bestått av:

Jan Mæresmo  –  leder
Hans Skjervold  –  nestleder
Marit Mæhre  –  sekretær
Torbjørn Aasvang  –  kasserer
Sissel Hammer  –  styremedlem

Varamedlemmer:
Grethe Hegge
Otto Indergaard
Helge Oskarsen

Boknemnda for Våttån har bestått av leder Asbjørn Skjervold og medlemmene Else Solvoll, Gunnbjørn Fiskvik og Malmfrid Skjervold. Grethe Hegge og Jan Mæresmo har deltatt på alle møtene. Grethe Hegge har redigert bilder og tekst på en framifrå måte. En stor takk til alle i boknemnda.

I valgkomiteen har Johan Forbord vært leder, og Berit Håland Forbord og Ole Hammer har vært medlemmer. Johan Søren Forbordsaune har ført regnskapet på en nøyaktig og fagmessig måte. Jostein Myhr og Bjørn Johan Nytrø har vært revisorer. Takk for godt arbeid til dere alle!

Magnus Fiskvik har også i år vært leder i Nord-Trøndelag Historielag. I boknemnda for årboka for Stjørdalsbygdene og Meråker har Jon Loar Fiskvik vært redaktør og Marit Mæhre kasserer.

Torsdagskaffen har hatt stor oppslutning med fra 30-45 personer hver uke. Det er imponerende og svært hyggelig. Kari Kvål og Ingrid Røkke lager ei flott ramme rundt arrangementet. Ingrid og Kari har også gitt Skatval Historielag penger til ny trådløs mikrofon som vil øke lydkvaliteten på foredrag og annen formidling betraktelig. En stor takk til Ingrid og Kari!

Arrangementer i 2018:

Den 6. mars holdt Jan Mæresmo foredrag om generalløytnant Armfeldts hærtog i Trøndelag med hovedvekt på lokale forhold. Foredraget ble etter forespørsel også holdt i Hegra, Åsen, Stjørdal (flere steder) og på guidet busstur fra Stjørdal via Duved, ned Verdalen og tilbake til Stjørdal. Til sammen ble det holdt 8 foredrag.

Den 24. april holdt Arve Pettersen foredrag om taterkulturen og taterleirplassene på Skatval. Taterkulturen er en viktig del av vår nære kulturhistorie, og det er viktig nybrottsarbeide Arve Pettersen her har gjort for Skatval, i og med at han også har laga et hefte om taterne på Skatval, samt ei fin utstilling med taterhåndverk. Heftet er dessverre utsolgt.

Den 24. mai inviterte Bjørg og Magnus Fiskvik historielagets medlemmer til å besøke gårdsmuseet i Negal Mera. Magnus fortalte om museet og hadde laga en konkurranse om gjenstandene i museet. Etterpå ble det servert kaffe og kaker. Det ble en interessant museumsdag. Takk til Bjørg og Magnus!

Den 9. juni arrangerte Skatval Historielag busstur til Inderøya med omvisning i Mære kirke og stopp på Gangstad Gård. En trivelig tur ble det!

I Juni var det også bokslepp for turboka om setrene på Forbordsfjellet, Holfjellet og Langstein. Turboka ble godt mottatt, og det er solgt ca 200 bøker så langt. Trafikken på setervollene har økt betraktelig, og ukjente setervoller har blitt kjent av mange fler.

Den 8. september var det vardebrenning på Forbordsfjellet i anledning markering av at det var 300 år siden Armfeldt angrep Trøndelag. Ca 40 personer deltok oppe på fjellet.

Den 30. oktober holdt arkeolog Birgit Maixner foredrag om Auran i jernalder-vikingetid. Et svært interessant foredrag med godt oppmøte.

Den 24. november var det årsmøte i Nord-Trøndelag Historielag på Inderøy. Marit Mære, Jan Mæresmo og Grethe Hegge deltok.

Den 30. november ble det årlige julebordet arrangert. Magnus Fiskvik fortalte om tildelinga av Kongens Fortjenstmedalje, det var Oluf-historie av Tor Giæver Pedersen, sanger ved bordet og god julemat fra Ivar Opheim.

 

Styret i Skatval Historielag vil takke alle medlemmene for støtten i 2018!