Årsmelding 2017

2017 har vært et svært aktivt år for Skatval Historielag. Det er avholdt 8 styremøter og mange mindre møter i kontortida. Ved årsskiftet hadde historielaget 323 medlemmer, noe som viser den sterke posisjonen laget har i bygda.

Styret har bestått av:

Jan Mæresmo – leder
Dagrun Bruvold – nestleder
Marit Mæhre – sekretær
Torbjørn Aasvang – kasserer
Hans Skjervold – styremedlem
Grethe Hegge – varamedlem
Sissel Hammer – varamedlem
Otto Indergaard – varamedlem

Boknemnda for Våttån har bestått av Asbjørn Skjervold som leder og medlemmene Else Solvold, Gunnbjørn Fiskvik og Malmfrid Skjervold. Grethe Hegge og Jan Mæresmo har deltatt i alle møtene. Grethe har redigert både bilder og tekst på en glimrende måte. En stor takk til alle i boknemnda!

Valgkomiteen har bestått av Oddbjørn Mæhre som leder og medlemmene Johan Forbord og Berit Håland Forbord. Johan Søren Forbordsaune har ført regnskapet på en fagmessig måte, og Jostein Myhr og Bjørn Johan Nytrø har vært revisorer. Takk for godt utført arbeid.

Magnus Fiskvik har også i år vært leder i Nord-Trøndelag Historielag. I boknemnda for årboka for Stjørdalsbygdene og Meråker har Jon Loar Fiskvik vært redaktør og Marit Mæhre vært kasserer.

Torsdagskaffen har hatt svært stor oppslutning i 2017, noe vi i styret synes er svært hyggelig. Kari Kvål og Ingrid Røkke gjør en flott jobb for å holde Torsdagskaffen i gang, og den er et samlingssted til glede for svært mange av medlemmene i Skatval Historielag. Takk til Ingrid og Kari!

Arrangementer i 2017:

 • Den 29. mars viste Øyvind Heimstad gamle bruksgjenstander fra Stjørdal Museum, og snakka om hvordan kunnskap overleveres fra generasjon til generasjon.
 • Grendavandringa den 2. juli gikk i år til Sørbygda hvor Hans Skjervold fortalte om gårdene, og Torbjørn Aasvang fortalte om Auranområdet i gammel tid.
 • Lørdag 12. august ble det arrangert busstur til Hoset Kultursti hvor Torbjørn Aasvang og John Einar Moum orienterte om gravfunn og 2. verdenskrig.
 • Søndag 17. september ble det arrangert setertur til Heggesvollen og Svartåsvollen på Øver-Langstein. Jan Mæresmo fortalte om setrene og seterdrifta i området.
 • Torsdag 2. november holdt Einar Hugnes foredrag og viste flotte bilder fra en fotosafari i sørlige Afrika.
 • Julebordet var i år den 1. desember på Framhuset med stort oppmøte og god mat. Et hyggelig arrangement!

Arbeidsoppgaver i 2017:

 • Markeringa av at det er 300 år siden Carl Gustaf Armfeldt invaderte Skatval og resten av Stjørdalsområdet har krevd mye samordning av arrangementer historielaga i mellom. Det blir marsjer og foredragskvelder i 2018.
 • Historielaget har utført ei rødmerking av stier opp til setervollene i Skatval og Langstein, og har arbeidet med en turguide med opplysninger om setrene og veibeskrivelse.
 • Historielaget har levert inn navneforslag på tre veistubber på Skatval. Seljelivegen og Hesttrøvegen ble godtatt, men ved Ronanders veg ble det stilt spørsmål om fornavnet ikke burde være med.
 • Den 18. november ble det avholdt Årsmøte i Nord-Trøndelag Historielag i lokalene på Framnes. Skatval Historielag sto for de praktiske gjøremål.
 • Det er installert teleslynge i Framlokalet i løpet av sommeren, og det er innkjøpt bærbar forsterker. Da mikrofonen som fulgte med var av det uisolerte slaget, må denne skiftes ut for å gi bedre lydkvalitet.

Vi takker alle medlemmer for at dere støtter opp om Skatval Historielag og ber dere ta kontakt hvis dere vil ta opp ting eller har forslag til stoff til Våttån eller foredrag.

Styret i Skatval Historielag