Årsmelding 2013

Årsmelding  2013  for  Skatval historielag

Styret har bestått av:

Leder: Magnus Fiskvik
Nestleder: Marit Mæhre
Sekretær: Jan Mæresmo
Kasserer: Georg Aasen
Tur og studie: Sissel Hammer

Varamedlemmer: Grethe Hegge, Otto Indergård og Hermann Gjerde.
Varamedlemmene blir innkalt til styremøtene.

Det er avholdt 18 styremøter og behandlet 75 saker utenom referatsaker. Vi har arrangert to åpne temamøter: «Forbordsfjellet» ved Tor Bjørgen og «Kalkberget» ved Kjell-Erik Pettersson.

På årsmøtet 2013 var det lysbildekåseri ved Lars Moa: «Færøyene – vår nære nabo og slektning vest i havet.»

Medlemstallet i 2013 var 393 pluss 3 æresmedlemmer, ett av de største lagene i Nord-Trøndelag.

Olav Vinges bortgang den 13. august 2013 var et stort tap for laget, en lang og aktiv innsats for lokalhistorie er slutt. Vi viser til minneord i «Våttån».

Økonomi

Laget har en solid og god økonomi. Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr 4 369,69.  Vi viser til årets resultatregnskap for detaljer.

Medlemskap

Det ble utsendt giro på medlemskontingenten som innlegg i Våttån. Mange av medlemmene betalte over giro eller nettbank. Dette er vi godt fornøyd med, men håper flere vil benytte dette tilbudet inneværende år. Laget har 393 medlemmer og 2 æresmedlemmer. Vi mister noen medlemmer, men nye kommer stadig til, og det er vi glade for.

Medlemskontingenten var kr 100,- i 2013. Kontingenten for 2014 er satt til kr 150,- for hovedmedlem og kr 100,- for ektefelle/partner.

Representasjon

Laget er representert i styret for Nord-Trøndelag Historielag med Johan L. Fløan, som er nestleder i fylkeslaget.

Leder har deltatt på en ledersamling i Stjørdalsdalføret. Drøfting av felles interesser og saker.

I boknemda for Stjørdalsbygdene er Marit Mære kasserer.

Årsmøte i fylkeslaget

Laget var godt representert i Meråker på årsmøtet i Nord-Trøndelag Historielag, og utsendingene var aktive i debatten. Laget har solgt fylkesårboka på Skatval.

Laget er også tilknyttet Landslaget for lokal historie.

Nytt kontor

Det nye kontoret ble åpnet 3. april med kaffe og bløtkake, mange medlemmer møtte til åpningen. Så langt har vårt samarbeid med idrettslaget Fram stått til forventningene, vi kan se en økt aktivitet innen laget.

Historielaget står nå som ansvarlig arrangør av onsdagskafeen i Framlokalet, men gjennomføringen sørger Kari Kvaal og Ingrid Røkke for som tidligere på en utmerket måte.

Boknemda

Leder Per Røkke, medlemmer er Arnt Steinvik, Gunnbjørn Fiskvik og Olav Vinge fem til han døde. Grethe Hegge har bidratt med tilrettelegging av bladet VÅTTÅN frem til trykking. Det er også i år omsatt mange bygdebøker på salg. Salget har vært bra, men vi merker at markedet snart er mettet.

Medlemsblad

Første utgivelsen av medlemsbladet «Våttån» ble godt mottatt. Bladet har gått ut til medlemmene, og noen få har kjøp bladet. Det ligger et betydelig arbeid bak en slik bladutgivelse, derfor er det gledelig med så mange positive tilbakemeldinger. Stor takk til boknemda og alle bidragsytere til bladet.

Årbok for Stjørdalsbygdene

Laget har deltatt i utgivelsen og salg av årboka. Bra salg av boka også i år.

Bygdevandring

23. juni –   Jonsok, midtsommer. I år var turen kommet til Skatvalsgårdene og kirken. Jostein Skatvold og Egil Hernes tok oss med inn i gårdenes historie, folket som levde der og ikke minst inn i hverdagen. Det var flere av deltakerne som mintes store og små episoder fra gårdslivet i «ytter og øster Skatval». Det ble litt kirkehistorie på slutten av dagen.

Opera

Laget sto også i år for kaffesalg under operaen Olav Engelbrektsson.

Åpning av Håmmårsbukta friluftsområde

Skatval historielag vant navneforslaget på det gamle Steinvik lager, lederen var i denne forbindelse invitert til den offisielle åpningen.

Sommertur

I år gikk turen opp Lånke, over Selbustrand til Mostamark og det gamle jernverket, så ned til Hommelvik og Nygaardsvold-museet. Det var omvisning på begge plassene, med informasjon om  kulturhistorie av stor betydning for landet.

Julebord på Framnes

43 medlemmer møtte til Julebord i en meget pent pyntet festsal, et estetisk vakkert syn. Årets underholdning var ved Brit Sandaune, et meget populært møte med Skatvals eneste OL vinner. Det var også en hyldest til Brit for hennes positive holdninger som et forbilde for nye idrettstalent.

70 års jubilanten songlaget «Bygdaljom» underholdt med sang.

Styret retter en stor takk til medlemmene for engasjement og deltakelse på lagets arrangement.

Skatval, 26. februar 2014

 

Styret