Årsmelding 2022

Årsmelding for Skatval Historielag 2022

Året 2022 har vært et godt år for Skatval Historielag. Det har vært stort oppmøte på «Torsdagskaffen», ofte rundt 50 personer, og laget har nå over 360 medlemmer.

Styret har hatt 7 styremøter og en rekke mindre møter i kontortida.
Styret har bestått av:

Jan Mæresmo, leder
Hans Skjervold, nestleder
Karin Kristoffersen, sekretær
Grethe Hegge, kasserer
Otto Indergaard, styremedlem

Olav Haugan, varamedlem og regnskapsfører
Oddbjørn Mæhre, varamedlem
Stig Christoffersen, varamedlem

«Våttån-redaksjonen» har bestått av Else Solvoll, Gunnbjørn Fiskvik, Ole Hammer og leder Stig Christoffersen som har tatt over ledervervet etter Asbjørn Skjervold. Vi vil takke Asbjørn for god ledelse i svært mange år. Jan Mæresmo og Grethe Hegge har deltatt på alle møtene, og Grethe Hegge har også i år stått for layout og alt arbeid ellers med Våttån fram til trykking. En stor takk til Grethe og medlemmene i «Våttån-redaksjonen» for godt utført arbeid!

Valgkomiteen har bestått av Marit Mæhre, Leif Myhr og Gunnar Julseth. I boknemnda for årboka for Stjørdalsbygdene og Meråker har Jon Loar Fiskvik vært redaktør, og Hans Skjervold har erstatta Marit Mæhre som nytt medlem av boknemnda. Revisjon av rekneskapen er også i år utført av Jostein Myhr og Bjørn Johan Nytrø. En stor takk til alle!

«Torsdagskaffen» har gått som vanlig hver torsdag, og Kari Kvål, Ingrid Røkke og Ragnhild Fløan har servert oss deilig vaffelkake og kaffe hver torsdag, og det er vi veldig takknemlig for.

Ole Hammer har hatt lagets facebook-side gående hele året, noe som bidrar til å skaffe historielaget nye medlemmer og informasjon til oss alle. Kjempebra for laget! Ole har nå over 1200 følgere.

Lagsaktivitet i 2022
26. april holdt Korstadbrødrene foredrag om det store bronsefunnet som de gjorde i Hegra. Funnet er ett av de største som er gjort i Norge.

På vårparten bestemte man på et styremøte at det skulle lages en sti fra Fløan og ned til sjøen forbi to store kampesteiner som er nevnt i sagnet om Fløtt og trolla oppi Trongsteinan. Grunneierne ga tillatelse til å anlegge stien, og 7-8 medlemmer rydda stien en ettermiddag.

18. juni ble det arrangert grendavandring på stien fra Fløan ned til sjøen. Jan Mæresmo fortalte om stien og sagnet om Fløtt, og Erik Fløan fortalte om området og gårdene. Før grendavandringa hadde Oddbjørn Mæhre og Jan Mæresmo satt opp skilt som fortalte sagnet om Fløtt. 40-50 personer møtte til vandringa.

Etter å ha sendt søknad om støtte til benker og bord, fikk vi 10.000 kroner av Sparebank1. Dette førte til at vi kjøpte to benker med bord som ble plassert på Auran Bygdeborg og på Fløtt-stien. Dessuten ga det penger til innkjøp av materialer for å lage ei kortere trapp opp på toppen av Auran Bygdeborg.

Bussturen i år skulle gå til Orkanger og Thamshavnbanen, men noen dager før avreise ble Thamshavnbanen stengt pga reparasjon. Dermed måtte bussturen avlyses.

Mandag 31. oktober holdt Jan Mæresmo foredraget «Med hest og slede fra Bulandsgruva ned til Langstein med gruvemalm». Det var ca 70 personer tilstede på foredraget på Framhuset.

Flere personer har gått bort i løpet av året. Etter Harald Mæhres begravelse fikk Skatval Historielag ca 16.000 kroner, og etter Arve Pettersens begravelse ca 10.000 kroner. Skatval Historielag er glad for pengene og vil bruke dem til beste for medlemmene.

Julebordet ble i år arrangert 25. november på Framhuset. Som vanlig var Tor Gjæver toastmaster og historieforteller. Det var god julemat fra Ivar Opheim, og bløtkake til kaffen.

Styret i Skatval Historielag
v/leder Jan Mæresmo