Årsmelding 2020

Årsmelding for Skatval Historielag for 2020

Året 2020 har vært et svært spesielt år for Skatval Historielag pga. koronapandemien. Historielaget har på grunn av dette måtte stenge for Torsdagskaffen fra starten av mars og ut til sommeren og holde stengt fra slutten av oktober og ut året. Likevel har vi klart å holde kontoret oppe hver torsdag fra kl.10-12. Dette har gjort at de enkelte medlemmene har fått sine behov ivaretatt, og at styret har kunne avholde sine planleggingsmøter.

Styret har bestått av:

Jan Mæresmo   –  leder
Hans Skjervold  –  nestleder
Karin Kristoffersen  –  sekretær
Grethe Hegge  –  kasserer
Otto Indergaard  –  styremedlem

Varamedlemmer:

Olav Haugan
Oddbjørn Mæhre
Helge Beitland

Boknemnda for Våttån har bestått av Asbjørn Skjervold som leder og medlemmene Else Solvold, Gunnbjørn Fiskvik og Ole Hammer. Grethe Hegge og Jan Mæresmo har deltatt på alle møtene. Grethe Hegge har som vanlig tatt seg av den praktiske produksjonen av Våttån på en utmerket måte. Takk til boknemnda for utmerket arbeid.

Valgkomiteen har bestått av Ole Hammer som leder og Gudmund Aasen og Marit Mæhre. Grethe Hegge har ført rekneskapet på en utmerket måte, og Jostein Myhr og Bjørn Johan Nytrø har revidert rekneskapet. Takk til alle for god hjelp.

I boknemnda for årboka for Stjørdalsbygdene og Meråker har Jon Loar Fiskvik vært redaktør også i 2020, og Marit Mæhre har vært kasserer.

Torsdagskaffen har vært stengt deler av året. Kari Kvål og Ingrid Røkke stod for serveringa fra jul til mars, mens Ragnhild Fløan og Ingrid Røkke sto for servering i september og oktober.

Ole Hammer har fortsatt hatt vår facebook-side gående med ca 1200 følgere, og dette har gitt historielaget mange nye medlemmer. Skatval Historielag har nå 334 medlemmer, og vi har merka en økt etterspørsel etter våre tjenester.

Lagsaktivitet i koronaåret 2020

På våren diskuterte styret i Skatval Historielag om vi skulle gjøre en dugnadsinnsats for å åpne opp Auran Bygdeborg og Sigurdhaugen slik at bygdefolk og tilreisende kunne besøke disse severdighetene. Lederen hadde registrert at begge severdighetene var nedgrodd og trengte førstehjelp. Det ble også bestemt at ei 25-meters trapp skulle bygges opp til Auran Bygdeborg for å lette atkomsten. 10 personer stilte opp, og trappa ble bygd. Både bygdeborgen og Sigurdhaugen ble rydda for skog. Sparebank1 ga 5000 kr som et bidrag til trappebygginga, og Aasen og Five ga oss materialer til redusert pris.

Ei grendavandring til Auran Bygdeborg og Sigurdhaugen ble arrangert lørdag 22. august. 56 personer deltok, og Jan Mæresmo fortalte om disse flotte severdighetene som Skatval kan være stolt over å ha.

Den 22. oktober holdt Bjørn Olav Juberg foredrag om det mislykkede miniubåt- angrepet på Tirpitz. Flott foredrag og bra oppmøte.

Etter forespørsel fra Radio Trøndelag om Skatval Historielag kunne snakke om juleforberedelsene før i tida i et times-program, dro Ragnhild Fløan, Asbjørn Skjervold og Jan Mæresmo ned til et direktesendt program om temaet. Det gikk fint sjøl om ingen av oss har erfaring med dette.

På forespørsel fra Korstad-brødrene har Jan Mæresmo skrevet en artikkel om Steinvikholm slott i boka «Stjørdal i Historien» som ble utgitt like før jul. Det er 14 ulike forfattere til boka. Gunnar Bremseth har skrevet en flott artikkel om den lokale krigshistorien fra 2.  verdenskrig i samme bok.

Til sist en stor takk til alle medlemmer som har støtta oss i koronaåret!