Årsmelding 2019

2019 har vært et aktivt år for Skatval Historielag. Det har vært avholdt 7 styremøter og en rekke mindre møter i kontortida. Historielaget har nå 316 medlemmer.

Styret har bestått av:

Jan Mæresmo, leder
Hans Skjervold, nestleder
Karin Kristoffersen,  sekretær
Einar Hårstad, kasserer 26.2 – 8.8
Grethe Hegge, kasserer fra 8.8
Otto Indergaard, styremedlem

Varamedlemmer:

Grethe Hegge, 26.2 – 8.8
Olav Haugan
Oddbjørn Mæhre

Boknemnda for Våttån har bestått av Asbjørn Skjervold som leder og medlemmene Else Solvold, Gunnbjørn Fiskvik og Ole Hammer. Grethe Hegge og Jan Mæresmo har deltatt i alle møtene. Grethe Hegge har stått for den praktiske produksjonen av Våttån på en utmerket måte. En stor takk til boknemnda for svært godt arbeide.

Valgkomiteen har vært ledet av Berit Håland Forbord sammen med Ole Hammer og Gudmund Aasen. Johan Søren Forbordsaune har ført regnskapet  på en fagmessig måte, og Jostein Myhr og Bjørn Johan Nytrø har revidert regnskapet. En stor takk til alle.

Magnus Fiskvik har vært leder i Nord-Trøndelag Historielag i 2019 inntil årsmøtet. Han har vært leder i tilsammen tre år. I boknemnda for årboka for Stjørdalsbygdene og Meråker har Jon Loar Fiskvik vært redaktør, og Marit Mæhre har vært kasserer.

Torsdagskaffen har hatt økende oppslutning i 2019, ofte med 40-50 personer tilstede. Dette er svært oppmuntrende for styret. Det har vært mange innspill og ideer fra medlemmene som vi kan glede oss over. Kari Kvål og Ingrid Røkke lager ei hyggelig ramme rundt arrangementet. En stor takk til Kari og Ingrid og alle medlemmer som møter opp på Torsdagskaffen.

Ole Hammer har i løpet av året oppretta ei egen Facebook-side for Skatval Historielag der alle arrangementer og annen informasjon blir lagt ut. Dette har allerede gitt historielaget flere nye medlemmer pluss at informasjon blir spredd. Historielaget retter en stor takk til Ole for dette.

Arrangementer i 2019

 

Den 25. mai ble det arrangert setervandring til Hølsetra på Langstein. Jan Mæresmo fortalte om setra, folket som brukte den og gården deres som ble revet for å gi plass til jernbanen og Langstein stasjon da Hell- Sunnanbanen ble bygd og åpna i 1902 inn til Levanger. Omtrent 30 personer var med til Hølsetra.

28. mai holdt Karl H. Brox og Knut Sivertsen foredraget «Mer enn Tirpits» som tok for seg aktiviteten på fjorden i krigsåra. Over 100 personer møtte fram.

Den 29. juni var det grendavandring med Holan-gårdene som tema. Olav Haugan og Per Olav Kvål fortalte om gårdene. Ca 30 personer møtte opp i regnværet.

Bussturen den 15. august gikk i år til Melhus og Horg. Ronald Nygård fortalte om Einar Tambarskjelve, og deretter besøkte vi Horg Bygdemuseum.

8. oktober holdt Hans Olav Løkken foredraget «Sterke kvinner» med ca
30 personer tilstede.

29. november ble det årlige julebordet arrangert med god julemat fra Ivar Opheim. Tor Giæver Pedersen var toastmester og fortalte Oluf-historier. Et orkester bestående av Grethe Hegge, Ole Hammer, Bjørn Tuseth, Bjørn Tøndel og Jan Mæresmo spilte julemusikk.

 

Takk til alle medlemmer for all støtten i 2019!

 

Styret