Årsmelding 2016

2016 har vært et svært aktivt år for Skatval Historielag. Det er avholdt 9 styremøter og en rekke mindre møter i kontortida på torsdager. Ved årsskiftet  hadde Skatval Historielag 333 medlemmer.

Styret har bestått av

Jan Mæresmo – leder
Dagrun Bruvoll – nestleder
Marit Mæhre – sekretær
Jostein Skatval – kasserer
Hans Skjervold – styremedlem

Grethe Hegge – varamedlem
Sissel Hammer – varamedlem
Otto Indergaard – varamedlem

Asbjørn Skjervold har vært leder i boknemnda for Våttån,  og Arnt Steinvik, Else Solvoll og Gunnbjørn Fiskvik har vært medlemmer av nemnda. Grethe Hegge og Jan Mæresmo har deltatt på møtene. En svært god jobb fra boknemnda har resultert i en fyldig og god Våttån for 2017. En stor takk også til Grethe Hegge som har redigert Våttån. Det er et omfattende arbeid!

Valgkomiteen har bestått av Kirsten Myhr, leder og medlemmene Oddbjørn Mæhre og Johan Forbord. Takk for godt utført arbeid!

Johan Søren Forbordsaune har ført regnskapet på en nøyaktig måte, og Jostein Myhr og Bjørn Johan Nytrø har vært revisorer.

Johan L Fløan har vært nestleder i Nord-Trøndelag Historielag, og Magnus Fiskvik har overtatt som leder i samme organisasjon.

I boknemnda for årboka for Stjørdalsbygdene og Meråker har Marit Mæhre vært medlem og kasserer.

Torsdagskaffen har hatt stort oppmøte også i 2016. Mange av medlemmene har deltatt med innslag som foredrag, reiseskildringer, quiz, film og musikk. Jon Ole Fossbakk har vist sine egenproduserte filmer. Kari Kvål og Ingrid Røkke gjør en fantastisk jobb for at Torsdagskaffen skal kunne være et samlingssted for medlemmene i Skatval Historielag. Takk til alle sammen!

Arrangementer i 2016:

 • 26. april var det foredrag om Olav den Hellige av Stein Storsul, som fulgte i Olav den Helliges fotspor i Europa.
 • 5. juni var det Grendavandring på Langstein, der Gunnar Ovidt fortalte om fiskeoppdrettsanlegget, Else Solvoll om Finnstuguplassen, Torbjørn Aasvang om husmannsplassen på Øversvedjan, og Jan Mæresmo om sagbruk, kraftstasjon og epleproduksjon ved Langsteinselva tidligere og om den freda Langstein stasjon. Vandringa avsluttet med kaffe ved hytta til Gunnar Alstad. Det var stor deltakelse på vandringa.
 • 6. august var det busstur til Ytterøya med tur rundt øya der vi blant annet fikk se støtta av den 2,26 m høge kjempen Henrik Brustad.
 • 10. september var det tur til hytta til Berit og Ivar Forbord, der Ivar fortalte om og viste oss ei spesiell tjæremile, og Jan Mæresmo fortalte om setervollene Litjsetra og Rangelåsen. Berit og Ivar serverte kaffe og lapper, noe som alle de ca 40 deltakerne satte stor pris på. En stor takk til Berit og Ivar!
 • 11. oktober var det filmkveld der Jon Ole Fossbakk viste filmen sin om tømmerfløting i Forradalen. En interessant og hyggelig kveld!
 • 8. november var det foredragskveld med temaene jernbane og fugler. Jan Mæresmo fortalte om da jernbanen Hell-Sunnanbanen ble bygd forbi Skatval og åpna i 1902, og Oddbjørn Mæhre viste fugler han hadde tatt gjennom kameralinsa fra fjord til fjell på Skatval. Ca 80 person kom på foredragene.
 • 4. desember feira Skatval Historielag 40-årsjubileum og julebord på Samfunnshuset. Ivar Forbord fortalte om sin far, Arne Forbord, som tok initiativ til å starte historielag i 1976 og var den første leder av laget. Magnus Fiskvik holdt en underholdende tale. Bjørn Tøndel og Jan Mæresmo akkompanjerte sangene. God julemat fra Ivar Opheim.

Arbeidsoppgaver i 2016:

 • Boklageret på Prix ble tømt og overflytta til lagerrommet i kjelleren på Framlokalet. Arbeidet gikk svært greit, og mange medlemmer deltok i dette arbeidet. En luftavfukter er innkjøpt på lagerrommet for å holde fuktigheten på høvelig nivå.
 • Bildearkivet er nå digitalisert, og 3200 gamle bilder er nå lagt inn på skatval.no. Grethe Hegge har lagt ned et stort arbeid for å få dette til. Takk til Grethe!
 • I samarbeid med Stjørdal Museum og de andre historielaga i Stjørdal/Meråker vil det bli en rekke arrangementer i anledning av at det er 300 år siden Armfeldttoget dro gjennom bygdene her.
 • Setervollene er gamle kulturminner som holder på å bli borte. Skatval Historielag har derfor påbegynt et arbeid for å prøve å bevare så mange som mulig av dem i samarbeid med eierne. Det vil bli utarbeidet en turguide slik at folk kan bruke setervollene som turmål.
 • Registreringa av husa på gårdene i Skatval har stanset litt opp fordi registreringsskjemaene som har blitt utsendt flere ganger ikke blir innlevert. Vi oppfordrer de som ikke har levert om å ta kontakt med oss, og vi vil gjerne hjelpe til hvis dere ønsker det. Til nå er 62 gårder registrert og systematisert. Materialet vil gi en fantastisk dokumentasjon for seinere generasjoner på Skatval.

En stor takk til alle medlemmer som støtter arbeidet vårt i Skatval Historielag.

Styret i Skatval Historielag