Årsmelding 2015

Året 2015 føyer seg inn i rekka av gode og aktive år for Skatval Historielag. Det er avholdt 9 styremøter og en rekke mindre møter i forbindelse med kontortida. Medlemstallet ved årsskiftet var 322.

Styret har bestått av

Jan Mæresmo – leder
Johan Forbord – nestleder
Marit Mæhre – sekretær
Jostein Skatval – kasserer
Sissel Hammer – styremedlem

Grethe Hegge – varamedlem
Otto Indergaard – varamedlem
Hans Arne Skjervold – varamedlem

Asbjørn Skjervold har også i 2015 vært leder i boknemnda i samarbeid med Else Solvoll, Arnt Steinvik og Gunnbjørn Fiskvik. Grethe Hegge og Jan Mæresmo har også møtt på alle møtene. En stor takk til boknemnda for en flott jobb med Våttån, og en stor takk til Grethe Hegge for fin layout. Resultatet er en rekke fine artikler i Våttån for 2016.

Valgkomiteen har bestått av Kari Kvål som har vært leder, Kirsten Myhr og Oddbjørn Mæhre. Takk til komiteen for godt utført arbeid.

Johan Søren Forbordsaune har ført regnskapet på en nøyaktig og oversiktlig måte, og Jostein Myhr og Bjørn Johan Nytrø har vært revisorer.

Johan L Fløan har vært nestleder i styret i Nord-Trøndelag Historielag.

I boknemnda for årboka for Stjørdalsbygdene har Marit Mæhre vært medlem. Det ble innkjøpt 48 bøker som viste seg å være vanskelig å selge på Skatval. Årsaken er at årboka for 2015 handla om Meråkerbanen.

Onsdagskaffen har hatt stort oppmøte i 2015, men pga kollisjon med aktiviteter på Kimen måtte vi skifte dag til torsdag. Kari Kvål og Ingrid Røkke har vært svært viktig for å klare å ha dette tilbudet. En stor takk! En takk også til alle som har bidratt med foredrag, bilder, reiseskildringer, allsang, quiz og Pe-Torsa-film!

14. mars holdt Siv Randi Kolstad foredrag om Kvinneliv fra 1920-tallet til 1950-tallet. Jan Mæresmo, Bjørn Tøndel og Bjørn Tuseth presenterte tidstypisk musikk fra perioden.

Grendavandringa den 6. juni gikk i år fra Fløkaia, der Erik og Johan L Fløan snakka om Lagatun og rutebåttrafikken mellom Frosta-Skatval og videre til Trondheim. Vandringa gikk derfra til Håmmårsbukta, der Gunnar Bremseth viste rundt i det fine museet han har laga. Rundt 100 personer deltok.

I år ble det den 8. august arrangert busstur til Sverresborg Museum og Byneset rundt med omvisning i Byneset gamle middelalderkirke. Det ble servert middag på Sundet Gård på Leinstrand, hvor vi kunne nyte deilig rømmegrøt.

Høstprogrammet starta den 6. oktober med et arrangement om søking med metalldetektor i Skatval. Arve Solli, en dreven metalldetektor-entusiast, viste gjenstander de hadde funnet på Skatval, og Lars Forseth fra fylket kommenterte funnene.

Den 10. november holdt Roar Valstad et foredrag om stier på Forbordsfjellet og det som finnes av severdigheter i samband med stiene. Alle arrangement har hatt stort oppmøte.

Julebordet ble arrangert den 9. desember. Deltakelsen var rekordstor, noe som er gledelig. Deilig julemat fra Ivar Opheim, kåseri om juletradisjoner, sang og musikk, skapte hyggelig stemning. Tor Gjæver Pedersen var toastmaster.

Arbeidet med registrering av husa på gårdene i Skatval startet i 2015. Til nå er husa på 62 gårder registrert, men det er fortsatt mange som ikke har sendt oss registreringsskjema.

Lagerrommet i kjelleren på Framhuset er nå nesten ferdig til å bli tatt i bruk. Historielagsmedlemmer har nedlagt mange dugnadstimer for å få dette i stand. En stor takk til alle som har bidratt. Uten deres arbeid ville dette vært vanskelig å få til.

En takk til alle medlemmer for at det er så stor oppslutning om Skatval Historielag med sine arrangementer.

Styret i Skatval Historielag