Årsmelding 2010

Årsmelding 2010  for Skatval Historielag

Styret har bestått av:

Johan L Fløan (leder)
Leif Myhr (nestleder)
Olav Vinge (kasserer)
Grethe Hegge (studie- og turleder)
Per Røkke (sekretær)

Magnus Fiskvik (1. vara)
Kirsten Holan Berg (2. vara)
Otto Indergård (3. vara)

Historielaget hadde 11 styremøter gjennom foregående år, og varamedlemmene ble innkalt på alle møtene

Valgkomite: Guri Hegge (leder), Signe Myhr og Jon Loar Fiskvik
Revisorer: Jostein Myhr og Bjørn Johan Nytrø.

Boknemnd: Arnt Steinvik (leder), Olav Vinge (sekretær), Olav G. Alstad, Gunnbjørn Fiskvik og Johan S. Forbordsaune (forretningsfører). Laura Saksvik og Guri Hegge har ledet rodesalget.

Boknemndas arbeid: Nemnda har hatt 31 møter igjennom året. 3. desember ble bok VI av Skatvalsbøkene, om Skatval kommune fra 1902 til 1961, lansert. Skribent har vært Per Magnar Arnstad, som presenterte boken og svarte på spørsmål fra de fremmøtte. Oppmøtet ved lanseringen var godt. Opplag på 900 stk, til salgs for kr 400 pr bok

Nemnd for merking av gamle kirkesteder i Skatval: Per Røkke (leder), Rose Vinge, Hans Skjervold og Johan Petter Rønningen. Nemnda har hatt 5 møter. 17. juni ble nemndas arbeid sluttført med en tilstelning i Kirkestua sammen med Skatval menighetsråd, og man hadde da fullført oppsettingen av merkene.

Nemnd for gamle gårdsnavn og lokal uttale etter 1950: Magnus Fiskvik, Leif Myhr, Ivar Forbord, Olav Skjervold og Johannes Meland.

Medlem i Årboknemnda i Stjørdalsbygdene: Rannveig Nordgård fra Skatval, med Leif Myhr som vara. Ny årbok kom ut i 2010, og er nr 20 i rekken.

5.-14. august: Operaen «Olav Engelbrektsson»

Også i 2010 var Skatval Bondelag og Historielaget sammen om matsalg i «Årestua», og i år var det 6 operaforestillinger. Følgende viste gamle håndverk: Berit Håland Forbord, Ivar Forbord, Aase, Turid og Asbjørn Saksvik.

Til sammen var det ca 40 personer som var delaktige i dugnaden, med oppsetting og salg. Salget må sies å ha gått bra, og etterlot seg et pent overskudd på kr 10 253 pr lag.

29. august: Historisk vandring i Vassbygda

Vandringen ble arrangert sammen med I.L. Fram, med sang fra Bygdaljom på bestemmelses-stedet. Anders Brekken fortalte livlig fra gamle dager i Vassbygda. Knut Aarbu fortalte om Litjtrøa og hytta der som drives av I.L. Stjørdals/Blink. Ved merket over den nedlagte kirken i Vassbygda orienterte Johan Petter Rønningen. De oppmøtte talte godt over 80 personer.

13. november: Besøk ved Statsarkivet

Vi besøkte Statsarkivet i Trondheim, som ligger i den forhenværende ubåt-stasjonen Dora. Det ble funnet fram arkivmateriale som var spesielt relevant for Stjørdalsområdet, og omvisningen ble ledet av Elin Jacobsen, leder for publikumsforespørsler og lesesal ved Statsarkivet. Ca 15 personer var med.

8. desember: Julebord

Vi var 40 personer samlet til julebord den 8. desember ved Aglo videregående skole. Det ble servert tradisjonell julemat, dessert og kaffe. Tor Giæver Pedersen var kveldens toastmaster. Kveldens kåsør var Vidar Hamre, som tok for seg Jakob Sandes kjente og underfundige dikt. Det ble også sunget julesanger til akkompagnement av Magnus Fiskvik. Hjelpere på kjøkkenet var Solfrid Fløan, Guri Hegge og Kirsten Holan Berg.

Kontingent og medlemstall

Bygda er oppdelt i 15 roder. Det er 439 medlemmer + 3 æresmedlemmer, en nedgang på 3 fra forrige år. Betalinga over rodene og kontanter er på 94 %, resten på nettbank og brevgiro.

Annet

Historielaget mottok en pengegave pålydende kr 8.800 i forbindelse med Karl Røkkes begravelse.

Markering av Olav Vinges 80-årsdag.

Årsmøte i Nord-Trøndelag Historielag, og følgende møtte fra Skatval: Aasta Arnstad, Magnus Fiskvik, Hermann Gjerde, Ole Stene og Grethe Hegge.

Historielagets nettsider har vært mye brukt det foregående året, og vi takker Grethe Hegge for arbeidet hennes. Hun har også tatt mange bilder og lagt de inn for oss.

Kontoret er betjent hver onsdag kl 10 – 12 av Olav Vinge, og vi retter også en stor takk til ham.

Styret vil også takke nemndene og alle andre for godt arbeide og godt oppmøte på de forskjellige arrangementene og møtene. Tusen takk skal dere ha!

Styret v/ Johan L. Fløan