Årsmelding 2009

Årsmelding 2009 fra styret i Skatval Historielag

Styret har bestått av:

Johan L Fløan (leder)
Leif Myhr (nestleder)
Olav Vinge (kasserer)
Grethe Hegge (studie- og turleder)
Per Røkke (sekretær)

Ole Stene (1. vara)
Otto Indergård (2. vara)
Asbjørn Dullum (3. vara)

Valgkomite: Knut Røkke (leder), Guri Hegge og Signe Myhr
Revisorer: Bjarne Kvål og Jostein Myhr, med Bjørn Johan Nytrø som vara.

Boknemnd: Arnt Steinvik (leder), Olav Vinge, Olav G. Alstad, Sigmund Hammerhaug (†) og Gunnbjørn Fiskvik.

I januar 2010 gikk Sigmund Hammerhaug plutselig bort. Sigmund har vært aktiv i boknemnda i over 10 år, først som rodesjef og deretter som medlem av arbeidsutvalget (boknemnda). Sigmund var en meget omgjengelig person som alltid hadde en positiv innstilling og vil bli dypt savnet i historielaget.

Boknemndas arbeid: Nemnda jobber med kommunehistorien for gamle Skatval fram til 1962. Per Magnar Arnstad er skribent. Han har hatt flere møter med boknemnda, og flere turer til Statsarkivet i Trondheim i forbindelse med boka. De har hatt ett møte med jordbruksnemnda og sammen med Per Agnar Auran ang. skriving av videre historie etter år 1600.

Gruppe for merking av gamle kirkesteder i Skatval: Per Røkke (leder), Rose Vinge og Hans Skjervold. Arbeidet med dette prosjektet nærmer seg nå en avslutning; skiltene er ferdige og de fleste fundamentene er støpt. Plakatene er levert av Øyen og Indergaard. Oppsetting av skiltene vil starte til våren. Det er søkt om tilleggsbevilling av smilmidler, slik at et kostnadsoverslag på kr 92.100 vil gi kr 46.000 i tilskudd.

Medlem i Årboknemnda i Stjørdalsbygdene: Rannveig Nordgård fra Skatval, med Leif Myhr som vara. Ny årbok kom ut i 2009, og er nr. 18 i rekken.

Utvalg for bevaring av verneverdige gravminner ved Skatval kirkegård: Leif Myhr, Asbjørn Skjervold og Johan L. Fløan. Forslag på fredning: 38 jernkors, 8 jernplater, 8 steinplater og 9 marmorplater, samt 12 andre gravsteder.

Historielaget hadde 11 styremøter gjennom foregående år, og varamedlemmene ble innkalt på alle møtene.

6. juni: Bygdedag

Historielaget hadde stand på Skatval skole på bygdedagen. Bygdedagen ble godt gjennomført. Historielaget hadde en liten historisk konkurranse, hvor ca 50 deltok. Sonja Marie Steinkjer og Olav G Alstad hadde flest rette og fikk ei skjorte i sin størrelse. Besøkende kunne betrakte en automatisk bildevisning. Det var utlagt bygdebøker og skjorter for salg. Det vart solgt i alt for ca kr 2.000.

13. juni: Tur til Frosta

Oppmøte ved Tinghaugen, og videre orientering om Frostatinget og Logtun kirke ved Bjørn Olav Juberg, leder i Frosta Historielag. Deretter overvar vi en messe ved Tautra Mariakloster, og avsluttet med bespisning i Klostergården. Om lag 20 personer deltok, på tross av været.

6.-15. august: Operaen «Olav Engelbrektsson»

Også i 2009 var Skatval Bondelag og Historielaget sammen om matsalg i «Årestua», og i år var det 6 operaforestillinger. Følgende viste gamle håndverk: Berit Håland Forbord, Ivar Forbord, Aase, Turid og Asbjørn Saksvik.

Til sammen var det ca 40 personer som var delaktige i dugnaden, med oppsetting og salg. Salget må sies å ha gått bra, og etterlot seg et pent overskudd på kr 8.136 pr lag.

29. august: Historisk vandring fra Fiskvik

Arrangert sammen med IL Fram Trim og Varde 4H, og turen gikk fra Fiskvik til Ursand («Olsand»). Varde 4H sørget for et historisk tablå med handling hos en husmannsfamilie i 1880-årene. Jon Loar Fiskvik var guide på turen, som samlet ca 150 til hyggelig samvær.

31. oktober: Besøk ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

22 deltakere fikk omvisning ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider i Trondheim av Bård Sagfjæra, pensjonert glasskunstner. Her var vi innom de ulike arbeidsstedene, deriblant steinhuggerne, smedene, snekkerne, gipsstøperne og glassarbeiderne. Etter besøket var vi på Suhm-huset for en kopp kaffe og noe å bite i. En fin lørdagstur!

Julebord

Vi var ca 50 personer som var samlet til julebord den 1. desember på Aglo vgs. Gjestene fikk servert gløgg av Per Røkke. Maten var ribbe, medisterkake og pølse fra Hegramo kafé. Tor Giæver Pedersen var kveldens toastmaster. Det ble deretter servert dessert. Kveldens kåsør var Amund Nilssen fra Frosta, med «Båttrafikken på Trondheimsfjorden i gamle dager». Kvelden ble avsluttet med kaffe og bløtkake, og med julesanger til akkompagnement av Johan Petter Rønningen. Alle reise seg og vi sang «Deilig er jorden». Hjelpere på kjøkkenet: Frida Tove Meland, Astri Hammer og Solfrid Fløan.

Kontingent og medlemstall

Bygda er oppdelt i 15 roder. Det er 442 medlemmer + 3 åæresmedlemmer, en oppgang på 49 fra forrige år. Betalinga over rodene og kontanter er på 94 %, resten på nettbank og brevgiro

Annet

PC-kurs, grunnkurs over 2 dager a 3 timer. 12 deltakere.
Jubileumsskrift for Skatval Skilag i anledning 75-årsfeiring v/Jostein Skatvold
Deltar sammen med Skatval Bygdeutviking og viser gamle bilder
Utsendt nyhetsbrev i mai måned til alle husstander i Skatval
Kjøpt inn ny kopimaskin

Årsmøte i Nord-Trøndelag Historielag, og følgende møtte fra Skatval: Magnus Fiskvik, Hermann Gjerde og Olav G Alstad. Olav G Alsta leder valgkomiteen i N.T. Historielag.

Historielagets nettsider har vært mye brukt det foregående året, og vi takker Grethe Hegge for arbeidet hennes. Hun har også tatt mange bilder og lagt de inn for oss.

Kontoret er betjent hver onsdag kl 10 – 12 av Olav Vinge, og vi retter også en stor takk til ham.

Styret vil også takke nemndene og alle andre for godt arbeideog godt oppmøte på de forskjellige arrangementene og møtene. Tusen takk skal de ha!

Styret v/ Johan L. Fløan