Årsmelding 2008 fra Boknemnda

Årsmelding 2008 fra boknemnda i Skatval Historielag

Boknemnda har bestått av Arnt Steinvik (leder), Sigmund Hammerhaug, Gunnbjørn Fiskvik, Olav G Alstad og Olav Vinge (sekretær).

Johan S Forbordsaune er forretningsfører for bokprosjektet, og Guri Hegge er leder for rodesalget i bygda.

Siden siste årsmøte er det avholdt 15 møter i boknemnda. Av disse er 11 møter sammen med nemnda for konfirmantboka. Av de resterende fire møter har to vært med Per Agnar Auran og ett med Per Magnar Arnstad. Dessuten ett møte med bare boknemnda tilstede, hvor formålet var å klarlegge status, samt å planlegge arbeidet framover. Jan Hoås har vært tilstede på 9 møter fordelt over hele året.

Årets begivenhet var utgivelsen av konfirmantboka, og denne gangen kom foresendelsen i god tid hit til Skatval. Bokpallene ble levert ved landbrukssenteret onsdag 5. november, så i motsetning til foregående år ble det ingen grunn til noe stress denne gangen. Presentasjonen av boka foregikk en uke senere, nemlig onsdag 12. her på Handelslagets andre etasje (bridgesalen), og med godt oppmøte idet omlag 35 personer var tilstede. Salget av boka startet godt allerede ved presentasjonen, og har fortsatt i godt tempo. Av et opplag på 1800 var det solgt godt over 400 tidlig på januar.

De fem damene i konfirmantbok-nemnda, nemlig Rannveig Nordgård, Malmfrid Skjervold, Laura Saksvik, Solveig Berget og Marit Sandvik, ble allerede i årsmeldingen for 2007 berømmet for sitt arbeid. Når man nå ser det verdige produkt, forsterkes inntrykket av en vel utført jobb. Det er et stort og meget verdifullt arbeid som er utført. At boka selger så godt som den gjør, er også et uttrykk for at folk flest setter stor pris på det arbeidet disse damene har gjort. Takk!

Angående Per Magnar Arnstad og skrivingen av Skatval kommunes historie: Han holder på med skrivingen, men det viser seg å ta lengre tid enn først antatt. Som et ledd i arbeidet må han også ta turer til Statsarkivet i Trondheim, dette for å få en kontroll på det stoff som skal inn i boka. Per Magnar var sist tilstede på et møte i boknemnda nå på januar, og han fortalte da at han var kommet fram til året 1930, altså omlag halvveis i den perioden Skatval var egen kommune. Han har et godt samarbeide med Jan Hoås, og sender etter hvert over til Hoås det stoff som han har ferdig.

Til slutt en takk fra boknemnda til alle som har bidratt med en innsats slik at historielaget kan opprettholde sin forholdsvis store utgivelse av bøker – en takk som fremføres uten å nevne navn. På dette vis risikerer man ikke å glemme noen. Men likevel, vi må få lov til å rette en spesiell takk til Jan Hoås. Han har utført et både stort og for oss rimelig arbeid. Boknemnda er enige om at uten Jan Hoås ville det vært adskillig verre å få utgitt de bøker som er kommet. En stor takk til han.

For Boknemnda, Olav Vinge