Årsmelding 2007 fra Boknemnda

Årsmelding 2007 fra Boknemnda i Skatval Historielag

Boknemnda har bestått av Arnt Steinvik (leder), Olav G Alstad, Sigmund Hammerhaug, Gunnbjørn Fiskvik, Johan L Fløan og Olav Vinge som sekretær.

Johan S Forbordsaune er forretningsfører for bokprosjektet. Guri Hegge er leder for det salget som foregår via de tidligere opprettede roder i bygda.

Det er siden siste årsmøte avholdt i alt 25 møter i regi av Boknemnda. Fem av disse er med nemnda for innsamling av konfirmantbilder, der leder og sekretær i Boknemnda møter opp (se nedenfor). På de øvrige 20 møter har Per Agnar Auran og Jan Hoås vært tilstede på 15 av dem. Henimot avslutning på det nylig avsluttede bokprosjektet var Helge Gresseth tilstede på 4 møter. Fram mot salgsstart var Guri Hegge og Johan S Forbordsaune tilstede på hhv 3 og 2 møter.

Per Magnar Arnstad som skriver på Skatval kommunes historie, har vært tilstede på ett møte. Selv om det ikke har passet inn i hans arbeide å være tilstede på noen flere av Boknemndas møter, går arbeidet sin gang. Boknemnda har underveis fått tilsendt deler av hva han har skrevet, og det ser bra ut. Han har ellers en del direkte kontakt med Jan Hoås. Sistnevnte skal for øvrig skrive historien om jernbaneutbyggingen gjennom Skatval, noe som er planlagt å skulle være med i samme boka. Som en lærdom fra siste bokutgivelse, bør det vel ikke på nåværende tidspunkt sies noe mer eksakt angående denne utgivelsen.

De fem damene som utgjør komiteen for innsamling av konfirmantbilder, nemlig Rannveig Nordgård, Malmfrid Skjervold, Laura Saksvik, Solveig Berget og Marit Sandvik, har gjort et meget godt arbeid. Fra de år det er kjent at det ble tatt gruppebilder av konfirmanter, er disse på plass, og de aller fleste personer på bildene er identifisert. Det har vært snakket om at det kunne passe å utgi en slik bok på vårparten henimot konfirmasjonstid, og at det i så fall skulle kunne være mulig våren 2008. Dette ble for knapp tid totalt, og spesielt fordi det også i boken skal være med lister over konfirmanter fra før den tid det ble vanlig med gruppebilde, nemlig år 1926. Hvor langt man skal gå tilbake når det gjelder slike navnelister er det ikke tatt noen stilling til. I det hele tatt, og særlig vurdert fra Boknemndas side, synes dette å bli et interessant prosjekt, som forhåpentlig vil bli godt mottatt når det enn måtte bli utgitt.

Så litt om selve boken som ble ferdig siste år. Den ble etter vår – og forhåpentligvis mange andres mening, et ganske betydelig verk. Men det var mange bekymringer før det ble bok. En temmelig stor differanse vedrørende kostnader med trykking/innbinding gjorde at boken denne gang ble produsert i Riga. Dette skulle komme til å bli en stresset affære, men boken kom da til jul. Vi fikk først hjem en ladning på 15 bøker – via Helge Gresseth, slik at presentasjonen kunne foregå som først tenkt lørdag den 15. desember. De som hadde planlagt å bruke den som julegave lyktes nok stort sett med dette. Boklasten ankom Skatval onsdag den 19., og fra den tid ble det ikke sløst med tiden. Det var planlagt et salg på Prix i dagene fram til og med lørdag, noe som resulterte i vel 80 solgte bøker. Bokhandlerne fikk dekket sine bestillinger, og mange skaffet seg nok boken der. Landbrukslaget stilte som vanlig velvillig opp og bidro med salg. Totalt var det før året var omme solgt om lag 200 bøker. Hva som er solgt i løpet av januar er ikke kjent, men totalt salg er trolig passert 300.

Vi takker Skatval Handelslag for gaven på 75.000,- som bidrag til finansieringen av bok nr 5.

For Boknemnda, Olav Vinge, sekretær