Årsmelding 2005

Årsmelding for 2005 styret i Skatval Historielag

Styret har bestått av:

Johan L Fløan – Leder
Tor Gjæver Pedersen – Nestleder
Olav Vinge – Kasserer
Leif Myhr – Studie- og turleder
Per Sve – Sekretær

Varamedlemmer:
Gunnbjørn Fiskvik
Laura Saksvik
Ole Stene

Generelt 1: Per Sves bortgang

Skatval Historielag takker Per Sve for hans innsats i laget. Per Sve var sekretær til sin bortgang, men etter den tid fungerte første varamann Gunnbjørn Fiskvik som sekretær, og de andre varamedlemmene har møtt i styret etter behov.

Generelt 2: Boknemnda

Boknemnda besto av Arnt Steinvik (formann), Olav Vinge, Olav G Alstad, Sigmund Hammerhaug, og Johan L Fløan. Nemnda har arbeidet med nye historebøker for Skatval. Bind 4 kom ut i høst, og de er nå i gang med bind 5.

Viser til arb.rapport.

1: Unionsoppløsning – 1905 og arrangement i forbindelse med dette på Skatval

24 mai: Fellesopplegg sammen med Aglo vg skole. Program: Hans Olav Løkken snakka om bakgrunn for oppløsninga. Det vart og defilert med 11 forskjellige norske flagg fra Middelalderen og fram til i dag, flagg som Arne Forbord (far til Ivar) skaffa til veie i sin tid. Marsj til Steinvikholmen, med historiske spørsmål underveis. Alle deltakerne fekk hver sin diplom. Avslutta med kaffe og sveler. Ca 200 deltok.

6. juni: Historielaget sammen med Skatval skole

hadde utstilling fram til 11. juni (som var «Bygdadagen» på Skatval). Gamle gjenstander, bilder, klær, brannsprøyte og skolemateriell fra opptil 100 år tilbake. Vi lånte uniformer av Rustkammeret i Trondheim, maken til de som vart brukt på grensevakt i Meråker i 1905. De som viste disse uniformene var: Ivar Bakken (barnebarn til Ole K Røkke), Torbjørn Aasvang (barnebarn til Anton Aasvang), Johan O Hegge (oldebarn av Anders Auran), Lars O Fløan var også på vakt. Leder i Nord-Trl Historielag Bjørn Roar Krogstad kåserte om «Livet oppi dalen» (Gudå). Godt oppmøte. De som representerte skolen var: Kjellfrid Stene og Tor Gjæver Pedersen.

2: Fellesarrangement sammen med I.L.Fram Trimavd. (3. juli)

Oppmøte Skatval Stasjon for registrering. Vi gjekk i samla flokk opp til Reitan 2, der Kjell Dahl og Mari tok i mot oss og viste oss ei vikinggrav frå 900-tallet som låg i hagen. Videre gjekk vi over til Arnstad vestre der vi såg på runesteinen med bumerke, kanskje de stoppa her når de var på veg til sæters. Gamle skytebanen til Aglo, og det nye skianlegget til Skilaget, der det vart servert drikke og noe å bite i (det var godt og varmt i lufta). Den gamle Torvstrøfabrikken ved Aasvang, som vart nedlagt omkring 1950. Hans Olav Løkken avsluta ved stasjonen med tilbakeblikk historisk fra 1905. Deltakerne fekk kvar sin diplom av Leif Myhr og Geir Aspenes. 40 personer deltok. Leder var invitert til Hegra Festning den 7. juni til markering av jubileet med middag. Vertskap Stjørdal kommune ved ordfører Elverum. Vel 50 personer var invitert fra både Nord- og Sør-Trøndelag. Skatval historielag fekk kr 6000 til dekning av utgifter til de 3 arrangementer på Skatval fra Felleskomiteen for Meråker og Stjørdal.

3: Olav Engelbrektsson, Steinvikholm (11.-19.aug.)

I år var det 6 forestillinger. Historielaget var delaktig med salg av vafler mm i lag med Skatval Bygdekvinnelag og Bondelaget. Vi brukte Årestua og ei billettbod som vi fraktet nedover (mindre arbeid enn før). Historielagets medlemmer var med på dugnaden. Salget gjekk bra, det ble et overskudd på kr 4170 pr lag. Torbjørn Aasvang viste steinalderteknologi og Per Sve tjærebrenning fra Historielaget.

4: Julebordet

Julebordet var avertert i Stj. Blad. Sparebanken Midt Norge betalte annonsen. Vi hadde noen inviterte gjester: Arnold Dalen fra Trondheim, Tor Bjørgen, Per A Auran og Torbjørn Aasvang, Arne Moksnes og Jon Chr. Skei. Boknemnda og personer som har bidratt med stoff til den nye boka – alle inviterte med ledsagere. Vi var 50 personer til bords. Vi serverte juletallerken og riskrem til middagen. Senere gjekk vi til Peisestua og der ble det kaffe og bløtkake. Jan Hoås fortalte gripende om den siste henrettelsen på Langøra i år 1750 der Ingeborg Klokkhaug og hennes stefar måtte bøte med livet. Johan Petter Rønningen spilte salmer på pianoet i forbindelse med fremføringa. Det ble sunget julesanger, med musikk av Johan Petter, senere på kvelden. Tor Gjæver Pedersen fortalte om barndomsopplevelser fra Berlevåg. Hjelpere på kjøkkenet: Guri Hegge og Signe Myhr.

5: Skatvalsboka bind 4

Tre år etter at siste bindet av Slektshistoria for Skatval ble utgitt, vart boka «Vår historiske arv» presentert på Skatval skole den 12. november.

Bokskriverne var invitert og møtte opp. Møtet var avertert i lokalavisene og journalistene fra Stj. Blad og StjørdalsNytt var på plass og boka fekk god omtale. Trønderavisa skreiv også om boka. Leder for boknemnda Arnt Steinvik leda presentasjon. Det vart solgt ca 20 bøker, salgsansvarlig Johan S Forbordsaune og Guri Hegge. Laura Saksvik og Signe Myhr serverte kaffe til de 30 som møtte opp.

6: Bytting av bygdabøker

Bytting av Bygdabøker mellom følgende kommuner og historielag: Frosta, Åsen, Skogn, Verdal, Sparbu, Snåsa, Mosvik, Hegra, Meråker, Lånke, Selbu, Malvik og Byneset. Bøkene er på kontoret til laget på Skatval Handelslag, som medlemmene kan få låne.

7: Annet

Vi har hatt 7 styremøter gjennom året og behandla 24 saker. Leder har møtt på flere møter i N.Trlag Historielag og Stjørdal Museum. Utsendinger til Årsmøtet på Snåsa var følgende fra laget: Torbjørn Aasvang, Rannveig Nordgård, Ola Hammer og Martin Sve. Vi er 360 medlemmer + 2 æresmedlemmer. Det er 14 personer som krev inn kontingenten og får i nye medlemmer. Kontorlokalet leier vi av Skatval Handelslag – betjent hver onsdag ved Olav Vinge, kontortid fra kl 10 – 12. Vi har tatt i mot gamle protokoller fra lag og foreninger, som blir oppbevart. Laget har gjort en jobb for Roar Valstad – Kjentmannspostene i Skatval, stedsnavn, plassering av stier og andre ting som er interessant på et kart, som skal revideres. Asbjørn Røsæg skanner bilder for oss, som skal brukes i historiebøkene.

Styret vil takke alle for godt samarbeid gjennom året som har gått og for godt oppmøte på de forskjellige arrangement. Takk til alle som bidrar til Historiebøkene. Takk til Kultur avd. i Stjørdal kommune.

Styret