Årsmelding 2004

Årsmelding 2004 fra styret i Skatval historielag

Styret har bestått av:

Johan L Fløan – Leder
Tor Gjæver Pedersen – Nestleder
Olav Vinge – Kasserer
Torbjørn Aasvang – Studie- og turleder
Solveig Berget – Sekretær

Boknemnda

Boknemnda har bestått av Arnt Steinvik (leder), Olav Vinge, Olav G Alstad, Sigmund Hammerhaug og Johan L Fløan. Nemnda har arbeidet med nye historiebøker for Skatval.. Vi viser til egen rapport.

Bygdevandring

Historielaget og I.L. Fram trimgruppa arrangerte vandring den 29 juni. Oppmøte på Fjellsetvollen. Før avmarsj orienterte Torbjørn Aasvang om geologiske og arkeologiske funn i området. Per Sve fortalte om husmannsvesenet. Turen gjekk nedover Forbordslian. Der vart det fortalt historia om svensken som kom på besøk, og som dei senere rana og slo i hjel. Dette var i 1651. Dette vart ført opp som eit skuespill der Asbjørn Saksvik og Rolf Fiskvik spilte. Senere gjekk alle tilbake til Fjeldsetvollen der det vart servert kaffe av Kirsten Bakken og Solveig og Einar Berget.

Oppmøte ca 100.

Olav Engelbrektsson, Steinvikholm 6. – 15. august

I år var det 7 forestillinger. Historielaget var delaktig med salg av vafler m.m. i lag med Skatval Bygdekvinnelag og Bondelaget. Vi brukte kun Årestua og ei billettbu som vi frakta nedover (mye mindre arbeid enn før). Historielagets medlemmer var med på dugnaden. Salget gjekk bra. Det vart et overskudd på kr 5.133,- pr lag.

Kirkegårdsvandring den 18. september

Vi møttes i Skatval kirke der Magnus Fiskvik fortalte om gamle skikker og tradisjoner, blant annet plasseringa i kirka; kvinnfolk- sida og kar-sida, kvinnfolka skulle sitte mot nord (verne om mannen), likeens plasseringa i gravene (hodeenden mot øst). Dåpskjolen var så lang pga at den også skulle brukes som likklede. (De er fortsatt lange, men brukes ikke som likkleder.)

Stolrekka i Skatval var etter matrikkelen, vanlig var det etter rang (gjevast å sitte fremst).

Vi gjekk ut og såg på gamle familiegraver der Magnus orienterte. Tilslutt gjekk vi inn i Kirkestua der Anny Røvik og Solveig Berget serverte kaffe og lapper. Det kom en del spørsmål, som var greitt besvart av Ola Krøke og Magnus.

40 personer var med oss på vandringa.

Nygaardsvollsmuseet

Notat: Johan Nygaardsvoll 1879 – 1952. Statsminister fra 1935 til 1945.
Annonsering: Satte opp plakater i bygda, brukte jungeltelegrafen.
Lørdag den 2. oktober drog vi. Det vart samordna transport til Hommelvik med biler. Avtale med Øyvind Kristiansen, som møte oss i Hommelvik. Han viste oss rundt i museet og fortalte fengende om den gamle statsministeren, som var plankebærer på sagbruket, og som endte opp som statsminister. Sjølve museet vart utvida på sommeren, så vi fekk sjå mye nytt. Vi gjekk ned til Cafe Rampa der vi fekk noe å spise.

25 personer var med på turen. Turansvarlig var Torbjørn Aasvang som takka for oppmøte og vel heim!

Merking av setervoller i gamle Skatval kommune

Dette er ein gammel sak som laget var med på. Følgende lag deltok: Fjellstyret, Almenninga, Grunneierlaget, Forbordsfjellets Skogsti/Natursti og Historielaget. Det er satt opp 22 skilt. Finansiering: kr 5.000,- kulturmidler v/kultursjef Myrvang, kr 20.000,- Stilk-midler/Kvittem. Pris pr oppsett skilt ca kr 900. Mange var aktivt med på jobben, men vi vil nevne Melvin Nølnås, Per Sve og Ola Hammer, sistnevnte som formann for prosjektet.

Julemøte på Aglo vg skole den 8. desember

Julebordet var ikke avertert i avisene, men det var sendt ut innbydelse til folk som bruker å delta, og satt opp plakater på sentrale plasser i bygda. Vi hadde noen inviterte gjester: Arnold Dahlen fra Trondheim, Tor Bjørgen, Per A Auran og Torbjørn Aasvang og Boknemnda, alle invitert med ledsagere. Disse personene har bidratt med stoff i de nye Historiebøkene.

Vi var 54 personer til bords. Historiefortelleren Hans O Løkken fortalte fra dalføret. Juletallerken og riskrem ble servert, med bløtkake og kaffe i Peisestua. Johan P Rønningen spilte piano, og forsamlinga sang julesanger. Tor Gjæver Pedersen fortalte om gamle dagers jul i Berlevåg. Hjelpere på kjøkkenet: Guri Hegge og Signe Myhr.

Bella Gunnes 26. januar 2005

Rektor Torgeir Størseth fortalte på Skatval Bosenter om livet til Bella Gunnes, f. 1859 i Selbu (Brynhild Størseth). Ho reiste over til Amerika, lokka til seg flere mannfolk (ho tok livet av dei). De er ikke sikker på antallet, men minst 15. Dei snakker om kanskje 40? Ho ble aldri dømt for ugjerningene.
Meget lydhør forsamling på ca 90 stk. Solveig Berget og Laura Saksvik ordna med kaffe og kaker.

Annet

  • Vi har hatt 7 styresmøter gjennom året, leder har møtt på flere møter i N.Tr. Historielag og Stjørdal Museum.
  • Vi er 323 medlemmer + 2 æresmedlemmer.
  • Det er innkjøpt ny datamaskin til ca kr 11.000,-.
  • Laget kom med forslag på veinavn til kommunen: Mærestrøa, som ble godkjent. (Arnstadåsen: Forslag fra naboer.)
  • Deltok på Junimartnan på Stjørdal.
  • Bygdekveld på Samfunnshuset.
  • Vi leier kontorlokale av Skatval Handelslag – betjent hver onsdag ved Olav Vinge. Kontortid fra kl 10 – 12. Har tatt i mot gamle protokoller fra lag og foreninger.
  • Bytting av bygdabøker.

Styret vil takke alle for godt samarbeid gjennom året som har gått, og for godt oppmøte på de forskjellige arrangement.

Takk til Kulturavdelinga i Stjørdal Kommune.

Styret