Årsmelding 2006

Årsmelding 2006 fra styret i Skatval Historielag

Styret har bestått av:

Johan L Fløan – Leder
Tor Gjæver Pedersen – Nestleder
Olav Vinge – Kasserer
Leif Myhr – Studie- og turleder
Gunnbjørn Fiskvik – Sekretær

Varamedlemmer:

Per Røkke
Laura Saksvik
Ole Stene

Boknemnda

Boknemnda besto av Arnt Steinvik (leder), Olav Vinge, Olav G Alstad, Sigmund Hammerhaug, Gunnbjørn Fiskvik og Johan L Fløan. Boknemnda har arbeidet med bind 5 i bokserien, med Per Agnar Auran som skribent. Kommunehistorien fra Skatval som skal skrives av Per Magnar Arnstad er godt i gang (viser til arb.rapport)

22. april – Vertskap for halvårsmøte

Laget var vertskap for halvårsmøtet i N.Tr.lag Historielag, som ble holdt på Skatval skole. Leder i Skatval Historielag ønsket velkommen til de fremmøtte.

Gjestene ble servert kaffe og smørbrød. Tor Gjæver Pedersen hadde en flott omtale av bygda og folket her. Dagens kåsør var Åke Jünge fra Verdal, med temaet «Fjellsamer: I bygdene mellom Verdalselva og Stjørdalselva». Senere ble det servert sodd og kaffe, til stor glede for de fremmøtte. Etter hvert kjørte vi til Steinvikholm, der Karl Morten Steinvik guidet oss. Fikk tilbakemelding fra leder i N.Tr.lag Historielag, Lars Tønne, med ros av arrangementet.

25. mai – Tur til Meråker Smelteverk

Vi fikk en orientering av Eivind Killengren om historien bak virksomheten, med Ole Haugan fra Drammen som var eier av Meråkergodset i mellom 1898 – 1901. Ole Haugan satte i gang kraftutbygging og anlegget av den første karbidfabrikken. Etter Haugans død ble bruket solgt til A/S Meråker Brug i 1906. De store utbygningene skjedde omkring 1912 – 1917. I 1929 ble smelteverket og kraftstasjonen solgt til Unioncarbid. Selskapet har alltid hatt norsk ledelse, meget god og lønnsom bedrift. I 1956 hadde Meråker Brug 520 ansatte, og historielaget vandret fascinert rundt i disse industrihistoriske omgivelsene. Etter besøket i den nå nedlagte fabrikken, besøkte vi industrimuseet ved Nustadfoss, og senere spiste vi middag ved Fonnfjellet Hotell. 38 personer var med på denne turen, som Leif Myhr organiserte.

18. juni – Museumsdagen på Værnes

Laget var representert ved Olav Vinge og Johan L Fløan som solgte bøker til inntekt for laget. Laget hadde og et jeppelag som Brit og Per Røkke og Kirsten og Leif Myhr representerte Skatval. Publikum satte stor pris på dette innslaget.

4. juni – Vi var medarrangør sammen med Roar Valstad

Vi gikk på Høgberget på Rykkja. Turguide var Torbjørn Åsvang fra historielaget. Vi besøkte den såkalte «Fallossteinen» (Fallos betyr fruktbarhetssymbol)

Fallossteinen ligger imidlertid på museum i Trondheim. Oliver Alstad kjøpte steinen for Videnskapsmuseet.

Laget ordnet med kaffe og vafler som ble solgt til de ca 100 fremmøtte. Kanskje skal historielaget få på plass en slik stein på Høgberget igjen?

26. juni – Historisk vandring sammen med IL Fram Trim

Oppmøtet var i Paradisbukta, vi gikk den gamle Langsteinveien fram til Drogset Øvre. Einar Løvtangen og Helge Drogset fortalte underveis om gammel bosetting og historie fra gammel tid. Tor Bjørgen tok for seg kulturlandskapet og planter som vokser i området. Til slutt var det kaffespleis hos Gulli og Torbjørn Drogset. Rundt 100 personer deltok i marsjen, noe vi ser på som veldig godt fremmøte. De ansvarlige var Geir Aspenes og Leif Myhr.

10. august – Opera på Steinvikholm

Olav Engelbrektsson 10-19. aug. 2006 var også Skatval Bodelag og Skatval Historielag med på å skape miljø før og under operaen. Dessverre kunne ikke Bygdekvinnelaget være med pga deltakelse på Agrisjå. Årestua og ei billettbod som vi fraktet nedover, satte opp og tok ned igjen. Det ble imidlertid innkjøpt et partytelt som ble brukt til tak over hodet for de som demonstrerte håndarbeid og lignende. I år var det 6 forestillinger, og salget var kaffe og vafler som Kjellfrid Stene og Laura Saksvik organiserte. Til sammen var det 40 personer som var delaktig i arbeidet. Salget gikk bra, og overskuddet var på ca 6800 kr pr lag.

4. desember – Julebord

Spisesalen og salongen var vakkert pyntet til det årlige julebordet på Aglo. Gjestene fikk servert gløgg, juletallerken og riskrem som ble levert av Hegramo Kafe.

Leder ønsket velkommen, og videre fortalte Tor Gjæver Pedersen skjemt og alvor fra barndommen i Berlevåg. Per Røkke takket senere for maten ved middagsbordet. Deretter forflyttet vi oss til salongen der det ble servert kaffe og bløtkake. Roar Valstad kåserte og viste flotte bilder fra Lofoten og livet om bord i en åpen færing Roar Valstad snakket videre om et nytt prosjekt; nemlig å bygge en færing i Stjørdal. Johan Petter Rønningen spilte piano og vi sang julesanger. Johan L Fløan ble utnevnt til lagets fjerde æresmedlem. Oppnenvt av styret i laget v/Tor Gjæver Pedersen. Hjelpere på kjøkkenet var Guri Hegge og Signe Myhr. Referatet fra julebordet ble ordnet av Grethe Hegge, og ble lagt inn på Internett.

Kontingent og medlemstall

Bygda er oppdelt i 15 roder ved innkreving av kontingent.

Det er 388 medlemmer + 3 æresmedlemmer. 2007 startet nyordningen med girobetaling, og det vart anledning til å betale over nettbank, brevgiro eller kontant. Vi har fått 29 nye medlemmer i 2006.

Annet

Merking av gamle kirkesteder v/Ola Hammer (leder for prosjektet), Rose Vinge, Hans Skjervold og Per Røkke

Årsmøtet N.Tr.lag Historielag, 25. november på Falstadsenteret, 5 utsendinger fra Skatval møtte.

Årboknemnda i Stjørdalen og Meråker. Rannveig Nordgård representerer Skatval Historielag (valgt for 2 år).

Bytting av bygdabøker mellom historielagene og kommunene i distriktet. Vi har ca 100 bøker.

Laget har fått 5 bind av bokserien Bjørnørfolket av Sigurd Brattgjerd, som han har skrevet. Vi takker for den store gaven!

Lagets kontor har nå internettilgang og nettbank. Grethe Hegge med andre har hjulpet oss med dette.

Vi har hatt 8 styremøter gjennom 2006, vara Per Røkke har møtt på alle møtene. De øvrige varamedlemmene har møtt etter behov. Leder har møtt i N.Tr.lag Historielag og Stjørdal Museum sine møter.

Historielaget har også malt opp lokalene sammen med bridgeklubben, Handelslaget kosta malinga.

Kontorets lokaler leies av Skatval Handelslag.

Kontoret er betjent hver onsdag 10:00 – 12:00 av Olav Vinge.

Styret vil takke medlemmene og andre gjennom året som har gått, og for godt oppmøte på de forskjellige arrangement. Også en takk til Stjørdal Kommune, Etat kultur.

Styret