Her finner du:

Dagens ukjente

HK0073.jpg
Bilde 12. Det ser ut som om en av disse tre er Johan Skjervoldsmo, men hvem er han og hvem er de andre? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!
REG.NR BOKNAVN UNDERTITTEL UTGIVER UTG.ÅR
101-1 Bjørnørfolket Osen I Gårds- og slektshistorie Bjørnør Bygdeboknemnd -Osen heimbygdslag -Bjørnør historielag og kommunene Osen- Roan og Åfjord 1993
101-2 Bjørnørfolket Osen II  Gårds- og slektshistorie Bjørnør Bygdeboknemnd – Osen heimbygdslag – Bjørnør historielag og kommunene Osen – Roan og Åfjord 1993
101-3 Bjørnørfolket Roan I  Gårds- og slektshistorie Bjørnør Bygdeboknemnd – Osen heimbygdslag -Bjørnør historielag og kommunene Osen – Roan og Åfjord 1995
101-4 Bjørnørfolket Roan II  Gårds- og slektshistorie Bjørnør Bygdeboknemnd – Osen heimbygdslag – Bjørnør historielag og kommunene Osen – Roan og Åfjord 1998
101-5 Bjørnørfolket Stoksund Gårds- og slektshistorie Bjørnør Bygdeboknemnd – Osen heimbygdslag – Bjørnør historielag og kommunene Osen – Roan og Åfjord 2001
102-1 Bygdabok for Bratsberg annex Kåre G Hugås 2000
103-1 Bygdebok for Meråker Bind I – Gard og gruve – fra de tidlige tider til 1874 Meråker Kommune 2002
103-2 Bygdebok for Meråker Bind II – Samhold og strid – Meråker 1874 – 1987 Meråker Kommune 1987
103-3 Bygdebok for Meråker Bind III – Heim og slekt Meråker Kommune 1991
103-4 Bygdebok for Meråker Bind IV – Heim og slekt Meråker Kommune 1995
104-1 Bygdebok for Sparbu og Ogndal I Allmenhistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1983
104-2 Bygdebok for Sparbu og Ogndal II  Allmenhistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1984
104-3 Bygdebok for Sparbu og Ogndal III Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1988
104-4 Bygdebok for Sparbu og Ogndal IV Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1989
104-5 Bygdebok for Sparbu og Ogndal V Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1990
104-6 Bygdebok for Sparbu og Ogndal VI Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1991
104-7 Bygdebok for Sparbu og Ogndal VII  Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1992
104-8 Bygdebok for Sparbu og Ogndal VIII Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1993
104-9 Bygdebok for Sparbu og Ogndal IX Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1994
105-1 Bygdebok for Åsen Gårds og slektshistorie Bind I Levanger Bygdeboknemnd – Åsen Historienemnd 1991
105-4 Bygdebok for Åsen Gårds og slektshistorie Bind II Levanger Bygdeboknemnd – Åsen Historienemnd 1992
105-7 Bygdebok for Åsen Gårds og slektshistorie Bind III Levanger Bygdeboknemnd – Åsen Historienemnd 1995
105-10 Bygdebok for Åsen Gårds og slektshistorie Bind IV Levanger Bygdeboknemnd – Åsen Historienemnd 1997
105-13 Bygdebok for Åsen Gårds og slektshistorie Bind V Levanger Bygdeboknemnd – Åsen Historienemnd 2001
106-1 Byneset bygdabok 2003 Bind I Byneset historielag 2003
106-2 Byneset bygdabok 2003 Bind II Byneset historielag 2003
106-3 Byneset bygdabok 2003 Bind III Byneset historielag 2003
106-4 Byneset bygdabok 2003 Rettinger Byneset historielag 2007
108-1 Frosta i gammel og ny tid Ei nemnd 1914
108-2 Frostaboka Gards og slektshistorie Band I Frosta Historielag 1968
108-3 Frostaboka Gards og slektshistorie Band II Frosta Historielag 1970
108-4 Frostaboka Gards og slektshistorie Bind III Bygdahistoria fram til 1837 Frosta Historielag 1989
108-5 Frostaboka Gards og slektshistorie Bind IV Bygdahistoria etter 1837 Frosta Historielag 1997
108-6 Frostaboka Gards og slektshistorie Bind V Gnr 1 – 16 Frosta Historielag 2001
108-8 Frostaboka Gards og slektshistorie Bind VI Gnr 17 – 31 Frosta Historielag 2002
108-10 Frostaboka Gards og slektshistorie Bind IX Gnr 66 – 77 Frosta Historielag 2005
108-12 Frostaboka Gårds- og slektshistorie bind XI – g.nr 86-95 Frosta Historielag 2007
108-13 Frostaboka Registerbind Bind XIII for bind V tom bind XII Frosta Historielag 2009
109-1 Gårds og brukerhistorie Mosvik Bind 1 Mosvik Kommune v/Bygdeboknemnda 1994
109-4 Gårds og brukerhistorie Mosvik Rettelser og tillegg Mosvik Kommune v/Bygdeboknemnda 2000
109-6 Gårds og brukerhistorie Mosvik Rettelser og tillegg Mosvik Kommune v/Bygdeboknemnda 2000
110-1 Hegra Gårds- og slektshistorie Bind I – g nr 205 – 247 samt g nr 347 – 351 Hegra historielag 2004
110-4 Hegra Gårds- og slektshistorie Bind II – g nr 248 – 286 samt g nr 119-120-338 og 343 Hegra historielag 2005
110-6 Hegra Gårds- og slektshistorie Bind III – g nr 287 – 337 samt gnr 339 Hegra historielag
119-7 Konfirmanter i Skatval 1859-2008 Skatval Historielag 2009
111-1 Lånke Gårds og Slektshistorie I Slektsregistrering for Sorte-Reppe-Stuberg og Hell til og med 1995 Lånke Historielag 1997
111-3 Lånke Gårds og Slektshistorie II Slektsregistrering for Bjørgum – Geving – Leren – Dybvad og Elvran til og med 1995 Lånke Historielag 1997
111-5 Lånke – Bosetting og levevilkår Jordbruk – Skogen og fjellene – Skogbruk og sagbruk – Håndverk – Bergverk og gruvedrift – Torvtaking og torvindustri – Reppe industriområde Lånke Historielag 2001
112-1 Malvik Bygdebok Bok I A Malvik Kommune v/Kåre Forbord 2003
112-2 Malvik Bygdebok Bok I B Malvik Kommune v/Kåre Forbord 2003
112-3 Malvik Bygdebok Bok II Malvik Kommune v/Kåre Forbord 2003
112-4 Malvik Bygdebok Bok III Malvik Kommune v/Kåre Forbord 2003
112-5 Malvik Bygdebok Bok IV Malvik Kommune v/Kåre Forbord 1993
112-6 Malvik Bygdebok Bok V Malvik Kommune v/Kåre Forbord 1993
113-1 Rissa Bygdebok II Gårds- og slektshistorie for Rissa – Bind 3 – G.nr 123-121  Rissa kommune 2004
113-2 Rissa Bygdebok II Gårds- og slektshistorie for Rissa – Bind 2 – G.nr 126-124 Rissa kommune 2003
114-1 Selbu i fortid og nåtid Bind 1 Selbu kommune 1972
114-3 Selbu i fortid og nåtid Bind 2 Selbu kommune 1977
114-5 Selbu i fortid og nåtid Bind 3 Selbu kommune 1984
114-7 Selbu i fortid og nåtid Bind 4 Selbu kommune
114-9 Selbu i fortid og nåtid Bind 5 Selbu kommune
114-11 Selbu i fortid og nåtid Bind 6 Selbu kommune
114-13 Selbu i fortid og nåtid Bind 7 Selbu kommune
114-15 Selbu i fortid og nåtid Kartverk Selbu kommune
119-1 Skatvalsboka I Gårds og slektshistorie gnr 1-39 Skatval Historielag 2000
119-2 Skatvalsboka II Gårds og slektshistorie gnr 40-58 Skatval Historielag 2001
119-3 Skatvalsboka III Gårds og slektshistorie gnr 59-79 Skatval Historielag 2002
119-4 Skatvalsboka IV Den første tid Skatval Historielag 2005
119-5 Skatvalsboka V Et maktsentrum i Trøndelag Skatval Historielag 2007
119-6 Skatvalsboka VI Skatval kommune 1902-1961 Skatval Historielag 2010
115-1 Skogn Historie XI Ytre Skogn 1 Nemnda for Skogn historie 1996
115-3 Skogn Historie XI Ytre Skogn 2 Nemnda for Skogn historie 1997
116-1 Snåsaboka Bind I – Bygdehistoria fram til år 1800 Snåsa kommune 1956
116-2 Snåsaboka Bind II – Bygdehistoria etter år 1800 Snåsa kommune 1958
116-3 Snåsaboka Bind III – Gardshistoria Snåsa kommune 1965
116-4 Snåsaboka Bind IV – Brukarhistoria Snåsa kommune 1962
118-1 Stjørdalsboka bind I Del 1 Liv og lagnad Stjørdal og Meråker kommuner 1970
mangler Stjørdalsboka bind I Del 2 Liv og lagnad Stjørdal og Meråker kommuner 1971
118-3 Stjørdalsboka bind I Del 3 Liv og lagnad Stjørdal og Meråker kommuner 1972
118-4 Stjørdalsboka bind II Del 1 – Gards- og slektshistorie Stjørdal – Skatval – Lånke og Meråker herad 1935 – 1940
118-5 Stjørdalsboka bind II Del 2 – Gards- og slektshistorie Stjørdal – Skatval – Lånke og Meråker herad 1935 – 1940
117-1 Verdalsboka Heimer og folk – Leksdalen 1800-1940 Verdal kommune v/Bygdeboknemnda 2002
117-3 Verdalsboka Heimer og Folk – Stiklestad 1800 – 1940 Verdal kommune v/Bygdeboknemnda 2005
117-4 Verdalsboka Gårds og slektshistorie Bind III Lektor Einar Musum 1930
117-5 Verdalsboka Gårds og slektshistorie Bind IV Lektor Einar Musum 1930
117-6 Verdalsboka Gårds og slektshistorie Bind V Lektor Einar Musum 1931
120-1 Ørlandsboka Fra Kråkvåg til Flatnes – Del I Ørland Kommune 1986
120-2 Ørlandsboka Fra Hovde til Berg – Del II Ørland Kommune 1988
120-3 Ørlandsboka Fra Hoøya til Austrått Ørland Kommune 1992
120-4 Ørlandsboka Skolehistorie Yrjar Heimbygdslag 2006
120-5 Ørlandsboka Kirkehistorie og kristenliv Yrjar Heimbygdslag 2008