Her finner du:

Dagens ukjente
HK0111.jpg
Bilde 6. Stilige ungdommer, men hvem er det? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!
REG.NR BOKNAVN UNDERTITTEL UTGIVER UTG.ÅR
101-1 Bjørnørfolket Osen I Gårds- og slektshistorie Bjørnør Bygdeboknemnd -Osen heimbygdslag -Bjørnør historielag og kommunene Osen- Roan og Åfjord 1993
101-2 Bjørnørfolket Osen II  Gårds- og slektshistorie Bjørnør Bygdeboknemnd – Osen heimbygdslag – Bjørnør historielag og kommunene Osen – Roan og Åfjord 1993
101-3 Bjørnørfolket Roan I  Gårds- og slektshistorie Bjørnør Bygdeboknemnd – Osen heimbygdslag -Bjørnør historielag og kommunene Osen – Roan og Åfjord 1995
101-4 Bjørnørfolket Roan II  Gårds- og slektshistorie Bjørnør Bygdeboknemnd – Osen heimbygdslag – Bjørnør historielag og kommunene Osen – Roan og Åfjord 1998
101-5 Bjørnørfolket Stoksund Gårds- og slektshistorie Bjørnør Bygdeboknemnd – Osen heimbygdslag – Bjørnør historielag og kommunene Osen – Roan og Åfjord 2001
102-1 Bygdabok for Bratsberg annex Kåre G Hugås 2000
103-1 Bygdebok for Meråker Bind I – Gard og gruve – fra de tidlige tider til 1874 Meråker Kommune 2002
103-2 Bygdebok for Meråker Bind II – Samhold og strid – Meråker 1874 – 1987 Meråker Kommune 1987
103-3 Bygdebok for Meråker Bind III – Heim og slekt Meråker Kommune 1991
103-4 Bygdebok for Meråker Bind IV – Heim og slekt Meråker Kommune 1995
104-1 Bygdebok for Sparbu og Ogndal I Allmenhistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1983
104-2 Bygdebok for Sparbu og Ogndal II  Allmenhistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1984
104-3 Bygdebok for Sparbu og Ogndal III Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1988
104-4 Bygdebok for Sparbu og Ogndal IV Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1989
104-5 Bygdebok for Sparbu og Ogndal V Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1990
104-6 Bygdebok for Sparbu og Ogndal VI Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1991
104-7 Bygdebok for Sparbu og Ogndal VII  Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1992
104-8 Bygdebok for Sparbu og Ogndal VIII Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1993
104-9 Bygdebok for Sparbu og Ogndal IX Gårds- og slektshistorie Bygdeboknemnda for Sparbu og Ogndal 1994
105-1 Bygdebok for Åsen Gårds og slektshistorie Bind I Levanger Bygdeboknemnd – Åsen Historienemnd 1991
105-4 Bygdebok for Åsen Gårds og slektshistorie Bind II Levanger Bygdeboknemnd – Åsen Historienemnd 1992
105-7 Bygdebok for Åsen Gårds og slektshistorie Bind III Levanger Bygdeboknemnd – Åsen Historienemnd 1995
105-10 Bygdebok for Åsen Gårds og slektshistorie Bind IV Levanger Bygdeboknemnd – Åsen Historienemnd 1997
105-13 Bygdebok for Åsen Gårds og slektshistorie Bind V Levanger Bygdeboknemnd – Åsen Historienemnd 2001
106-1 Byneset bygdabok 2003 Bind I Byneset historielag 2003
106-2 Byneset bygdabok 2003 Bind II Byneset historielag 2003
106-3 Byneset bygdabok 2003 Bind III Byneset historielag 2003
106-4 Byneset bygdabok 2003 Rettinger Byneset historielag 2007
108-1 Frosta i gammel og ny tid Ei nemnd 1914
108-2 Frostaboka Gards og slektshistorie Band I Frosta Historielag 1968
108-3 Frostaboka Gards og slektshistorie Band II Frosta Historielag 1970
108-4 Frostaboka Gards og slektshistorie Bind III Bygdahistoria fram til 1837 Frosta Historielag 1989
108-5 Frostaboka Gards og slektshistorie Bind IV Bygdahistoria etter 1837 Frosta Historielag 1997
108-6 Frostaboka Gards og slektshistorie Bind V Gnr 1 – 16 Frosta Historielag 2001
108-8 Frostaboka Gards og slektshistorie Bind VI Gnr 17 – 31 Frosta Historielag 2002
108-10 Frostaboka Gards og slektshistorie Bind IX Gnr 66 – 77 Frosta Historielag 2005
108-12 Frostaboka Gårds- og slektshistorie bind XI – g.nr 86-95 Frosta Historielag 2007
108-13 Frostaboka Registerbind Bind XIII for bind V tom bind XII Frosta Historielag 2009
109-1 Gårds og brukerhistorie Mosvik Bind 1 Mosvik Kommune v/Bygdeboknemnda 1994
109-4 Gårds og brukerhistorie Mosvik Rettelser og tillegg Mosvik Kommune v/Bygdeboknemnda 2000
109-6 Gårds og brukerhistorie Mosvik Rettelser og tillegg Mosvik Kommune v/Bygdeboknemnda 2000
110-1 Hegra Gårds- og slektshistorie Bind I – g nr 205 – 247 samt g nr 347 – 351 Hegra historielag 2004
110-4 Hegra Gårds- og slektshistorie Bind II – g nr 248 – 286 samt g nr 119-120-338 og 343 Hegra historielag 2005
110-6 Hegra Gårds- og slektshistorie Bind III – g nr 287 – 337 samt gnr 339 Hegra historielag
119-7 Konfirmanter i Skatval 1859-2008 Skatval Historielag 2009
111-1 Lånke Gårds og Slektshistorie I Slektsregistrering for Sorte-Reppe-Stuberg og Hell til og med 1995 Lånke Historielag 1997
111-3 Lånke Gårds og Slektshistorie II Slektsregistrering for Bjørgum – Geving – Leren – Dybvad og Elvran til og med 1995 Lånke Historielag 1997
111-5 Lånke – Bosetting og levevilkår Jordbruk – Skogen og fjellene – Skogbruk og sagbruk – Håndverk – Bergverk og gruvedrift – Torvtaking og torvindustri – Reppe industriområde Lånke Historielag 2001
112-1 Malvik Bygdebok Bok I A Malvik Kommune v/Kåre Forbord 2003
112-2 Malvik Bygdebok Bok I B Malvik Kommune v/Kåre Forbord 2003
112-3 Malvik Bygdebok Bok II Malvik Kommune v/Kåre Forbord 2003
112-4 Malvik Bygdebok Bok III Malvik Kommune v/Kåre Forbord 2003
112-5 Malvik Bygdebok Bok IV Malvik Kommune v/Kåre Forbord 1993
112-6 Malvik Bygdebok Bok V Malvik Kommune v/Kåre Forbord 1993
113-1 Rissa Bygdebok II Gårds- og slektshistorie for Rissa – Bind 3 – G.nr 123-121  Rissa kommune 2004
113-2 Rissa Bygdebok II Gårds- og slektshistorie for Rissa – Bind 2 – G.nr 126-124 Rissa kommune 2003
114-1 Selbu i fortid og nåtid Bind 1 Selbu kommune 1972
114-3 Selbu i fortid og nåtid Bind 2 Selbu kommune 1977
114-5 Selbu i fortid og nåtid Bind 3 Selbu kommune 1984
114-7 Selbu i fortid og nåtid Bind 4 Selbu kommune
114-9 Selbu i fortid og nåtid Bind 5 Selbu kommune
114-11 Selbu i fortid og nåtid Bind 6 Selbu kommune
114-13 Selbu i fortid og nåtid Bind 7 Selbu kommune
114-15 Selbu i fortid og nåtid Kartverk Selbu kommune
119-1 Skatvalsboka I Gårds og slektshistorie gnr 1-39 Skatval Historielag 2000
119-2 Skatvalsboka II Gårds og slektshistorie gnr 40-58 Skatval Historielag 2001
119-3 Skatvalsboka III Gårds og slektshistorie gnr 59-79 Skatval Historielag 2002
119-4 Skatvalsboka IV Den første tid Skatval Historielag 2005
119-5 Skatvalsboka V Et maktsentrum i Trøndelag Skatval Historielag 2007
119-6 Skatvalsboka VI Skatval kommune 1902-1961 Skatval Historielag 2010
115-1 Skogn Historie XI Ytre Skogn 1 Nemnda for Skogn historie 1996
115-3 Skogn Historie XI Ytre Skogn 2 Nemnda for Skogn historie 1997
116-1 Snåsaboka Bind I – Bygdehistoria fram til år 1800 Snåsa kommune 1956
116-2 Snåsaboka Bind II – Bygdehistoria etter år 1800 Snåsa kommune 1958
116-3 Snåsaboka Bind III – Gardshistoria Snåsa kommune 1965
116-4 Snåsaboka Bind IV – Brukarhistoria Snåsa kommune 1962
118-1 Stjørdalsboka bind I Del 1 Liv og lagnad Stjørdal og Meråker kommuner 1970
mangler Stjørdalsboka bind I Del 2 Liv og lagnad Stjørdal og Meråker kommuner 1971
118-3 Stjørdalsboka bind I Del 3 Liv og lagnad Stjørdal og Meråker kommuner 1972
118-4 Stjørdalsboka bind II Del 1 – Gards- og slektshistorie Stjørdal – Skatval – Lånke og Meråker herad 1935 – 1940
118-5 Stjørdalsboka bind II Del 2 – Gards- og slektshistorie Stjørdal – Skatval – Lånke og Meråker herad 1935 – 1940
117-1 Verdalsboka Heimer og folk – Leksdalen 1800-1940 Verdal kommune v/Bygdeboknemnda 2002
117-3 Verdalsboka Heimer og Folk – Stiklestad 1800 – 1940 Verdal kommune v/Bygdeboknemnda 2005
117-4 Verdalsboka Gårds og slektshistorie Bind III Lektor Einar Musum 1930
117-5 Verdalsboka Gårds og slektshistorie Bind IV Lektor Einar Musum 1930
117-6 Verdalsboka Gårds og slektshistorie Bind V Lektor Einar Musum 1931
120-1 Ørlandsboka Fra Kråkvåg til Flatnes – Del I Ørland Kommune 1986
120-2 Ørlandsboka Fra Hovde til Berg – Del II Ørland Kommune 1988
120-3 Ørlandsboka Fra Hoøya til Austrått Ørland Kommune 1992
120-4 Ørlandsboka Skolehistorie Yrjar Heimbygdslag 2006
120-5 Ørlandsboka Kirkehistorie og kristenliv Yrjar Heimbygdslag 2008