Her finner du:

Dagens ukjente

HK0073.jpg
Bilde 12. Det ser ut som om en av disse tre er Johan Skjervoldsmo, men hvem er han og hvem er de andre? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

REG.NR BOKNAVN UNDERTITTEL UTGIVER UTG.ÅR

615

- slik jeg husker det Erindringer fra Elvran i 1930-40-åra Lånke historielag 2003

601

1905 og tider som fulgte Forsvarsforum 2005

602

Aschehaugs verdenshistorie Bind 14 1945 – 1965 Aschehoug 1982

603

Bevar oss vel 1-2001 Fortidsminneforeningen 2001

604

Bevar oss vel 1-2002 Fortidsminneforeningen 2002

605

Bevar oss vel 3-2003 Fortidsminneforeningen 2003

616

Bevar oss vel 1-2004 Fortidsminneforeningen 2004

617

Bevar oss vel 2-2004 Fortidsminneforeningen 2004

618

Bevar oss vel 3-2004 Fortidsminneforeningen 2004

606

Bevar oss vel 4-2004 Fortidsminneforeningen 2004

614

Bevar oss vel 1-2005 Fortidsminneforeningen 2005

611

Bevar oss vel 2-2005 Fortidsminneforeningen 2005

619

Bevar oss vel 3-2005 Fortidsminneforeningen 2005

613

Bevar oss vel 1-2006 Fortidsminneforeningen 2006

607

Bevar oss vel 2-2006 Fortidsminneforeningen 2006

610

Bevar oss vel 3-2006 Fortidsminneforeningen 2006

621

Bevar oss vel 4-2006 Fortidsminneforeningen 2006

612

Bevar oss vel 1-2007 Fortidsminneforeningen 2007

609-1

Bevar oss vel 2-2007 Fortidsminneforeningen 2007

609-3

Bevar oss vel 3-2007 Fortidsminneforeningen 2007

620

Bibelen – eller Den Hellige Skrift indeholdende det gamle og det nye testamentes kanoniske bøger 1917

608

Bidrag til bondesamfunnets historie I – Jordbruk og bondesyssel A W Brøgger – Hilmar Stigum – S Hasund og Sverre Steen 1933

806

Bygd og by under okkupasjonen Norsk lokalhistorisk institutt 1982

702

Bøgda vår Oppdal historielag 1992

703

Bønder i kamp Bygdefolkets Krisehjelp 1925-35 Det Norske Samlaget 1991

704

Båthallen Norsk Sjøfartsmuseum 1993

705

Den todelte verden Bind 18 – Cappelens verdenshistorie Ole Kristian Grimnes 1986

706

Det gamle norske riksarkivet og restane frå det Det norske Vitenskapsakademi 1927

707

Det norske næringsliv Nord-Trøndelag fylkesleksikon Det Norske Næringsliv Forlag – Bergen 1946

708

Døden på Reperbahn og andre skandaler i de nordiske kongehus .Øystein Sørensen 1987

709

En stenalders boplass på Hegge i Skatval DKNVSM skrifter 1929

710

Et ekte plasteventyr fra Norplasta til Dynoplast Stjørdal 1947 -1997 Dynoplast Stjørdal 1997

711

Fagfelt og folkerørsle Norsk lokalhistorie i det 20. århundre Norsk lokalhistorisk institutt 1993

712

Folvik-slekta 1994

713

Forklaringer til Luthers lille katekisme 1900

714

Forsvaret Fra leidang til totalforsvar Gyldendal undervisning/Forsvaret 1999

715

Fortid former framtid utfordringer i en ny kulturminnepolitikk – 2 x NOU 2002

716

Fritt Norge Forsvarets Forum – Krigsinvalideforbundet og krigsveteranorganisasjonene 1995

717

Førstehjelp for arkivbrukere 1 Starte med slektsgranskning? Riksarkivaren 2000

718

Førstehjelp for arkivbrukere 2 Eiendomsopplysninger i statsarkivene Riksarkivaren 2000

813

Førstehjelp for arkivbrukere 3 Adgang til nyere arkivmateriale Riksarkivaren 2000

719

Førstehjelp for arkivbrukere 5 Skifter Riksarkivaren 2001

806

Førstehjelp for arkivbrukere 6 Rettssaker i statsarkiva Riksarkivaren 2002

720

Gotisk skrift En Tekstsamling Tapir 1981

805

Grunnlovsbrudd og rettsoppgjør Logos forlag 1946

721

Gunneria 56 Bergkunsten i Stjørdal 1987

722

Gunneria 62 Bergkunsten i Stjørdal 1990

723

Hallo – hallo! Kringkasting i Norge 1920-1940 J.W Cappelens Forlag / Hans Fredrik Dahl 1999

724

Handel og vandel i gamle Hegra Sigurd Magnar Røvik 2003

800

Handel og vandel i gamle Hegra Sigurd Magnar Røvik 2003

725

Hauges Psalmebog før 1916

804

Hegra 1940-45 slik sivile og militære så det Sigurd Magnar Røvik 2010

814

Helleristninger i Stjørdal Stjørdal Museum 1999

726

Helleristninger i Stjørdal – Skatval sogn Rapport – arkeologisk serie Universitetet i Trondheim 1982

727

Her er London med krigskabinettets beslutninger A. I. Bru 1985

728

Historielaget i arbeid Lokalhistorie – vernearbeid – kontakt Landslaget for bygde- og byhistorie i samarbeid med Norsk Kulturråd 1980

729

Husmannen og husmannsplassen Nord-Trøndelag Historielag 1982

730

Husmannsplasser i Skatval Skatval Historielag 1997
731 IL Fram 1892 – 1992 1991

732

Illustreret kirkehistorie Cammermeyers Boghandel 1891-1895 1895

733

Illustreret Norges historie Særtrykk Folkebladets forlag 1886

734

Inderøens Jordebog Skrifter utgitt av Samnemnda for lokalhistorisk granskning i Nidaros Bispedømme Samnemnda for lokalhistorisk granskning i Nidaros Bispedømme 1983

735

Jubileumsskrift 1865 – 1965 Norsk Sprængstofindustri A/S 1966

736-1

Konfirmanter på Byneset gjennom 150 år 1856 – 2005 Byneset Historielag 2006

736-2

Krig og fred – bilde for bilde Stjørdal i bilder Jan Algar Selin 2010

817

Kritiske bemerkninger til norsk almenningsrett H.r.advokat Asm. Skiefloe 1952

737

Kunstmaleren Oddvar Alstad hjerne og hjerte Magni Moksnes Gjelsvik 1988

738

Kvinne-/kjønnsperspektiv i lokalhistorisk arbeid og kulturvern Kurshefte Landslaget for lokalhistorie 2002

739

Levangerbanen 100 år Jernbanekomiteen 2002 2002

810

Lisbet Nypan Den siste hekseprosess i Trøndelag som førte til bål og brann Torbjørn Prestvik 1962

742

Lokal historie i forskning og kulturarbeid gjennom 200 år Landslaget for bygde- og byhistorie 1970

809

Luthers lille katekismus med barnelærdoms visitats før 1905

743

Lånke historielag 25-årsberetning 2002

744

Lånke Kirkehus 100 år Kirken og folket – et historisk tilbakeblikk i tekst og bilder Jan Hoås 1999

745

Malvik kirke 150 år i 1996 Malvik Menighetsråd v/Kåre Forbord 1996

746

Med England i ildlinjen Trygve Lie 1956

747

Melkomsetningen i Trondheim gjennom hundre år Trøndermeieriet AL 1948 – 1972 Trøndermeieriet AL 1973

747-1

Mitt liv med ord Svanhild Andrea Salberg 2008
747-2 Natur og kulturminner Sør-Trøndelag Fylkeskommune 1994

748

Nord-Trøndelag landbruksselskap 1830-1980 1980

749

Norsk lokalhistorisk institutt og lokalhistorie i Norge Norsk lokalhistorisk institutt 1998

815

Nøytralitetsvakt og frihetskjemper januar-juni 1940 Johan Nikolaus Bremset 2008

750

Oddvar Alstad – Kunstmaleren Hjerne og hjerte 1988

751

Også dette bør være sagt Supplement til okkupasjonshistorien Historisk forlag – Einar Syvertsen 1982

752

Okkupasjonsår i Stjørdalsbygdene 1940-1945 Uvalget for okkupasjonshistorie i Stjørdalsbygdene 1995

753

Ole Gabriel Ueland og bondepolitikken Bind I Arne Bergsgård 1932

754

Ole Gabriel Ueland og bondepolitikken Bind II Arne Bergsgård 1932

755

Om veger – bruer og folk i Nord-Trøndelag Statens vegvesen i Nord-Trøndelag 1999

756

Patriotisme og landssvik Gustav Smedal 1950

757

Peder Estensens liv og virksomhed samt hans Optegnelser vedkommende Stjørdalen fra Slutningen av Aaret 1700 og ud i sistledne Aarhundrede Nils Wærnes' Forlag 1904

758

På nasjonal uriaspost supplement til okkupasjonshistorien Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie – Odd Melsom 1975

811

Rana albumet Hundre års lokalhistorie i bilder fra ca 1870 Rana Museums- og Historielag 1994

760

Rettleiing i gards- og ættegranskning Bøndernes forlag 1958

761

Rettsliv og rettsstat Hva Undersøkelseskommisjonen – høyesterettsdommer Bonnevie – president Hambro og Høyesterettsadvokat Annæus Schjødt avslører Logos forlag 1948

763

Røtter og vekst Landslaget for lokalhistorie 2002

764

Sagn fra Stjørdal fra en svunnen tid I og II av Ivar Nilssen Værnesbranden Skatval Historielag 1988

765

Samhold er vor styrke Fra Arbeiderbevegelsens historie i Skatval Leif Alstadhaug 2006

766

Sataniske glør Astor forlag – Arne Stornes 1989
767 Skatval Handelslag 75 år 1981
803 Skatval Herad i 25 år 1902 – 1926 Skatval Heradsstyre 1928

768

Skatval Kirke 100 år 1901 – 2001 Kirkehus og menighet Skatval menighetsråd 2001

769

Skatval Landbrukslag 1902 – 1992 1992

770

Skjermkontakt med lokalhistorien Internett som formidlingskanal for lokalhistorie. Erfaringer fra arkiv- bibliotek og museer Sidsel Hindal – Statens Bibliotektilsyn 2001

771

Skogn Historie IX a – Midt Skogn Nemnda for Skogn Historie 2001

773

Skrift om vår nære historie Astor forlag – Arne Stornes 1990

774

Skrifter etter Johan Peter Holan og Peder J Wold 2x 1986

775

Slekta nr 1 mars 1996 Nord-Trøndelag historielags slektsutvalg 1996

776

Slekta nr 3 oktober 1996 Nord-Trøndelag historielags slektsutvalg 1996

777

Snorre

778

Spor i vår nære historie Astor forlag – Arne Stornes 1988

779

Stjørdal – fra strandsted til storsamfunn Boknemnda for historielaga i Stjørdalsbygdene 1995

801

Stjørdal fra fjordbunn til strandsted Sandletten blir til Norges Geologiske Undersøkelser 1995

802

Stjørdal kommune 1837 – 1987 Kommunalt selvstyre i 150 år Stjørdal kommune 1987

807

Stjørdal Potetmelfabrikk Jubileumsskrift 25 år 1932-1957 1957

780

Stjørdal Samvirkelag Jubileumsberetning 50 år 1937-1987 Stjørdal Samvirkelag 1987

808

Stjørdal yrkesskole – 50 år 1930 – 1980 Med glimt fra Stjørdalshalsen i 30-årene Skoleutvalget 1980

781

Stjørdalens krønike Del 1 Hans Olav Løkken 2002

782

Stjørdalens krønike Del 2 Hans Olav Løkken 2002

783

Stjørdalens krønike Del 3 Hans Olav Løkken 2003

784

Stjørdalens krønike Del 4 Hans Olav Løkken 2004

785

Stjørdalens krønike Del 5 Hans Olav Løkken 2005

812-1

Stjørdalens krønike Del 6 Hans Olav Løkken 2006

812-2

Stjørdalens krønike Del 7 Hans Olav Løkken 2007

812-3

Stjørdalens krønike Del 8 Hans Olav Løkken 2008

812-4

Stjørdalens krønike Del 9 Hans Olav Løkken 2009
812-5 Stjørdalens krønike Del 10 Hans Olav Løkken 2010

812-6

Stjørdals jordebog – Weredals jordebog Skrifter utgitt av Samnemnda for lokalhistorisk granskning i Nidaros Bispedømme Samnemnda for lokalhistorisk granskning i Nidaros Bispedømme 1980

812-7

Strinde Jordebok – Selleboes Jordebog Skrifter utgitt av Samnemnda for lokalhistorisk granskning i Nidaros Bispedømme Samnemnda for lokalhistorisk granskning i Nidaros Bispedømme 1977

812-8

Særtrykk av Illustreret Norges Historie 1886

812-9

Sånn va de å! bilder fra et århundre Stjørdal historielag 2001

812-10

The «Solbris» Escapade Ediciones Marymar 1984

786

Torvmyrer innen Kartbladet Nannestads område G. E. Stangeland 1892

787

Trygghet i samhold Stjørdal Brannkasse 150 år Stjørdal Brannkasse / Ole Teodor Hofstad 1988

788

Trøndelags historie Landskapet blir landsdel – fram til 1350 Tapir 2005

789

Trøndelags historie Grenda blir global – 1850-2005 Tapir 2005

790

Trønderske idrettstopper Victor Johansen – Midt-Norge forlag 1989

791

Tysklandsbrigadene 1947 – 1953

793

Tønsåsen i fortid og nåtid Lånke historielag 2005

794

Ungdomsarbeidet i Skatval 1876-1926 1926-1976 P. Aune – Peter Røkke og Ragnvald Fiskvik 1976

795

Ungdomsarbeidet i Skatval 1876-1926 P. Aune – Peter Røkke og Ragnvald Fiskvik 1926

816

Utvalgte morgen- og aftenbønner Utvalgte morgen- og aftenbønner 1867

796

Viking 1991 Nye helleristningsfunn i Trøndelag 1991

797

Ytterøy i dag Trondheimsfjordens perle Ytterøy historienemnd 2007

798

.Øyfolket – Bygdebok for Værøy Værøy Bygdeboknemnd v Dag Sørli 1976
799 .Årbokarbeiderens ABC Landslaget for lokalhistorie 2008