Her finner du:

Dagens ukjente
HK0116.jpg
Bilde 7. Det var høytidelig å bli tatt bilde av. Men hvem er det? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

REG.NR BOKNAVN UNDERTITTEL UTGIVER UTG.ÅR

615

- slik jeg husker det Erindringer fra Elvran i 1930-40-åra Lånke historielag 2003

601

1905 og tider som fulgte Forsvarsforum 2005

602

Aschehaugs verdenshistorie Bind 14 1945 – 1965 Aschehoug 1982

603

Bevar oss vel 1-2001 Fortidsminneforeningen 2001

604

Bevar oss vel 1-2002 Fortidsminneforeningen 2002

605

Bevar oss vel 3-2003 Fortidsminneforeningen 2003

616

Bevar oss vel 1-2004 Fortidsminneforeningen 2004

617

Bevar oss vel 2-2004 Fortidsminneforeningen 2004

618

Bevar oss vel 3-2004 Fortidsminneforeningen 2004

606

Bevar oss vel 4-2004 Fortidsminneforeningen 2004

614

Bevar oss vel 1-2005 Fortidsminneforeningen 2005

611

Bevar oss vel 2-2005 Fortidsminneforeningen 2005

619

Bevar oss vel 3-2005 Fortidsminneforeningen 2005

613

Bevar oss vel 1-2006 Fortidsminneforeningen 2006

607

Bevar oss vel 2-2006 Fortidsminneforeningen 2006

610

Bevar oss vel 3-2006 Fortidsminneforeningen 2006

621

Bevar oss vel 4-2006 Fortidsminneforeningen 2006

612

Bevar oss vel 1-2007 Fortidsminneforeningen 2007

609-1

Bevar oss vel 2-2007 Fortidsminneforeningen 2007

609-3

Bevar oss vel 3-2007 Fortidsminneforeningen 2007

620

Bibelen – eller Den Hellige Skrift indeholdende det gamle og det nye testamentes kanoniske bøger 1917

608

Bidrag til bondesamfunnets historie I – Jordbruk og bondesyssel A W Brøgger – Hilmar Stigum – S Hasund og Sverre Steen 1933

806

Bygd og by under okkupasjonen Norsk lokalhistorisk institutt 1982

702

Bøgda vår Oppdal historielag 1992

703

Bønder i kamp Bygdefolkets Krisehjelp 1925-35 Det Norske Samlaget 1991

704

Båthallen Norsk Sjøfartsmuseum 1993

705

Den todelte verden Bind 18 – Cappelens verdenshistorie Ole Kristian Grimnes 1986

706

Det gamle norske riksarkivet og restane frå det Det norske Vitenskapsakademi 1927

707

Det norske næringsliv Nord-Trøndelag fylkesleksikon Det Norske Næringsliv Forlag – Bergen 1946

708

Døden på Reperbahn og andre skandaler i de nordiske kongehus .Øystein Sørensen 1987

709

En stenalders boplass på Hegge i Skatval DKNVSM skrifter 1929

710

Et ekte plasteventyr fra Norplasta til Dynoplast Stjørdal 1947 -1997 Dynoplast Stjørdal 1997

711

Fagfelt og folkerørsle Norsk lokalhistorie i det 20. århundre Norsk lokalhistorisk institutt 1993

712

Folvik-slekta 1994

713

Forklaringer til Luthers lille katekisme 1900

714

Forsvaret Fra leidang til totalforsvar Gyldendal undervisning/Forsvaret 1999

715

Fortid former framtid utfordringer i en ny kulturminnepolitikk – 2 x NOU 2002

716

Fritt Norge Forsvarets Forum – Krigsinvalideforbundet og krigsveteranorganisasjonene 1995

717

Førstehjelp for arkivbrukere 1 Starte med slektsgranskning? Riksarkivaren 2000

718

Førstehjelp for arkivbrukere 2 Eiendomsopplysninger i statsarkivene Riksarkivaren 2000

813

Førstehjelp for arkivbrukere 3 Adgang til nyere arkivmateriale Riksarkivaren 2000

719

Førstehjelp for arkivbrukere 5 Skifter Riksarkivaren 2001

806

Førstehjelp for arkivbrukere 6 Rettssaker i statsarkiva Riksarkivaren 2002

720

Gotisk skrift En Tekstsamling Tapir 1981

805

Grunnlovsbrudd og rettsoppgjør Logos forlag 1946

721

Gunneria 56 Bergkunsten i Stjørdal 1987

722

Gunneria 62 Bergkunsten i Stjørdal 1990

723

Hallo – hallo! Kringkasting i Norge 1920-1940 J.W Cappelens Forlag / Hans Fredrik Dahl 1999

724

Handel og vandel i gamle Hegra Sigurd Magnar Røvik 2003

800

Handel og vandel i gamle Hegra Sigurd Magnar Røvik 2003

725

Hauges Psalmebog før 1916

804

Hegra 1940-45 slik sivile og militære så det Sigurd Magnar Røvik 2010

814

Helleristninger i Stjørdal Stjørdal Museum 1999

726

Helleristninger i Stjørdal – Skatval sogn Rapport – arkeologisk serie Universitetet i Trondheim 1982

727

Her er London med krigskabinettets beslutninger A. I. Bru 1985

728

Historielaget i arbeid Lokalhistorie – vernearbeid – kontakt Landslaget for bygde- og byhistorie i samarbeid med Norsk Kulturråd 1980

729

Husmannen og husmannsplassen Nord-Trøndelag Historielag 1982

730

Husmannsplasser i Skatval Skatval Historielag 1997
731 IL Fram 1892 – 1992 1991

732

Illustreret kirkehistorie Cammermeyers Boghandel 1891-1895 1895

733

Illustreret Norges historie Særtrykk Folkebladets forlag 1886

734

Inderøens Jordebog Skrifter utgitt av Samnemnda for lokalhistorisk granskning i Nidaros Bispedømme Samnemnda for lokalhistorisk granskning i Nidaros Bispedømme 1983

735

Jubileumsskrift 1865 – 1965 Norsk Sprængstofindustri A/S 1966

736-1

Konfirmanter på Byneset gjennom 150 år 1856 – 2005 Byneset Historielag 2006

736-2

Krig og fred – bilde for bilde Stjørdal i bilder Jan Algar Selin 2010

817

Kritiske bemerkninger til norsk almenningsrett H.r.advokat Asm. Skiefloe 1952

737

Kunstmaleren Oddvar Alstad hjerne og hjerte Magni Moksnes Gjelsvik 1988

738

Kvinne-/kjønnsperspektiv i lokalhistorisk arbeid og kulturvern Kurshefte Landslaget for lokalhistorie 2002

739

Levangerbanen 100 år Jernbanekomiteen 2002 2002

810

Lisbet Nypan Den siste hekseprosess i Trøndelag som førte til bål og brann Torbjørn Prestvik 1962

742

Lokal historie i forskning og kulturarbeid gjennom 200 år Landslaget for bygde- og byhistorie 1970

809

Luthers lille katekismus med barnelærdoms visitats før 1905

743

Lånke historielag 25-årsberetning 2002

744

Lånke Kirkehus 100 år Kirken og folket – et historisk tilbakeblikk i tekst og bilder Jan Hoås 1999

745

Malvik kirke 150 år i 1996 Malvik Menighetsråd v/Kåre Forbord 1996

746

Med England i ildlinjen Trygve Lie 1956

747

Melkomsetningen i Trondheim gjennom hundre år Trøndermeieriet AL 1948 – 1972 Trøndermeieriet AL 1973

747-1

Mitt liv med ord Svanhild Andrea Salberg 2008
747-2 Natur og kulturminner Sør-Trøndelag Fylkeskommune 1994

748

Nord-Trøndelag landbruksselskap 1830-1980 1980

749

Norsk lokalhistorisk institutt og lokalhistorie i Norge Norsk lokalhistorisk institutt 1998

815

Nøytralitetsvakt og frihetskjemper januar-juni 1940 Johan Nikolaus Bremset 2008

750

Oddvar Alstad – Kunstmaleren Hjerne og hjerte 1988

751

Også dette bør være sagt Supplement til okkupasjonshistorien Historisk forlag – Einar Syvertsen 1982

752

Okkupasjonsår i Stjørdalsbygdene 1940-1945 Uvalget for okkupasjonshistorie i Stjørdalsbygdene 1995

753

Ole Gabriel Ueland og bondepolitikken Bind I Arne Bergsgård 1932

754

Ole Gabriel Ueland og bondepolitikken Bind II Arne Bergsgård 1932

755

Om veger – bruer og folk i Nord-Trøndelag Statens vegvesen i Nord-Trøndelag 1999

756

Patriotisme og landssvik Gustav Smedal 1950

757

Peder Estensens liv og virksomhed samt hans Optegnelser vedkommende Stjørdalen fra Slutningen av Aaret 1700 og ud i sistledne Aarhundrede Nils Wærnes' Forlag 1904

758

På nasjonal uriaspost supplement til okkupasjonshistorien Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie – Odd Melsom 1975

811

Rana albumet Hundre års lokalhistorie i bilder fra ca 1870 Rana Museums- og Historielag 1994

760

Rettleiing i gards- og ættegranskning Bøndernes forlag 1958

761

Rettsliv og rettsstat Hva Undersøkelseskommisjonen – høyesterettsdommer Bonnevie – president Hambro og Høyesterettsadvokat Annæus Schjødt avslører Logos forlag 1948

763

Røtter og vekst Landslaget for lokalhistorie 2002

764

Sagn fra Stjørdal fra en svunnen tid I og II av Ivar Nilssen Værnesbranden Skatval Historielag 1988

765

Samhold er vor styrke Fra Arbeiderbevegelsens historie i Skatval Leif Alstadhaug 2006

766

Sataniske glør Astor forlag – Arne Stornes 1989
767 Skatval Handelslag 75 år 1981
803 Skatval Herad i 25 år 1902 – 1926 Skatval Heradsstyre 1928

768

Skatval Kirke 100 år 1901 – 2001 Kirkehus og menighet Skatval menighetsråd 2001

769

Skatval Landbrukslag 1902 – 1992 1992

770

Skjermkontakt med lokalhistorien Internett som formidlingskanal for lokalhistorie. Erfaringer fra arkiv- bibliotek og museer Sidsel Hindal – Statens Bibliotektilsyn 2001

771

Skogn Historie IX a – Midt Skogn Nemnda for Skogn Historie 2001

773

Skrift om vår nære historie Astor forlag – Arne Stornes 1990

774

Skrifter etter Johan Peter Holan og Peder J Wold 2x 1986

775

Slekta nr 1 mars 1996 Nord-Trøndelag historielags slektsutvalg 1996

776

Slekta nr 3 oktober 1996 Nord-Trøndelag historielags slektsutvalg 1996

777

Snorre

778

Spor i vår nære historie Astor forlag – Arne Stornes 1988

779

Stjørdal – fra strandsted til storsamfunn Boknemnda for historielaga i Stjørdalsbygdene 1995

801

Stjørdal fra fjordbunn til strandsted Sandletten blir til Norges Geologiske Undersøkelser 1995

802

Stjørdal kommune 1837 – 1987 Kommunalt selvstyre i 150 år Stjørdal kommune 1987

807

Stjørdal Potetmelfabrikk Jubileumsskrift 25 år 1932-1957 1957

780

Stjørdal Samvirkelag Jubileumsberetning 50 år 1937-1987 Stjørdal Samvirkelag 1987

808

Stjørdal yrkesskole – 50 år 1930 – 1980 Med glimt fra Stjørdalshalsen i 30-årene Skoleutvalget 1980

781

Stjørdalens krønike Del 1 Hans Olav Løkken 2002

782

Stjørdalens krønike Del 2 Hans Olav Løkken 2002

783

Stjørdalens krønike Del 3 Hans Olav Løkken 2003

784

Stjørdalens krønike Del 4 Hans Olav Løkken 2004

785

Stjørdalens krønike Del 5 Hans Olav Løkken 2005

812-1

Stjørdalens krønike Del 6 Hans Olav Løkken 2006

812-2

Stjørdalens krønike Del 7 Hans Olav Løkken 2007

812-3

Stjørdalens krønike Del 8 Hans Olav Løkken 2008

812-4

Stjørdalens krønike Del 9 Hans Olav Løkken 2009
812-5 Stjørdalens krønike Del 10 Hans Olav Løkken 2010

812-6

Stjørdals jordebog – Weredals jordebog Skrifter utgitt av Samnemnda for lokalhistorisk granskning i Nidaros Bispedømme Samnemnda for lokalhistorisk granskning i Nidaros Bispedømme 1980

812-7

Strinde Jordebok – Selleboes Jordebog Skrifter utgitt av Samnemnda for lokalhistorisk granskning i Nidaros Bispedømme Samnemnda for lokalhistorisk granskning i Nidaros Bispedømme 1977

812-8

Særtrykk av Illustreret Norges Historie 1886

812-9

Sånn va de å! bilder fra et århundre Stjørdal historielag 2001

812-10

The «Solbris» Escapade Ediciones Marymar 1984

786

Torvmyrer innen Kartbladet Nannestads område G. E. Stangeland 1892

787

Trygghet i samhold Stjørdal Brannkasse 150 år Stjørdal Brannkasse / Ole Teodor Hofstad 1988

788

Trøndelags historie Landskapet blir landsdel – fram til 1350 Tapir 2005

789

Trøndelags historie Grenda blir global – 1850-2005 Tapir 2005

790

Trønderske idrettstopper Victor Johansen – Midt-Norge forlag 1989

791

Tysklandsbrigadene 1947 – 1953

793

Tønsåsen i fortid og nåtid Lånke historielag 2005

794

Ungdomsarbeidet i Skatval 1876-1926 1926-1976 P. Aune – Peter Røkke og Ragnvald Fiskvik 1976

795

Ungdomsarbeidet i Skatval 1876-1926 P. Aune – Peter Røkke og Ragnvald Fiskvik 1926

816

Utvalgte morgen- og aftenbønner Utvalgte morgen- og aftenbønner 1867

796

Viking 1991 Nye helleristningsfunn i Trøndelag 1991

797

Ytterøy i dag Trondheimsfjordens perle Ytterøy historienemnd 2007

798

.Øyfolket – Bygdebok for Værøy Værøy Bygdeboknemnd v Dag Sørli 1976
799 .Årbokarbeiderens ABC Landslaget for lokalhistorie 2008