Årbok XIX 2009

Historisk årbok nr XIX 2009

Den lange reisa over havet til det ukjente Amerika     (Meredith Ulstad)
Et møte mellom sjø og land – marin bergkunst i Stjørdal     (Heidrun Stebergløkken)
Stjørdal brannvesen     (Hans Olav Løkken)
Anna Mogaard     (Rolf Berg)
Hollan kalkbrudd, en strevsom og farlig arbeidsplass     (Solveig Berget)
Bombefly styrtet på Strætesfjellet 1940     (Egil Rømo)
Gravminner ved Eidum     (Gunnar Leitrø)
Trefelling på gammelmåten     (Tor Bidtnes)
Vaddesålekt i Stjørdalens Blad     (Bjørn Schefte)
Martin Råvands Rivefabrikk     (Arnulf Gresseth)
Utfordringer knytta til stedsnavn som kulturminner     (Bjørn Roar Krogstad)
Å gamlast va’n Sivert Hansa!     (Alf Roar Olsen)
Fotballklubben Fram     (Torbjørn Øyan)
Bjelkehodene i Værnes Kirke     (Kalle Sognnes)
Flinten i Halsøen var ballast fra seilskuter     (Jan Erik Sundøy)
Fra øks, svans og barkespade til motorsag og hogstmaskin (Gunleif Krogstad)
Innvandrere og holdninger     (Tormod Røe)
Å vokse opp som norsk i Amerika     (Jon Satrum)
Merakerbrev fra 1908 og 1909     (Alf Roar Olsen)