Årbøker fra Stjørdalsområdet

 

Nedenfor finner du innholdsfortegnelser for følgende årbøker, utgitt av Historielagene i Stjørdalsbygdene v/Årboknemnda:

Historisk årbok 1982 –
…..Merakerbanen 100 år
Historisk årbok 1986
Historisk årbok 1987
Historisk årbok 1988
Historisk årbok 1989 –
…..Minner fra krigstida 1940 – 1945 (1989)
Historisk årbok 1990
Historisk årbok 1991 – Krigsminne
Historisk årbok 1992
Historisk årbok 1993 (ikke utgitt)
Historisk årbok 1994 (ikke utgitt)
Historisk årbok 1995 (ikke utgitt)
Historisk årbok 1996
Historisk årbok 1997 (ikke utgitt)
Historisk årbok 1998
Historisk årbok 1999
Historisk årbok 2000 (ikke utgitt)
Historisk årbok 2003
Historisk årbok 2001
(ikke utgitt)
Historisk årbok 2002

Historisk årbok 2004 (ikke utgitt)
Historisk årbok nr XIV
2005
Historisk årbok nr XV 2006
Historisk årbok nr XVI 2007
Historisk årbok nr XVII 2008

Historisk årbok nr XVIII (ikke utgitt) 
Historisk årbok nr XIX 2009

Historisk årbok nr XX 2010
Historisk årbok nr 21 2011
Historisk årbok nr 22 2012
Historisk årbok nr 23 2013
Historisk årbok nr 24 2014
Historisk årbok nr 25 2015
Historisk årbok nr 26 2016
Historisk årbok nr 27 2017
Historisk årbok nr 28 2018
Historisk årbok nr 29 2019
Historisk årbok nr 30 2020
Historisk årbok nr 31 2021 –
 …..Uten lastebilen stopper Norge
Historisk årbok nr 32 2022
Historisk årbok nr 33 2023

Historisk årbok nr 33  2023

Forfatteromtaler
«Det var en gang» – Folkeavstemningen om evt. norsk medlemskap i EEC/EF  –  Jon-Anders Myrvang
Dagbok fra våren 1940  –  Bertha Torjusd. Skjerkholt Børset
Mælen Bru  –  Bjarne Vestmo
Aasbakkgrendens maskinlag 1947-1957  –  Arne Moksnes
Slottsdramaet Lucie  –  Ole Hammer
Da stjørdalsordføreren fant bilde av oldemor i fotoarkivet  –  Jan Erik Sundøy
Skjelstadmarkveien  –  Ellen Gjersing
Skiferindustrien i Stjørdal  –  Bjørn Sten
Familien Jullum og tvangsevakueringa av Finnmark  –  Jon Jullum
Min tid til sjøs  –  Svein Belsvik
1917  Den tyngste børi  –  Hans Olav Løkken
Historien om en gammeltraktor på Skatval  –  Egil Rømo
Gilbert Riswold  –  Tormod Røe
Sortasringen  –  Gunnar Leirtrø
Hoppbakke i Prestmoen  –  Bjarne Vestmo
Meraker-Brev 1922 og 1923  –  Alf Roar Olsen
Ei redd lita jente, en øyeskade og en krig  –  Hanna Krislok Skogan
Radio Stjørdal/Radio Trøndelags historie – slik jeg husker den  –  Steinar Vigen
Auran bygdeborg på Skatval  –  Jan Mæresmo
Hans Hagerup Dahl, siste «lægdkaill» i Sortasgrenda  –  Roar Aarnes
Bruket  –  Kjell Håve
Mimregjengen trådte sine barnesko på «Bruket»  –  Arne Brunes

Historisk årbok nr 32  2022

Forord – Jon Loar Fiskvik
Forfatteromtaler
Marit Gran – Sigurd Røvik
Stjørdal Arbeideridrettslag (1933-1955) – Steinar Vigen
Passbåt fra Prestmoen – Bjarne Vestmo
Ivar Bremset – Per Håpnes
Hilmar Hårstad, 1919-2002 – Egil Rømo
Brødrene Bjerkli har bygget firmaet stein på stein – Arne Brunes
Post-Robert – 46 år i postvesenets tjeneste – Roar Aarnes
Erling Arnfinn Kvål – Gunnar Leirtrø
Endelig til lå smile av – Bjarne Vestmo
Tverås Maskin – «firma dag og natt» – ArnulfGressethI
Planlagte fortifikasjoner i Lånke og Stjørdal etter andre verdenskrig – Anbjørn Viem
På sporet av oldtidsgården Hoset – John E Moum
Karl Bentzen: Fyrbøtar og SS-mann som oppdaga Hosetfeltet
–  Torvald Sund
Da strømmen kom til Ytteråsen – Gunnar Leirtrø
Martin Moe – forsker og vitenskapsmann – Aud Elin Lyngstad
Ingvar Bjørseth – Bonden og søndagsskolelæreren på Moum Nordre – Per Håpnes
Gunnar H. Kyllo – Tormod Røe
Holmberget – «Nytt friluftsområde med gammel husmanns-
plass» – Arne Moksnes
Forsøksgården – endring av navnet Kvithammer til Kvithamar –
OIav Arne Bævre og Kåre ForbordI
Prestmoen-grus bygde Stjørdal – Bjarne  Vestmo
Da tyskerne jaget familien Moksnes bort fra gård og grunn i Stjørdal – Steinar Vigen
Snøfonn på soverommet – Bjarne Vestmo
Svea – Jon Jullum
Millionarv til Lånke? – Roar Aarnes

Historisk årbok nr 31  2021

Uten lastebilen stopper Norge  –  også i Stjørdalsbygdene

Forord og «om boka» – Alf R.  Olsen
Om transportnæringen i dalføret:
Uten lastebilen stopper Norge – Arnulf Gresseth
En kronglete sti blir til kjørevei og mellomriksvei – Alf Daniel Moen
Sangen om Mellomriksveien – ukjent
«Det var mye rart å se på veiene på seksti- og syttitallet» – Arnulf Gresseth
Tømmertransport med lastebil – Gunbjørn Beitland
Dagens effektive tømmertransport – Arne Brunes
Gammel jegermarsj fra lasteplanet – Arnulf Gresseth
Lastebileiere i gamle Hegra Herred
Lastebileiere i gamle Lånke herred
Lastebiler får innpass i Lånke – Jan Hoås
Da Thomas Dybwad skaffet seg sin første lastebil – Terje Julseth
Sjølsagt – et enkelt yrkesvalg – Gunnar Leirtrø
På samme arbeidsplass i 56 år – Per Håpnes
Janna Dybwad bak rattet i lastebilen i nærmere 40 år – Egil Rømo
Lastebileiere i gamle Skatval herred
Skatval transportforening – Jon Loar Fiskvik
Lastebileiere i gamle Stjørdal herred
Stjørdal Transportsentral – Thomas Hegseth
Magnar Westgaard hjalp flyktninger og jøder over til Sverige – John Atle Krogstad
Lastebileiere i Meråker kommune
Transportssentralene – Tormod Røe
Det meste begynner i det små – Hernes AS – Svein K. Henden
Hermann Jensen – et liv med biler – Finn Wold
Kjell og Kåre Kvål – Tormod Røe
Einar og Toralf Wold – Alf Roar Olsen
Lastebiler og sjåfører i Meråker – Helge Kringtrø
Busstransporten i Stjørdal
Fra bygdeskyss til «AtB» – Klas Kolden

 

Historisk årbok nr 30  2020

Tyvlånte hest etter militær ordre – Sigurd Røvik 
Fundtaunmesteren og hans klokker – Alf R. Olsen 
Dyrlege Flønes – Per Agnar Auran
Feltprest-tjenesten i HV 12 Værnes Garnison – Per Håpnes 
Forløper til Stjørdal Næringsforum / Næringsforeningen i Værnesregionen – Jon Jullum
Minner fra Elvran skole 1967 – 1984 – Liv (Wick) Movik
Bergitte – taus og mor – Aida, Malmfrid, Jorunn og Karin
Et 75-årsminne – Bjørn Myrvang
Oleanna Veiseth – «artilleristenes mor» og kvinnen bak «Øyanmoens Oase» – Roar Aarnes
Ragnar Halle – et tilbakeblikk – Jan Hoås
Gammel Samvirkelaget – Jorunn Øien
Et helt vanlig liv – litt utenom det vanlige – Gunnar Leirtrø
Meraker-Brev 1920 – Alf R. Olsen
Bonden og botanikeren Arnt Steinvik – Per Håpnes
Kristian «Dalom» – Sigurd Røvik
Uhyggesnatta i Lånke – Gunnar Leirtrø
Stjørdal Ungdomslag og lagshuset Sagatun – Jon Jullum 
Arild Holm, hæsjguten som ble alpinstjerne – Steinar Vigen
Fotfolket fra Lånke – Roar Aarnes
Tre kvinneskjebner fra Skjelstadmark – Knut Haugen

 

Historisk årbok nr 29  2019

Ludvik Buland – en kjempe fra Skjelstadmark ved Stjørdal  (Kåre Børseth)
En ren tilfeldighet! historia om hvordan mesterklokka kom heim  (Alf R. Olsen)
Lungesyke barn ble delvis isolert i barnehjemmene på Kleivan  (Jan Hoås)
Gårdssmier i Stjørdalsbygdene  (Bjørn Sten)
Kvikkleire  –  en grusom nabo når den blir sluppet løs  (Jan Hoås)
Egil Weiseth  –  en luftens helt  (Tormod Røe)
Meraker-brev 1919  (Alf R. Olsen)
Ing Trygve Kittelsen – mannen som ville skape industrieventyr i Lånke  (Roar Aarnes)
Juløya – fra husmannsplass til handverks. og forretningsvirksomhet  (Arne Moksnes)
Ford/Fordor standard sedan 1937-modell  (Rollaug Korstad)
Den beste julegaven  (Bjarne Vestmo)
Malvik-krysset – Selbuvegen og et beskjedent forkeslag  (Gunnar Leirtrø)
Påsketur til Storskarven. Minne fra 55 år tilbake  (Ottar Malvin Bjerkås)
Husmennene og deres stilling på Skatval  (Anne-Mari Fiskvik)
Husmannsgutten fra Dybvadsgrenda som ble en sentral skikkelse blant borgerskapet i Trondheim  (Roar Aarnes)
Utbygging eller vern? – historien om Vikanfjæra  (Arne Moksnes)
Gaupstokken  (Harald Storflor)
Sliten, før og nå  (Bjarne Vestmo)
Odd Håve  –  musikant  (Jon-Anders Myrvang)
Sverre Fordal. Et kommunalt og sosialt liv  (Tormod Røe)
Karolinernes felttog i 1718  –  konsekvenser i Stjørdal  (Bjørn Steen, Tommy Husbyn og Helle Vangen Stuedal)
Gartnerhallen Stjørdal  –  fra 1954 til 1999  (Jon Jullum)


Historisk årbok nr 28  2018

Kinoen, lensmannen og kinobussen  (Arnulf Gresseth)
Fangeleiren ved Reppeskrika (Gunnar Leirtrø)
1948 Herren sparte dem for ensomheten (Hans Olav Løkken)
Meraker-Brev 1918  (Alf R. Olsen)
Bjørdalen/Koksåsen (Jon Jullum)
Blåsemusikk i Stjørdal (Helle Vangen Stuedal)
Historien om erkebiskop Erling Eidem og hans besteforeldre fra Lånke  (Roar Aarnes)
Tangmoen-erindringer  (Steinar Vigen)
Kilbygdens lysverk  (Harald Storflor)
Glimt fra Lånke «fær i ti’n»  (Roar Aarnes)
Husåsen som speiderhytte  (Jon Jullum)
Kirker i amerika med navn fra vårt nærområde del III av III  (Hans Olav Løkken)
Sølvgruva i Svulluskaret  (Jan Hoås)
Stjørdalens Folkehøiskole – eit 150-års jubileum (Jon Grønlid)
En bauta fra Hegra  (Gunnar Leirtrø)
Trekk fra virksomheten i Stjørdal Arbeiderlag fra 1945 fram til 90-årsjubileet 1996  (Kåre Børset)
Hieronymus Heyerdahl  (Jon Jullum)
«Den lærde norlandspresten» som tråkket sine barnesko på Bergsbakkan i Sortasgrenda (Roar Aarnes)
Utedasser  (Arnulf Gresseth)

Historisk årbok nr 27  2017

Norges første kvinnelige major i Luftforsvaret  (Kjell Arnfinn Aune)
Faskiner og silokniv  –  sopelimer og flaggstenger …  (Gunnar Leirtrø)
Hell  –  i et historisk perspektiv  (Jan Hoås)
Gata slik jeg husker den  (Steinar Vigen)
En arbeidets adelsmand  (Sigurd Røvik)
Meraker-Brev 1917  (Alf R Olsen)
Per Morten Gresseth  –  et aktivt liv  (Tormod Røe)
Minner fra krigen  (Kåre O Skolmlie)
Kirker i Amerika med navn fra vårt nærområde  (Hans Olav Løkken)
Armfeldts karolinere i Hegra høsten 1718  (Sigurd Røvik) 
Åse Siri Holm Lawson  (John A Håve)
Da begravelsen foregikk fra heimen   (Arnulf Gresseth)
En av de siste arbeiderne i kalkbruddet  (Ansgar Aasvang)
Stor-isgangen i Sona 8. januar 1957  (Ottar Malvin Bjerkås)
Kåseri Teveltunet 2005  (Bjarne Vestmo)
Turistmagneten Fersdalen  (Heidi Bjørnås)
Gamle kjøretøy og hestegreier  (Gunnbjørn Fiskvik)
Handelsvirksomhet på Skatval fra 1800 og frem til vår tid  (Per Røkke)
Handel: Ernst Wensell  (Grethe Hegge)
O. Aavik, landhandel, Langstein  (Else Solvoll)
Ole Kristoffersen Mæhre  –  kjøpmann og gårdbruker  (Magnus Fiskvik)
Søren Larsen Tvete og Tvete Landhandel  (Svanhild Salberg)
Meieridrift i Skatval  (Olav G Alstad)
Fra Meråker til Trondheim på 12 timer  (Alf R Olsen)

Historisk årbok nr 26  2016

Mitt liv som sjømann   (Villy Kaspersen)
Storflom i Sondalen   (Sigurd Røvik)
Stjørdal Tomteselskap   (Klas Kolden)
En foregangsmann i trafikkens tjeneste   (Jan Hoås)
Kirker i Amerika med navn fra vårt nærområde   (Hans Olav Løkken)
Et eventyr fra virkeligheten   (Guri Husbyn)
Da krigen kom til Lånke   (Eirik Sjømæling)
Ungdomslaget Fram  –  130 år i 2014   (Arne Moksnes)
Meraker-Brev 1915 og 1916   (Alf R. Olsen)
Da Asbjørn tok et horn for mye   (Bjarne Vestmo)
Fra Halvor Hellbergs opplevelser som sjømann   (Steinar Vigen)
Hegra private realskole 1945-47   (Ragnhild Lillebo og Bjørn Myrvang)
Sagnet om Bruåskjerka   (Tor Bidtnes)
Krigen nordpå   (Gunnar Leirtrø)
«Ferdighusfabrikken» i Sona   (Sigurd Røvik)
Notlaget Viking 1913 – 1954   (Arne Moksnes)
Brannen på Gamle Stjørdal Samvirkelag   (Svanhild Kristin Hjelseng)
En liten kvardagsprat mellom Petter Dybvad og Gunnar Leirtrø   (Gunnar Leirtrø)
Det gamle lakseklekkeriet i Lauvlimoegga   (Per Olav Horten)
Gleder, sorger, ulykker og sånn   (Toril Kokaas Lervold)
Min far Egil Edvin Kokaas   (Toril Kokaas Lervold)
Stjørdal Pensjonistkors historie   (Steinar Vigen)
Gud i burgunder fløyelskasse   (Bjarne Vestmo)

Historisk årbok nr 25  2015

Meråkerbanen  Trondheim – Storlien  (Tormod Røe)

Historisk årbok nr 24  2014

Meråker-Brev 1914    (Alf R Olsen)
Små glimt om levevilkår og samliv i middelalderen    (Gunnar Leirtrø)
Øl  –  verdens eldste kulturdrikk    (Morten Granås)
Den norske brigades 2. Bergkompani til Finnmark 1944-45    (Ivar Forbord)
1814 Eidsvollsmenn tilknyttet Stjørdal    (Hans Olav Løkken)
Minneoppgave for eldre 1981    (Mathilde Raadal)
Olaf Skulbørstads skibragd i Husebybakken    (Steinar Vigen)
Olaf Moksnes  –  Stjørdalens store sykkelrytter    (Steinar Vigen)
Anders Opems utrolige løperkarriere    (Jon Jullum)
En seiglivet trønder  –  fra Meråker    (Jon Loar Fiskvik)
Barnehistorier fra virkeligheten    (Toril Kokaas Lervold)
Johan Nikolaus Bremset  –  Nøytralitetsvakt og frihetskjemper januar – juni 1940    (Gunnar Bremset)
Veier, kommunikasjon    (Jan Hoås)
Flystyrt ved Borås    (Lars Skjelstad)
Sykkelmakeren i Hognesaunet    (Bjarne Vestmo)
Bilen som fikk kjørt seg    (Bjarne Vestmo)
To parallelle livsløp    (Solveig Bergent)

.

Historisk årbok nr 23  2013

Rikke Sofie Moksnes  –  En foregangskvinne på Stjørdal   (Steinar Vigen)
1683  –  Norges første kvinnelige lensmann   (Hans Olav Løkken)
Et tidsbilde 25 år etter at stemmerett for kvinner ble vedtatt   (Hans Olav Løkken)
Sommerjobb på Nordlandsbanen 1963 (50-års jubileum)   (Jarle Willy Strid)
Meråker-Brev 1913   (Alf R. Olsen)
Minner fra  –  og om  –  kaia på Langstein   (Karl H. Brox)
Flaggstanga  (Tor Gjæver Pedersen)
Ferjetragedien i Stjørdalselva 1753   (Jan Hoås)
«E det du som fer son?»   (Magnar B. Rønning)
Med fantasi og lek  –  i ramme alvor   (Agnes Husbyn)
Tore Vollan  –  Hæsjguten som gjorde Amerika   (Steinar Vigen)
Verdens eldste trær  –  i Snasahögarna? «I granars skugga härskar evigheten»   (Tormod Røe)
Beskrivelser av alle fiskevatn og tjønner på Leksdal statsalmenning   (Lennart og Ludvik Elvertrø)
Husmannsplass fra Lånke til museet på Sverresborg   (Oddny Heimstad)
Olav Johannes Køhler (09.01.1873 – 1957)  –  Smeden og gründeren   (Knut Harald Køhler)
De reiste til Amerika   (Gudmund Inge Julseth)
Serine Mæhre   (Lokalhistoriewiki.no)
Gråtassen som erobret landbruket   (Arnulf Gresseth)
Jon Leirfall  –  slik jeg minnes ham   (Tormod Røe)
Historien om Hebos  –  eller: Hvordan tre karer skapte Prestmoens største arbeidsplass ut av ingenting annet enn sine egne evner   (Bjarne Vestmoe)
Da Øvre Stjørdal var egen kommune   (Tormod Røe)
1888  –  Da månen datt ned i Trøndelag   (Hans Olav Løkken)

.

Historisk årbok nr 22  2012

30-årsjubileum for Årboka. litt om begynnelsen   (Tormod Røe)
Kalle på Reina   (Arnulf Gresseth)
Kolanordmenn   (Webjørn Berg)
Starten og utviklingen på Stjørdal samvirkelag for 75 år siden   (Rolf Berg)
Noen beretninger fra Grini ved juletider i 1944   (Terje M Julseth)
Kilenot-fiske etter laks langs Skatvalslandet – ei viktig tilleggsnæring   (Hermann Gjerde)
Kampen om Forra   (Arne Moksnes)
Skotthyll – en gammel sport i Stjørdal   (Egil Rømo)
Mønnikhoven gjennom Stjørdalen for 400 år siden   (Hans Olav Løkken)
Skatval Samfunnshus – 50 år   (Jostein Skatvold)
Erindringer fra oppstarten av renovasjonen i Stjørdal   (Steinar Vigen)
NKS  –  Norske kvinners sanitetsforening   (Aase Fossland)
Framveksten av organisert sykepleie i Lånke   (Jan Hoås)
Tilbakeblikk på krigsårene  –  Johan Petter Fiskvik og venners
innsats for et fritt land   (Hermann Gjerde)
Stjørdal  –  Storkommune fra 1962    (Rolf Berg)
Meråker-brev 1912   (Alf Roar Olsen)
Flykapteinen fra Hegra   (Per Jevne)
Fundtaunmesteren   (Anton Pynten)
Et tidsbilde:  Seterbruket   (Jan Hoås)
Stjørdal speidergruppe av Norges speiderforbund 1920 – 2010   (Säde Rotås)
Årboka fra 1986 til i dag   (Tormod Røe)

     

Historisk årbok nr 21  2011

Siste husmann i Skjelstadmark     (Lars Skjelstad)
«Maxim Gorkij»  –  dramaet i Ishavet     (Sigurd Kleven)
Tre stjørdalinger i tjeneste for FN – i Gaza 1958-1965     (Rolf Berg)
Stjørdalsdalførets første olympiadeltaker – Oskar Midtlyng fra Skatval     (Rolf Berg)
Et tilbakeblikk på biltilsynets historie i Stjørdal gjennom 45-50 år     (Svein Laugtug og Rannveig Nordgård)
De holdt hjulene i gang     (Arnulf Gresseth)
Tordenskiold     (Hans Olav Løkken)
Randi Solem på Værnes Hovedgård     (Hans Olav Løkken)
Dialogen over grensene  –  Biskop Arne Fjellbu og Skatval-møtene    (Dagfinn Rian)
Adolf Jullum: Før i tida     (Rolf Berg)
«Born and raised in Hell» – om å vokse opp på Hell, i Norges hjerte     (Ole O Moen)
Ulstadfoss Kraftstasjon – en viktig epoke i Hegras historie     (Arnulf Gresseth)
Jernhistorien i Stjørdalen    (Arne Espeland)
Salget av kongeallmenningen i Meråker i 1799     (John Wold)
Norskamerikaneren Johan J. Eidum     (Egil Rømo)
Lokalhistorie med revyøyne     (Gunnar Leirtrø)
Kopperå kapell – Hvordan det gikk til at Kopperå fikk eget kapell i 1936     (Bjørn Roar Krogstad)
Fiske- og fangstinnregninger i eldre tid     (Per Olav Horten)
Kvithamar  –  Statens forsøksstasjon i grønnsakdyrking 1923 – 1977     (Olav Arne Bævre)

     

Historisk årbok nr XX 2010

Jesper – forum for jazz – de 10 første årene     (Jon-Anders Myrvang)
Fra Stjørdalens Kinematografteater i 1910 til Stjørdal kommunale kino i 2010     (Christine Schefte)
Julefeiring i aksemaktenes frie konsentrasjonsleir på Tangen – Gripende høytidsstemning i steintørkeriet     (Ragnvald A Kvingedal)
Ole Iversens minner fra unge år     (Ole Iversen)
Hvordan en syvåring opplevde krigsutbruddet og fem års okkupasjon     (Torbjørn Øyan)
Fløtning i Forravassdraget     (Bardo Stokke)
Den siste eremitt     (Hans Olav Løkken)
Meraker-Brev fra 1910 – Utdrag fra korrespondentbrevene til Decora-Posten og Fremad i Amerika     (Alf Roar Olsen)
Meråkerleia – den mest brukte pilegrimsleia østfra     (Alf Roar Olsen)
Skihopperen Rolf Åge Berg     (Egil Rømo)
Vaddesålekt i Stjørdalens Blad     (Bjørn Schefte)
Olympieren Tor Richter     (Rolf Berg)
Ferdaminne – 150 år etter     (Tormod Røe)
Kirke på Husbyjordet vedtatt allerede i 1922     (Jan Erik Sundøy)
Hva fire gamle brev kan berette     (Birger Moksnes)
Mine 25 år på Aglo     (Bjørn Hesselberg)
Murkaill     (Arnulf Gresseth)
Da Thomas Dybwad skaffet seg sin første lastebil     (Terje Julseth)
Meråker – bygda som lå øde i 200 år – og hva stadnavna kan fortelle om det?     (Bjørn R Krogstad)
Mitt liv med historielaget     (Olav Vinge)
Litt om samarbeidsavtaler i Stjørdal kommunestyre     (Einar Wollebæk Andersen)
Da lyset kom til Forradal     (Arnulf Gresseth)

    

Historisk årbok nr XIX 2009

Den lange reisa over havet til det ukjente Amerika     (Meredith Ulstad)
Et møte mellom sjø og land – marin bergkunst i Stjørdal     (Heidrun Stebergløkken)
Stjørdal brannvesen     (Hans Olav Løkken)
Anna Mogaard     (Rolf Berg)
Hollan kalkbrudd, en strevsom og farlig arbeidsplass     (Solveig Berget)
Bombefly styrtet på Strætesfjellet 1940     (Egil Rømo)
Gravminner ved Eidum     (Gunnar Leitrø)
Trefelling på gammelmåten     (Tor Bidtnes)
Vaddesålekt i Stjørdalens Blad     (Bjørn Schefte)
Martin Råvands Rivefabrikk     (Arnulf Gresseth)
Utfordringer knytta til stedsnavn som kulturminner     (Bjørn Roar Krogstad)
Å gamlast va’n Sivert Hansa!     (Alf Roar Olsen)
Fotballklubben Fram     (Torbjørn Øyan)
Bjelkehodene i Værnes Kirke     (Kalle Sognnes)
Flinten i Halsøen var ballast fra seilskuter     (Jan Erik Sundøy)
Fra øks, svans og barkespade til motorsag og hogstmaskin (Gunleif Krogstad)
Innvandrere og holdninger     (Tormod Røe)
Å vokse opp som norsk i Amerika     (Jon Satrum)
Merakerbrev fra 1908 og 1909     (Alf Roar Olsen)

    

Historisk årbok nr XVII 2008    

«Ei lenke mellom landene lagt» – E14 – 1858-2008     (Bjørn Roar Krogstad)

    

Historisk årbok nr XVI 2007    

Hotell i særklasse     (Arnulf Gresseth)
Meråker historielag 50 år     (Tormod Røe)
Tømmerfløting anno 2005     (Arnulf Gresseth)
Jakt og fangst i Lånke på 30-tallet     (Konrad Størseth intervjuet sommeren 2000 av Ragnar Olsen)
En flukt til Sverige under krigen     (Konrad Størseth intervjuet av Ragnar Olsen, mai 2000)
Oppvekst i Lånke på 30-tallet     (Konrad Størseth intervjuet sommeren 2000 av Ragnar Olsen)
Johan Johnsen Belsvik – Lederskikkelse i arbeiderbevegelsen i Skatval     (Leif Alstadhaug)
Kullseiling i 1888     (Utdrag fra dagboka til Johan L Fløan (d.e.))
Prestevegen fra Jøsåsen til Værnes     (Sverre Brekk)
Tormod Ertsgård – en livsglad nittifemåring     (Egil Rømo)
Ein spesiell juleaften på Skeisås år 1917     (Mette Aasen)
En utvandrerhistorie fra Forradalen     (John Ole Fossbakk og Alf Roar Olsen)
Stjørdalsutstillingen 1935     (Johan L Fløan (d.e.))
Jørgen K Myran     (Randi Marit Myran Hofstad)
Meraker-Brev fra 1907     (Alf Roar Olsen)
Skysstasjonene     (Sigurd Røvik)
Ole Hansen Sagen     (Tormod Røe)
Gammelvegen By – Berri     (Rolf Berg)
Husby i Stjørdal – gård og landskap gjennom 3000 år     (Merete Moe Henriksen)
Slaget i Tangskogen     (Rolf Berg)
Litt historie om Elvran skysstasjon     (Johan Arnt Elverum)
Mælan vestre     (Nils Prestmo)
Vaddesålekt i Stjørdalens Blad     (Arnulf Gresseth)
Utvandringen     (Jo Ann Sadler, oversatt av Ane Mali Fiskvik)
Skolevei med forviklinger – Ole Johan Alstad forteller     (Sigurd Røvik)
Kammerset     (Gunnar Leirtrø)

    

Historisk årbok nr XV 2006    

Sånn va det på Stjørdal stasjon
Historien om Kalådammen
Fergemannstua og Huus på Hell, to sentrale knutepunkt
Da Skjelstadmarkingene spikret sildekasser
Vaddesålekt i Stjørdalens Blad
Skal vi kalle Schørrdar’n Hell?
Schørrdar’n, Midtsandan, Hundhammeren. Noen betraktninger om navn
En norsk sjømanns krigshistorie
Kristian Karlsen Berg
Meråker i Amerika – 140 år etterpå
Minne frå Skjeldstadmark
Til Tyskland for freden
Ei gruve og dens menn
Da Jakob Slottvolden var rorskar for Dronning Maud
Steinbrudd på Røkke i bronsealderen?
Uhell ved toppen av Storskarven
H.M. Kongens Garde og Leirsamlingen 1856  

 

Historisk årbok nr XIV 2005    

Med krigen på stuggutrappa – Grensevakta i Stjørdalen – 1905     (Bjørn Roar Krogstad)
Prolog
Første del
Forholdet mellom Norge og Sverige våren 1905
Lokale stemninger
Folkelig begeistring
Fra begeistring til bekymring
Svenske myndigheters svar på sjuendejunivedtaket
Militære planer i Sverige
Svensk militær virksomhet
Norsk militær aktivitet på forsommeren i 1905
Hverdagsliv i forandring
Dagliglivets trivialiteter
Grensevakta i Meraker (dikt)
Fra Koritzinskys fotoalbum
Andre del
Det spisser seg til
Regionale og lokale følger
Fra lita grend til militært midtpunkt
Gudå i 1905
Med krigen og tusen soldater på stuggutrappa
Livet ved «fronten»
Mannskapenes militære oppgaver
Etterretning
Svenske spioner
Om Gudå rauk
Opprustning i Ner-Stjørdalen
Etableringa av Tønsås-batteriet
Utbygginga av Værnes-området
Værnes-områdets rolle i 1905
Enighet i Karlstad – uenighet og heimreise i Gudå
Oppsummering
Epilog
Vedlegg
Oversikt over registrerte 1905-veteraner i Stjørdalen
Militær ledelse i Gudå i 1905
Historikk – 1905
Viktige kilder/litteratur
Personnavnregister
Stedsnavnregister
Det militære styrkeforholdet Norge – Sverige    

    

Historisk årbok 2003      

Fra ei kiste på Lerfald Mettistu’n     (Ole A Lerfald)
Elva med feil navn     (Bjørn R Krogstad)
Namnet Stjørdal     (Nils Nystu)
Sagnet om Folvik     (Hans Olav Løkken)
Bygdeoriginalen «Drøs-Jo»     (Terje M Julseth)
Livet ved Åstjønna     (Odd Rossing)
Bøddelens prisliste     (Hans Olav Løkken)
Den siste henrettelsen på Langøra     (Jan Hoås)
Tilbakeblikk     (Solveig Berget)
Midtsommertreff på «Dansarberget» for 3000 år siden     (Torbjørn Aasvang)
Middelalderkirker i Stjørdalen     (Dag Bertelsen)
Stjørdals-sangen     (Ivar Nilssen Værnesbranden)
Askeladden Ole Rise     (Hans Olav Løkken)
Wanamingos hundreårsjubileum 1903 – 2003     (Gary Bakko)
Rasjoneringstider     (Pål Sandberg)
Sølvskatten i Leksdal almenning     (Hans Olav Løkken)
1905 i Meråker og resten av Stjørdalen     (Bjørn R Krogstad)

 

Historisk årbok 2002      

En annerledes jul, julen 1945     (Leif Draveng)
Martin Moe – samleren, granskeren     (Kjell Erik Pettersson)
Livet ved Åstjønna     (Odd Rossing)
«Son koinn de vårrå»     (Sigurd Røvik)
Mimredikt     (Solveig Berget)
Godmodige Gudmund     (Bjørn R Krogstad)
Skatvalsangen     (Asbjørn Bakken)
Den kaldeste dagen jeg husker     (Bjørn Krislok)
Barndomsminner fra 1940-åra     (Solveig Berget)
Selbuskogen og beboerne på Dammen     (Terje M Julseth)
På sporet av første Skatvals-bonden     (Torbjørn Aasvang)
Prestgårdshagen på Værnes     (Siri Schrøder Vesterkjær)
Livet som revefarmer i Hegra     (Kjell Håve)
Bygdesagnet om «Håkkåskrinet»     (Sverre Brekk)
Innhold i årbøkene 1982 – 1999     (John Wold)

    

Historisk årbok 1999    

På leiting etter det som soga seier: I Jon Leirfalls fotefar gjennom norsk politisk historie     (Kjell Håve)
Historikeren Jon Leirfall in memoriam     (Jørn Sandnes)
Styreformannen     (Olav Gorseth)
Jon Leirfalls 100-årsdag     (Guttorm Hansen)
Mennesket Jon Leirfall. Noen personlige betraktninger     (Sigurd Røvik)
Til mor Råen på 80-årsdagen 15. februar 1948     (Sara Råen)
Minne-dikt. Naturkatastrofen i Skjelstadmark 14. september 1962     (Hjørdis Frigaard)
Prolog ved kretsmøtet for N-T krets av Norges husmor-forbund 20. juni 1935     (Sara Råen)
Spredte minner fra krigstiden 1940 – 45. Utsiktspunket er i det vesentligste Sve, Skatval     (Helge Vikan)
Med Tormod Morset på en lang «krigssti» – i 1943     (Odd Guldahl)
Små glimt fra såmannen Ole Vigs liv 6.2.1824 – 19.12.1857     (Kjell Erik Pettersson)
Nordmandssang     (Ole Vig)
6 ganger Hågen     (Ivar Berri)
Brygging av øl     (Bjørnar Fossen)
Prolog til Bangdalens skog- og landarbeiderlags 25 års jubileum 1950     (Sara Råen)
Militæret     (Erling Raavand)
Prolog ved 30-årsjubiléet for Høgtun heim, 4. september 1983 på Ljosheim     (Sara Råen)
PALESTINA – fra elvegrunn til villastrøk     (Odd Håve)
Ved slektstreff med amerikanerne Lergård juli 1980     (Sara Råen)
Lånke kirkehus 100 år     (Jan Hoås)
Du Husbymyra     (Sara Råen)
1949 – 444 notiser     (Bjørn Helge Larsen)
Chrislochslekta     (Sara Råen)
Åpning av Klingenbergheimen     (Sara Råen)
Kyllo-slekta     (Sara Råen)
Eldretreff på Leira skole onsdag 13. oktober 1982     (Sara Råen)
Festmøte på Søylen 13. august 1983     (Sara Råen)
Ved 90-årsjubileum for Beistadgrenda Misjonsforening 2. juni 1996     (Sara Råen)
Til Birgitte Skjelstad, f. Setsaas på 98-årsdagen 2. januar 1973     (Sara Råen)
Søndagen     (Sara Råen)
Prolog ved 25 års-jubiléet for Skjelstadmark Bonde-kvinnelag 7. mai 1975     (Sara Råen)

 

Historisk årbok 1998    

In Memoriam
Selbo Kobberværk på Meråker grunn     (Ivar B Evjemo)
En gudåbygg blir trondhjæmmer     (Odd Guldahl)
1948: ..det ble i den anledning fattet vedtak om å hjelpe til..     (Bjørn Helge Larsen)
I.L. FRAM – noen betraktninger fra lagets første tid     (Olav Vinge)
Bjørdalen og området omkring     (Ivar Bem)
Hegrasbygger på gullgraving i New-Zealand
Stjørdalselva stanset Armefeldt – en myte og tradisjons-fortelling     (Hans Olav Løkken)
Kongebesøket ved Ingstadkleiven fort     (Sigurd Røvik)
Rovfuglefangst – ei viktig attåtnæring i forrige århundre     (Jon Peter Stav)
Seterliv på Leksdal almenning 1909-1946     (Margit Alstad)
Da Armfeldt for forbi – Meråkerbyggenes møte med krig for 280 år sia     (Bjøm Roar Krogstad)
Fergemannen     (Georg Sjaastad)
Bautaen på Vikåsen     (Tormod Aune)
Slagbjørnen ved Homyra     (Konrad Størseth)
Jøssingrenn i Lånke     (Pål Sandberg)
Sagnet om Gravtjønna     (Melvin Møtås)
Mellomriksvegen over Storlien     (Tormod Nordmark)
Storflommen 1947      (Odd Hofstad)
Håkon Sonbjørg – Grunnleggeren til Aasen & Five A/S     (Sigurd Røvik)
Åpner han kottdøra så skyt’n!     (Svein Karsten Henden)
Om koppevaksinasjonen i Nordre Trondhjems Amt     (Jon Peter Stav)

    

Historisk årbok 1996    

Krigsminne III     (Rolf Trøite)
Gravferd i fjellet     (Rolf Trøite)
Elektrisk lys og kraft i Hegra     (Etter Johan Petter Trøites notater)
Nogle erindringer fra min Lensmandstid     (Lensmann John Nielsens etterlatte skrifter)
Slutning     (Roif Trøite)

    

Historisk årbok 1992    

Kort beskrivelse over Størdalen     (Børre Henrich Rachløw, med innleiing av lærar Nils Hallan)
Buland grube     (Ivar B. Evjemo)
Skoler og Opplysning     (Gar Egil Garåsen)
Da jordmorvesenet kom til Stjørdal     (Jon Peter Stav)
Skiferindustrien i Stjørdal     (Ivar B. Evjemo)
Husmannsplassen Kolbulandet i krig og fred     (Per Larsen)
Kommandantboligen i Hegra og de som bodde der     (Randi Solberg)

 

«Krigsminne II» 1991     (Rolf Trøite)

Våre falne
Nøytralitetsvakt og krig
Meddelelse fra politimester og ordfører
Instruks for de tyske soldaten
På flukt til Sverige 1940 – 45
Etterlysninger
Statsforvaltningen
Den kommunale forvaltning
Fra nyordningen 1940
Kunngjøring fra fylkesmann Berger
Påbud om innlevering av radioapparater
Utskrivning til arbeidsinnsats
Skoleklassen på tur 17. mai 1944
Beslag og inndragning av bøker
Sluttrapport om «Tirpitz»
De illegale avisene
Foreningslivet i Hegra
Befalskontroll/politikontroll
Arbeidstjenesten
Gammelt nytt – i korte og spredte trekk
På «Verket» i Kopperå under okkupasjonstida
Rinnans negative spill
Henry Rinnans luftetur
Et av Karl Addings nidingsverk
Politiske fanger og gisler
Dagboksnotater fra Grini
Landssvikoppgjøret
Tanker om taperne
Atter i Øst-Finnmark    

    

Historisk årbok 1990    

Sagn fra Hegra – belyst av jordfunn og sprogforskning     (Einar Hermstad)
Frå Steinviksholm til Hegra festning     (Jon Leirfall)
Litt om John Pulden – forfatteren av Puldens dagbok     (Tormod Røe)
Puldens dagbok      (Avskrift ved Helge Kringtrø)
Sup-klokker i Skatval     (Arne Forbord)
Leksdal skytefelt 1894 – 1988     (Oddmund Rønning)
Hvorfor stod slaget på Stiklestad og ikke i Stjørdalen?     (Jon Leirfall)
Krigen i Nord-Norge i 1940     (Karl Myhr)
Notater fra en dagbok 1940 – 45     (Bjarne Værnesbranden)
Mennesker jeg møtte, den gamle husmann     (Karl Myhr og O.K. Mæhre)
Einar Berg, 1883 – 1953      (Margrete Berg-Sævik)
Harry Walmsleys beskrivelse av bombeangrepet mot Tirpitz 29/4-42     (Nedskrevet av Johan Øyan)
«Gammelkaret» ved Sandfærhus     (Bjarne Værnesbranden)
Bilder fra anlegg i Meråker     (Tormod Røe)
Et brev til Hegra     (Skrevet av T.P. Kulaas – Minnesota 1881)
Skjelstad kirke     (En orientering av Lars Skjelstad)
Reppe Teglverk     (Ole Veisæt)
Livsvisdom på ølboller     (Jon Leirfall)
De gamle grensene for Bruås og Rauå almenning     (Etter Lorentz Mobjørg’s notater)

    

«Minner fra krigstida 1940 – 1945» (1989)     (Rolf Trøite)

Motstandsarbeidet i Milorg
Flyktingetrafikken over Meråker
Likfunn i Meråkerfjella 1943
Meråkerprestens flukt til Sverige
Unntakstilstanden 1942
Angrepet mot «Tirpitz» i Fættenfjorden høsten 1942
Allierte fly som styrtet ned i Hegra våren 1942
På flukt fra tyskere på Stordalsvolden, Meråker
Borgervakt 1943 og 1944, jøssinglister, aksjoner samt andre minner i korte trekk
Gestapos hovedkvarter i Trondheim
Møte med Henry Rinnan
Forsvaret av Hegra festning 1940
Befalskontrollen
Arrestasjon Griniopphold
Henrettelser i Kirkenes i 1943    

    

Historisk årbok 1988    

«Gammeltommas »     (O.S.)
Endringer i dyrelivet gjennom tidene     (Arne Moksnes)
Melkelønninger
En ukjent kirkekunstner     (Ivar B. Evjemo)
Dagbøkene på husmannplassen Florløft     (Sigurd Røvik)
Ellen Elverhøy Hansen     (Gunnar Aasvold)
Brenntorvdrifta i Skatval     (Peter Nordland og Arne Forbord)
Geværa på Rauåvollen     (Jon Leitfall)
Jekteskippere og storbåtførere i Stjørdal i 1800 årene     (Bjarne Værnesbranden)
Meieriet i Skatvalsdalen     (Karl Myhr)
«Jamtskrina» – eit minne om gammel samferdsel mellom Jemtland og Trøndelag     (Jon Leirfall)
Utsnitt av A/S Meraker Brugs efterkrigshistorie     (Johs. Rindal)
Bygdedoktoren Johan Geving     (Jon Leitfall)
Lys og kraft i Meråker, før 1925     (Ola Hjulstad)
Ho Finn-Anna     (Arne Forbord)
Gammel ferdselslei fra Jemtland      (Jon Leirfall)
Noen erindringer, om gode naboer     (John Jullumstrø)
Fra Avelsgårdsnesset til Sør-Dakota     (Jon Leirfall)
Bjørn Bjørnhaugen      (Sigurd Røvik)

    

Historisk årbok 1987    

Eit hundreårsminne og drukningsulykka ved Mefordskjæret i 1823     (Peter Valstadsve)
Vilheim Sophus Hegrem     (Jon Leirfall)
Gamle gardar i setertraktene     (Jon Leirfall)
Da Stjørdal herredstyre forbaud «storbrølløpper»
Stjørdalingar på gullgraving i Yukonterritoriet      (Utdrag frå «Klondike Saga» v/Arne Forbord)
Pengeverdien i gammel tid     (Skolelærere i Stjørdalen i 1804)
Stjørdalinger som flytta til Markabygda på 1800-tallet
Skinnfelden     (Etter Oskar Alstads opptegnelser)
Brurekrona fra Holm i Hegra     (Jon Leirfall)
Uhyggelig mord på Gevingåsen     (Kaare Berg)
Ein lånkbygg som livet gjekk i vranglås for     (Etter en artikkel av Margit Krogstad Ramlo)
Ol-Nilsa, visesanger fra Selbu, omkring århundreskiftet 18-1900     (John Jullumstrø)
Blokkastøvler      (John Jullumstrø)
Karsten Ingstadløft     (Sigurd Røvik)
Da Hell jernbanebru skulle sprenges     (Olav Berg forteller)
Fotosafari tilbake til det gamle Meraker
Leirskredet i Skjelstadmark et dystert 25 års minne     (Kjell Erik Pettersson)
Hellbrua      (Jon Ås)
Geværer som er brukt og brukes idag     (Karl Myhr)
Bureisinga på Ytteråsen i 1936     (Gunn Oddrun Rønning)
Intervju med Anna Reppe, Meråker     (Bjørn Roar Krogstad og Tormod Røe)

    

Historisk årbok 1986    

Sang om Størdalshalsen     (Nils Værnes, kommentarer v/ Kaare Berg)
17. maifeiring i Skatval i 1885     (Karl Myhr)
Røddesfossen var et gammelt industrisentrum     (Fortalt av Olaf Leirheim)
Gatenavn på Husbymyra      (Ivar B. Evjemo)
Seterferdene til Bjørn Bjertemma     (Jon Leirfall)
Thranitterbevegelsen     (Peter Nordland)
Tjuvhogst i Skatvoldsskogen i 1851     (Kåre Forbord jr./ Peter Nordland)
Lånkesangen     (John B. Ekren)
Mannen som skrev Lånkesangen
Et barndoms- og ungdomsminne     (John Jullumstrø)
Gudmund Olsen Åsen – ein folkeførar      (Jon Leirfall)
På leiting etter jarnvinneplasser     (Jon Leirfall)
Bygdepolitikaren Peder Olsen Drogsetsve     (Arne Forbord)
Småstubber fra Einar Hermstads opptegnelser
John Dahl – folkedikteren som bygda glemte     (Kaare Berg)
Sagnet om Svaleskaret     (John Jullumstrø)
Skolene i Skatval     (Fra Oskar Alstads opptegnelser)
Sameparet ved Sonvatna     (Sigurd Røvik)
Blending og blendingskontroll     (Rolf Trøite)
Selbu kobberverks dammer     (Ivar B. Evjemo)
Begravelse og brennevin     (Jon Leirfall)
Hva kirkegolvet i Værnes kirke gjemte     (Kjell Erik Pettersson)
En drukningstragedie ved Halsøen     (Kaare Berg)
Da kaffedrikking var forbudt     (Jon Leirfall)
Frå ei svunnen «istid»      (Peter Valstadsve)
Hegrasbygger på gullgraving i Ny-Zealand      (Jon Leirfall)
Da piggsvinet kom til Stjørdal     (Kaare Berg)
Konfirmasjon og skole i eldre tid      (Fra Finar Hermstads opptegnelser)

    

«Merakerbanen 100 år» (1982)     (Tormod Røe)

 

 

Legg igjen en kommentar