Vardebrenning på Forbordsfjellet 08.09.2018

Dette var en gjenskapelse og et minne om den varslinga som antagelig fant sted da general Armfeldt med sine karolinere kom over grensa for å innta Trøndelag og Trondheim høsten 1718.

Program

Langs den ruta Armfeldt kom ned Verdalen, videre mot Stjørdal og til Trondheim ble det planlagt å tenne varder. Også i nord til Snåsa og sør for Trondheim skulle varder tennes.

Det var museum, historielag og andre grupper som tok på seg denne oppgaven. Bestemt dato var lørdag 08. 09. 2018. Først skulle Steinsvåttån i Verdal tennes kl. 20.30, og de øvrige vardene kl.20.31, ett minutt senere.

Forberedelser

Historielaget planla å skaffe materiale til bålet og plassering på fjellet. Hans Skjervold foreslo å spørre Skatval Landbrukslag om paller. Videre bestemte vi å snakke med Jostein Skatval om råd. Han kunne ha erfaring fra markeringa av tusenårsskiftet. For å ha det i orden med grunneier, ble Rolf Charles Berg på Kirke – Skatval kontaktet. Værforholdene ble fuktigere etter hvert, og tillatelse til brenning gitt oss av Brannvesenet. Hans Skjervold, Jostein Skatval og Jo Bjørn Skatval kjørte oppover et lass med omtrent 40 paller. En annen dag var Hans Skjervold, Torbjørn Aasvang, Jan Mæresmo og Jon Rømo på fjellet og bar pallene til bålplassen. Der ble de stablet opp klar for tenning.

Gjennomføring

Torbjørn Aasvang fikk ansvaret for tenninga. Han fikk med seg Harald Risholt, Gunnar Julseth og Jakob Grønning. Det ble tatt med bøtter, spade, slukkingsapparat og sekk med papir og småved. Stikker med hvite lapper ble satt ut for å vise vei mot bålet. Vi var svært spente på været, for det blåste sterkt på fjellet. Vindretningen var gunstig og blåste vekk fra hus og publikum. Det var gledelig at det kom ganske mye folk, ca. 30 stk. Stemningen var fin med en flott solnedgang. Litt vansker var det å tenne bålet, men kl. 20.31 flammet det opp.

Oppe på toppen kunne man se bålet på Stokkvola i Åsen. Ellers så vi bål på Strætesfjellet i Lånke og Våttåkammen ved Trondheim.

Vel en time etter tenning var bålet brent ned. Vi startet å slukke restene. Helge Oskarson hadde med to dunker med vann som kom godt med. Like i nærheten av bålet var et par dammer hvor vi også tok vann. Klokken 22.00 var vi ferdig og kunne forlate fjellet.

Alle disse som her er nevnt som bidro til at brenninga ble gjennomført, får en stor takk fra Skatval Historielag! Ellers takk til alle som møtte opp på vardebrenninga!

2. oktober 2018

Torbjørn Aasvang

Her er flere bilder fra vardebrenninga.
Fotografer: Helge Oskarsen, Ketil Iversen og Torbjørn Aasvang:

https://www.facebook.com/sonja.h.moen/videos/10211999939385531/