Tur til Hoset og Granby 12.08.2017

Historielagets årlige busstur gikk til Hoset og Granby

Lørdag 12. august 2017 arrangerte historielaget busstur til Ytteråsen i Lånke og videre til Selbu med 29 deltakere pluss sjåfør.

Turen startet fra Skatval skole kl 10 og var framme på Ytteråsen litt før kl 11. Vi startet med å gå den nå 2 år gamle kulturstien ved Hoset. Torbjørn Aasvang guidet folkene forbi gravminner fra jernalder. I en kvinnegrav fra Vikingtid var det funnet 2 skålspenner av bronse. Også ett bronsebeslag av irsk opprinnelse var verdt å nevne. Videre gikk vi gjennom et stort gravfelt fra jernalder, med graver av svært variert størrelse og form. Et annet sted langs jernalderveien hadde det foregått jernutvinning i stor skala.

Torbjørn fortalte også om et stort vitenskapelig prosjekt på Hoset først på 1970-tallet, kalt «Det nordiske Ødegårdsprosjektet.» Her deltok Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Vitenskapelige områder var historie, arkeologi og naturvitenskap (geologi, geografi, botanikk, zoologi). Undersøkelsen gjaldt gammel bosetning i marginale strøk, og hvor lenge den varte.

På den inngjerdede rasteplassen ble vi mottatt av grunneier John Einar Moum. Han hadde fyrt opp i bålpanna, og ga oss historien om Hoset sin rolle under andre verdenskrig. Det kom forsyninger opp dalen og ble lagret på Hoset. Dit kom skipatruljer over skogen fra Hegra Festning og hentet. Patruljene kunne bruke omtrent 6 timer hver vei på en slik tur. Det kunne komme til trefninger med tyskere, og en gang ble en soldat fra Skatval såret. Tyskerne oppdaget forsyningsruta og kom til Hoset. Der brente de ned lageret (et seterhus) og arresterte fire mann.

Jan Mæresmo fortalte om den gode morenejorda og de sørvendte skråningene. Dette har gitt bra grunnlag for dyrking med lett drenert jord. Bare innenfor et lite inngjerdet område og utenfor vokser det svært mange arter villblomster.

Dessverre var været grått med en god del regn. Derfor benyttet vi ikke de nye benkene og bordene til kaffepause, men tok denne i bussen før vi dro videre til Selbu. Jan orienterte om navn på gårdene nedover Ytteråsen.

Granby gård, Selbu

På Granby gård ble vi godt mottatt. Der var det flere utstillinger, den største om utvandringen fra Selbu. Inger Aslaug Granby samlet oss i den ene salen og ga oss historia om utvandringa til Amerika. I perioden 1856- 1930 var antall utvandrere så stort at det utgjorde omtrent halvparten av befolkningen i Selbu og Tydal. Første generasjon utvandrere beholdt tradisjoner og språket, og de første husene de bygde var svært enkle. Hun kom også innom Belle Gunnes, som ble kjent for sine kriminelle handlinger. Inger Granbys bestefar var 18 år i Amerika som skogsarbeider og gullgraver. Han kom tilbake og brukte «gullpengene» til å bygge opp Granby gård.

På dette tidspunkt var det nok flere som tenkte på middag, og turen gikk videre til Bjørkhov restaurant i Selbu sentrum. Alle ble med på middag og kaffe, og vi hørte bare godord om maten. Sjåføren fra Turbuss1 utførte god service under hele turen og bragte oss vel hjem.

12. august 2017
Torbjørn Aasvang

Og her er alle bildene fra den interessante turen til Hoset Kultursti og Granby gård:

   
P8120173.JPG
P8120172.JPG
P8120171.JPG
P8120170.JPG
P8120185.JPG
P8120184.JPG
P8120140-2.jpg
0
0
P8120143-2.jpg
P8120145-2.jpg
P8120148-2.jpg
P8120150-2.jpg
P8120152-2.jpg
P8120154-2.jpg
P8120156-2.jpg
P8120157-2.jpg
P8120159-2.jpg
P8120161-2.jpg
P8120162-2.jpg
20170812_113506.jpg
20170812_113419.jpg
P8120164.jpg
P8120165.jpg
P8120166.jpg
P8120167.jpg
20170812_110340.jpg
P8120183.JPG
P8120168.JPG
P8120169.JPG
P8120182.JPG
P8120187.JPG
P8120181.JPG
P8120180.JPG
P8120179.JPG
P8120178.JPG
P8120177.JPG
P8120176.JPG
P8120175.JPG
P8120174.JPG
P8120173.JPG
P8120172.JPG
P8120171.JPG
P8120170.JPG
P8120185.JPG
P8120184.JPG
P8120140-2.jpg
0
0
P8120143-2.jpg
P8120145-2.jpg
P8120148-2.jpg