Setervoller og fugleliv i Forbordsfjellet – 18.11.2014

Oddbjørn Mæhre og Melvin Mølnås

.

Det ble en flott kveld i Framlokalet tirsdag 18. november 2014. Nesten 90 personer møtte opp, så lokalet var faktisk absolutt helt fullt!

Melvin Mølnås åpnet kvelden med å gi oss et innblikk i alle de mange setervollene i Forbordsfjellet, det vil si de som var knyttet til gårder på Skatval og som stort sett lå i Skatval og Borås Almenning, men også noen i de andre inntilliggende almenningene. Han fortalte om beliggenhet, om tilhørighet og også morsomme og interessante historier om folk og dyr som hadde hatt tilhold ved disse setervollene. Svært mange er borte i dag, men vi fikk også se bilder av de som fortsatt står igjen. Melvin har jo en fantastisk oversikt over de setervollene som befinner seg i Stjørdalsområdet, men også voller i store deler av landet for øvrig. Han har besøkt ca 500 setervoller gjennom årene, og da er det klart at han har bred kunnskap om temaet, og også dyp kunnskap om de lokale vollene!

Så ble det kaffe og vafler, denne gangen tilberedt av Kari Kvål og Ragnhild Fløan.  Riktig godt!

Oddbjørn Mæhre tok så over og viste flotte bilder av alle de fantastiske fugleartene som bor og hekker i Forbordsfjellet, og også en del fra strandområdet, spesielt på Vinge. Det er utrolig mange arter man i hverdagen ikke ser eller i det hele tatt vet finnes her hos oss! Oddbjørn er en naturfotograf med stor tålmodighet og interesse for dyre- og fuglelivet i vårt nærområde.

 

Foto: Einar Hugnes

Seterkveldmøte