Setertur 17.09.2017

Skatval Historielag på setertur på Øver-Langstein

Søndag 17. september arrangerte Skatval Historielag en medlemstur til Heggesvollen og Svartåsvollen. 21 medlemmer møtte opp på Framnes for samkjøring til Langstein. Småregn og skodde gjorde nok sitt til at ikke flere møtte opp, men overraskelsen var stor da Øver-Langstein kunne by på tørre veier og oppholdsvær.

Fra parkeringsplassen gikk vi oppover langs en traktorvei til Heggesvollen, som ligger nord for Heggestjønna. Her setra Heggegårdene og Tiller på 17- og 1800-tallet. Bygningen som står på setervollen i dag er av langt nyere dato. Hytta, som står åpen, blir mye brukt av folk, og har nok benker og stoler til at alle fikk plass innadørs for å drikke kaffe og spise medbrakt matpakke.

Fra Heggesvollen fortsatte turen opp til Svartåsvollen som ligger i Åsen, men rett ved kommunegrensa. Gården Skordalen på Øver-Langstein har setra her, men sagnet sier at det har vært fast bosetting her før Svartedauden. Det fortelles at med pesten døde bosettinga ut. Ei myr like ved blir kalt for Korsmyra, og en teori går ut på at navnet kommer av at en begravde sine døde i myra etterhvert som pesten tok sine ofre. Her var det lett å grave ned sine avdøde slektninger.

På bakgrunn av at Skatval Historielag har arbeidet med merking av stiene opp til 21 av setervollene på Forbordsfjellet, Holfjellet og Øver-Langstein i sommer, vil det nok bli arrangert flere seterdager i historielagets regi.

   
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0