Møte om Tirpitz i Kirkestua, Skatval

16. januar 1942 kom Tirpitz til Fættenfjorden

og den 16. januar 2012, nøyaktig 70 år senere, kom ca 170 personer til Kirkestua på Skatval for å høre Hans Olav Løkken fortelle om begivenheten og hendelsene rundt den.

Det var besøkende både fra resten av Nord-Trøndelag og fra Sør-Trøndelag, og antallet oversteg historielagets beste forhåpninger. Temaet er tydeligvis fremdeles veldig populært, og å få det presentert av Hans Olav Løkken garanterer også en livaktig og inspirert fortelling.

På dagen 70 år etter ankomsten er historien like levende, med fortellinger om de personene som var bakgrunnen for båtens navn og de som var ombord på skipet. Videre om folk i nabolaget, og om de engelske styrkene og deres mange forsøk på å uskadeliggjøre Tirpitz, og også noen av disses skjebner i ettertid. Noen av de som fortsatt kunne huske disse dagene var faktisk tilstede, og kunne gi sine tilleggsbemerkninger og kommentarer til Løkkens beretninger.

En god markering av en sentral hendelse i Skatvals og Åsens historie, og de følger eller mangel på følger dette fikk for lokalsamfunnet og den andre verdenskrig. Bare avbrutt av en kaffepause holdt Løkken tilhørerne i ånde i omtrent 2 1/2 time, og vi takker ham for hans omfattende bidrag.

Fotos: Einar Hugnes

   
Tirpitz-1 16-01-12.JPG
Tirpitz-2 16-01-12.JPG
Tirpitz-3 16-01-12.JPG
Tirpitz-1 16-01-12.JPG
Tirpitz-2 16-01-12.JPG
Tirpitz-3 16-01-12.JPG
Tirpitz-1 16-01-12.JPG
Tirpitz-2 16-01-12.JPG
Tirpitz-3 16-01-12.JPG
Tirpitz-1 16-01-12.JPG
Tirpitz-2 16-01-12.JPG
Tirpitz-3 16-01-12.JPG
Tirpitz-1 16-01-12.JPG
Tirpitz-2 16-01-12.JPG
Tirpitz-3 16-01-12.JPG