Her finner du:

Dagens ukjente

HK0122.jpg
Bilde 4. Staselig i militæruniform, men hvem er det? Hvis du har noen tips om dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Tirsdag 6. oktober kl 1900 inviterte Historielaget til kveldsmøte om

Funn med metalldetektor på Skatval

Fornminnemøte 1

Hobbysøker Arve Solli presenterte alle funnene av fornminner han og andre i metalldetektorforeningen hadde gjort rundt om på Skatval i løpet av de siste par årene.

Deretter ga fylkesarkeolog Lars Forseth oss en bred orientering om sine erfaringer med metalldetektorsøking, og hvilken betydning dette har for våre kunnskaper om tidligere tider. Vi fikk også mye informasjon om regler og lovverk som finnes på området, noe som er viktig å kjenne til hvis man har lyst til å begynne med metalldetektorsøking som hobby.

Det var nok flere av de ca 30 deltakerne som ble inspirert av det de fortalte, og Arve Solli og de andre i foreningen tar gjerne på seg nye søkeoppdrag.

 Arve Solli                                        Ronald                                         Lars Forseth

Arve SolliRonald

Lars Forseth