Her finner du:

Dagens ukjente

HK0073.jpg
Bilde 12. Det ser ut som om en av disse tre er Johan Skjervoldsmo, men hvem er han og hvem er de andre? Hvis du har ett eller flere svar på dette, sender du det til epost grethe@7510.no. Tusen takk!

Det ble rekordoppslutning om vårt kveldsmøte med foredrag av Karl H. Brox og Knut Sivertsen med tittelen

«Mer enn Tirpitz» – Åsenfjorden under 2. verdenskrig

Mer enn 110 interesserte møtte opp, noe som oversteg våre største forventninger, og vi fikk problemer med å skaffe sitteplasser til alle, og det beklager vi selvsagt.

Men foredragsholderne innfridde forventningene! Noen skulle selvsagt ha ønsket mer om påvirkningen på det lokale samfunnet, men det er ingen tvil om at de begge, men spesielt Knut Sivertsen, hadde en fantastisk omfattende kunnskap om alle skipene og installasjonene og aktivitetene som hadde foregått i hele Åsenfjorden og Fættenfjorden under hele 2. verdenskrig. Se ellers boka de har gitt ut: «Fem mørke år – Trondheim under hakekorset i bilder».

Vi takker alle de deltakerne for interessen, og ser fram til nye kveldsmøter med interessante foredrag og foredragsholdere.

Knut Sivertsen og Karl H. Brox