Grendavandring 2013 – Skatvold-gårdene

Også i år la vi grendavandringa til sankthansaften, 23. juni, og vi fikk en flott tur i skikkelig sommervær.

(Fra Stjørdalens Blad, 23.06.2013  –  Geir Olav Flåan):

Kunnskapsrike vandrere. Det var mye kunnskap og masse historie som ble delt under årets grendavandring på Skatval. I front her er Jostein Skatvold, Magnus Fiskvik og Egil Hernes. Foto Geir Olav FlåanKunnskapsrike vandrere. Det var mye kunnskap og masse historie som ble delt under årets grendavandring på Skatval. I front her er Jostein Skatvold, Magnus Fiskvik og Egil Hernes.

Anført av «kårkaillene» Jostein Skatvold og Egil Hernes var det  Skatvold-gårdene, vestre og østre, som var arena for årets vandring.

Gammel og ny historie
Skatvold tok vandrerne med flere tusen år tilbake og fram til i dag for vestre  Skatvold som han har drevet i mange år. Hernes tok for seg litt nyere  historie på østre Skatvold, som i dagligtalen er langt bedre kjent som  Kirke-Skatvold.

Færre vandrere
– Det er litt færre med på vandringen i år enn i fjor. Muligens har det noe  med at området vi vandrer i er litt mindre enn de foregående årene, sier  leder i Skatval Historielag, Magnus Fiskvik.

Det er to av de mest tradisjonsrike gårdene på Skatval det ble vandret over søndag, og historiske funn viser at det har vært aktivitet på begge disse  gårdene i steinalderen, for 3.500 – 4.000 år siden.

Suppleanter
Mange av søndagens glade vandrere hadde et godt innsyn i historien til  Skatvold-gårdene fra tidligere, og supplerte både Skatvold og Hernes med  historiske hendelser og anekdoter fra virksomheten som har vært på de to  gårdene opp gjennom mange mannsaldre.

(fra StjørdalsNytt, 26.06.2013 –  Kjell Arnfinn Aune):

_MG_4836Jostein Skatvold orienterte om Vestre Skatvold helt fra istida fram til i dag. Det er funnet redskap helt tilbake til steinalderen på begge gårdene ved Skatvold på Skatval. I noen perioder har de to gårdene også vært “samlet til en».

I nærheten av kårhuset på vestre Skatvold er det funnet gravhauger, slik at dette stedet hadde nok tidlig bosetting. Jostein Skatvold fortalte også under vandringa  om hvordan veiene gikk tidligere, med opprinnelig trase gjennom uthuset. Etter en brann ved Kirke-Skatvold ble veien flyttet nærmere mot der E6 ligger i dag. Tidligere fulgte vegleia skogbrynet mot Arnstad og vestover. Etter at jernbanen kom i 1902 ble trasevalget endret til det vi i dag kjenner som Stasjonsveien på Skatval. Det ble tatt ut atskillige mengder stein til bygginga av jernbanen fra vestre Skatvold. I dag er det etablert et kattehotell på gården vest av E6, en nyskapning for gårdsdrifta.

Kjerk-Skatvold

Den historiske ferden gikk videre til Østre Skatvold eller “Kjerk-Skatvold”, hvor Egil Hernes orienterte. Han gikk også noen 100-år tilbake i tid, og fortalte om fargerike personligheter opp i gjennom på gården og stedet. Tidligere var det pelsdyrhold på gården, og noen av dem som jobbet der var med på vandringa og kom med fornøyelige historier.

– Det har vært melkeproduksjon både her og på Vestre Skatvold. Nå er det griseproduksjon på Kjerk-Skatvold. Nydyrking og skogsdrift har også tatt mye av tida, sa Hernes og ga publikum mye interessant informasjon, godt utfylt av kommentarer og historier fra noen av turdeltakerne.

Til slutt fortalte Jostein Skatvold og Magnus Fiskvik om Skatval kirke.

Selve vandringa var denne gangen ganske kort, bare noen få hundre meter til sammen. Men likevel smakte det riktig godt med deilig kaffe og kaker som hyggelige Fram-damer solgte ved “kjerkstu”.

   
0
0
0
0
0
0
_MG_4824.JPG
Kunnskapsrike vandrere.jpg
0
0
0
0
0
0
_MG_4824.JPG
Kunnskapsrike vandrere.jpg
0
0
0
0