Grendavandring 02.07.2017

For første gang (heldigvis) startet vi årets grendavandring i regnvær, men stopper det Skatvals-byggen? Å nei, da. Det ble en del mindre deltakere enn vi er vant til, bare knapt  40 personer ved Auran og litt flere ved Velvang, men noe annet er ikke å forvente. Og været er ikke noe vi kan gjøre noe med.

Vi startet på toppen av Aurlibakken, utenfor Auran-gårdene, hvor vi hadde god utsikt til Auran-, Vinge- og Velvang-området.

Jan Mæresmo ønsket velkommen, og overlot ordet til Hans Skjervold som var hovedansvarlig for denne vandringa. Han fortalte om alle de gårdene som vi kunne se rundt oss, og også om de mange husmannsplassene som hadde vært i dette området.

Torbjørn Aasvang tok deretter for seg de historiske fakta helt fra steinalderen og fram til nyere tid. Det er veldig mye som har skjedd her gjennom tidene, og mange fornminner som kommer fra denne delen av Skatval, f.eks. helleristninger, gravhauger med Brokhaugen som den største, bautasteiner og øksefunn.

Deretter satte vi oss i bilene våre, og all ære til de som viste sportsånd og syklet, og forflyttet oss de ca 3 kilometerne til enden av veien ved Velvang, og helt ned til sjøen ved campingplassen og den gamle husmannsplassen Bragnes (eller Branes?). Lars Audun Valstad er dagens eier av Velvang østre, og han har ryddet i det gamle stornaustet. Der var det nå god plass til alle oss som kom fra Auran, og ennå flere som kom fra campingplassen, og da hadde det sluttet å regne også. Etter en etterlengtet kaffekopp og velsmakende kake fikk vi en orientering om naustet og aktivitetene rundt det av Magnar, Gunnar og Per Arve Aurheim. Det er ett av de største naustene  på Skatval.

Vi forflyttet oss utendørs, og fikk mer informasjon om denne delen av Skatval mens de fleste satt trygt i ly i den moderne «gapahuken» og ved det sprakende bålet som var tent opp utenfor. Det var flere som hadde mye å bidra med, både med skjemt og alvor, så det ble en riktig hyggelig ettermiddagsstund helt i vannkanten, mens flyene stadig vekk strøk forbi over oss på vei ut i verden.

En STOR takk til Hans Skjervold, Torbjørn Aasvang og brødrene Aurheim for organiseringen og all informasjonene. Vi sender også en stor takk til eierne av Auran-gårdene der vi fikk parkere, og også stå når vi skulle bidra med informasjon. Og sist men ikke minst til Lars Audun og familien som hadde åpnet naustet, pyntet med masse lys og tent bål for oss.

 

Og så TAKK til alle som møtte opp til årets
grendavandring på sørbøgden på Skatval!
Velkommen igjen neste år!